Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu i Dolnośląski Oddział PFRON zapraszają 11 maja na Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ramach, którego odbędą się spotkania dla pracodawców i osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. 

  • Specjaliści ZUS powiedzą o działaniach w ramach prewencji rentowej i wypadkowej oraz świadczeniach pozwalających utrzymać zdolność do pracy mimo szczególnych wymagań zdrowotnych
  • Eksperci z PFRON, o tym, na jakie wsparcie można liczyć, gdy chcemy zatrudnić osoby z niepełnosprawnością (m.in. dofinansowanie wynagrodzeń, szkoleń i staży pracowników z niepełnosprawnością, adaptacji stanowisk pracy czy pracy asystenta osoby niepełnosprawnej)

Możliwe konsultacje:

  • ze specjalistami z ZUS, od których będzie można dowiedzieć się, jak uzyskać rentę i jak ją zwiększyć, założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych na www.zus.pl, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet,
  • z ekspertami z PFRON, którzy opowiedzą o tym, jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz jak ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • z ekspertami z ITS, którzy poinformują, jakie są możliwości adaptacji pojazdów dla osób z niepełnosprawnością i jak załatwić formalności, by zaadaptować pojazd,
  • z pracownikami NFZ na temat o refundacji wyrobów medycznych,
  • z pracodawcami, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub chcą je zatrudnić.

Lokalizacja

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Komentarze