Społeczna Kampania Mediacyjna - ZGODA - PREZENT NA DZIEŃ DZIECKA

Społeczna Kampania Mediacyjna: Zgoda prezent na Dzień Dziecka

Masz szansę pomóc sobie, korzystając w ramach Kampanii z przywileju mediacji, nawet, jeśli konflikt jest już w zaawansowanym stopniu sporu sądowego. Społeczna kampania mediacyjna z tradycją o zasięgu ogólnopolskim.

Mediacje dobrowolne, poufne i nieformalne mediator jest osobą bezstronną a jak skorzystać z mediacji w ramach kampanii?

Skontaktuj się z nami - napisz lub zadzwoń - dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze o mediacjach i o możliwości efektywnego zakończenia sporu. Możesz o wszystko pytać i oczekiwać odpowiedzi.

  • Jeśli wyrazisz wolę porozumienia i zgodę na mediację, znajdziemy dla Ciebie mediatora, który skontaktuje się z drugą stroną.
  • Jeśli druga strona chce porozumienia i wyrazi zgodę na mediację, uzgodnicie spotkanie (istnieje również możliwość spotkania online oraz telekonferencji).
  • Masz wpływ na: czas spotkania, skład uczestników rozmów.
  • W Kampanii nie musisz się obawiać o koszty.
  • W trakcie mediacji możesz oczekiwać zarówno: indywidualnej rozmowy z mediatorem (o tym, co dla Ciebie ważne oraz o propozycjach), jak również swobodnej i konstruktywnej rozmowy (negocjacji) z drugą stroną.

Pomożemy ci znaleźć mediatora najbliżej ciebie – napisz, zadzwoń: lange.grazyna@gmail.com; aficek@mediacje.pl tel.: +48 601 16 66 18, +48 609 66 48 48

Pamiętaj również, że Mediacje oparte są na przepisach: Art. 183 1-15 kpc i art. 157 ustawy o ustroju sądów powszechnych Art. 10 kpc - Zasada dążenia do polubownego załatwienia sprawy.

Lokalizacja

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki

Powstańców Śląskich 190, 53-139 Wrocław

Komentarze