Ile koronawirus kosztuje miasto? [RAPORT]

Epidemia koronawirusa wiąże się z większymi, nieoczekiwanymi wydatkami bieżącymi. Są one związane z zapewnieniem środków ochrony i dezynfekcji oraz specjalistycznego sprzętu. Wszystko po to, by w tym wyjątkowo trudnym czasie szpitale, szkoły, służby czy Centra Obsługi Mieszkańca mogły działać bezpiecznie i zgodnie z obostrzeniami stanu epidemii. Łączne wydatki miasta na walkę z koronawirusem wynoszą już ponad 32 miliony złotych.

Redakcja www.wroclaw.pl | 29 października 2020

Jak dotąd, Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewniło wrocławianom ponad 1,7 mln maseczek, ponad 640 tys. rękawic jednorazowych, prawie 50 tys. litrów płynu do dezynfekcji czy ok. 18 tys. fartuchów i kombinezonów ochronnych. To także ponad 15 tys. przyłbic i ponad 2 tys. okularów ochronnych. Na działania związane z koronawirusem Centrum Zarządzania Kryzysowego przeznaczyło już ponad 17 milionów złotych.

Poza tym kilkadziesiąt mln złotych przeznaczono na realizację Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej i Wrocławskiego Pakietu Pomocowego. O tym informujemy poniżej. 

Szpitale

7 milionów złotych trafiło w ramach wsparcia siedmiu wrocławskich szpitali:

  • Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
  • 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego
  • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego
  • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA
  • Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc
  • Dolnośląskiego Centrum Onkologii
  • Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka

Dzięki wsparciu placówki otrzymały m.in. sprzęt dla osób z niewydolnością oddechową - aparaty do tlenoterapii czy respiratory.

Kwota obejmuje także zakup dwóch ambulansów, testów na wirus COVID-19 oraz zapewnienie środków ochronnych dla pacjentów i personelu - mydeł antybakteryjnych, płynów dezynfekujących, kombinezonów, zestawów do odkażania powietrza czy maseczek z filtrem HEPA, FFp2 i FFp3.

Wsparcie mieszkańców

Najwięcej, bo ponad 11 milionów złotych, miasto przeznaczyło na zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcie mieszkańców.

Pomocą zostali objęci m.in. seniorzy - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego wydało 220 paczek żywnościowych, a na specjalnie uruchomionej linii odebrano blisko 2000 połączeń od seniorów.

WCRS zorganizował również konsultacje online dla uczniów, a w blisko 400 sprawach udzielono również pomocy obcokrajowcom.

Wsparcie w wysokości 45 tys. zł trafiło również do Rad Osiedli - to środki przekazane na zakup m.in. maseczek, przyłbic, dyfuzorów do odkażania czy środków dezynfekcyjnych. Łącznie, WCRS przeznaczył na pomoc związaną z koronawirusem 896 tys. zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył kolejne 2,2 mln zł na zakup posiłków i naczyń dla potrzebujących, wyposażenie miejsc kwarantanny dla dzieci z pieczy zastępczej oraz zakup środków ochrony i dezynfekcji dla pracowników.

Zwiększone wydatki związane z pomocą w dobie epidemii odnotowało także Wrocławskie Centrum Usług Socjalnych (255 tys. zł m.in. na zakup środków ochrony dla podopiecznych i pracowników, dezynfekcje Domów Pomocy Społecznej) oraz Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania (124 tys. zł m.in. na zakup płynów, maseczek, rękawiczek). Wsparcie otrzymali również bezdomni, korzystający do końca sierpnia z pomocy streetbusa. Miasto przeznaczyło ok. 20 tys. zł na zakup maseczek i środków ochrony osobistej, by pomóc osobom w kryzysie bezdomności.

To także dezynfekcje części wspólnych w budynkach zasobu komunalnego oraz elementów wyposażenia miasta. Przykładowo, wiosną i latem, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przeznaczył 150 tys. zł na cotygodniowe odkażanie 335 przystanków. Akcja trwała do początku lipca. Od 19 października ZDiUM wraca do akcji odkażania przystanków. Dwanaście cotygodniowych akcji będzie do końca roku kosztowało 92 tys. zł. Przy użyciu płynu otrzymanego z CZK, ZDiUM regularnie dezynfekuje również parkomaty w strefach płatnego parkowania.

Przez 4 miesiące - również we wrześniu i październiku - co tydzień dezynfekowano ok. 400 przycisków sygnalizacji ulicznej. Dezynfekcje będą kosztowały łącznie ok. 60 tys. zł.
Odkażanie nie ominęło również autobusów i tramwajów MPK.

Na same dezynfekcje i czyszczenie metodą elektrostatyczną preparatem wirusobójczym od początku pandemii spółka przeznaczyła na ten cel 300 tysięcy złotych.

MPK Wrocław w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Dezynfekcja w lokalach komunalnych

Oświata

W dobie epidemii, zwiększonych nakładów finansowych wymaga również prowadzenie żłobków, przedszkoli oraz szkół. Na ten cel, od początku pandemii koronawirusa, Wrocław przeznaczył 4 mln zł. To tak, jakby codziennie na rzecz walki z koronawirusem do wrocławskich placówek trafiała pomoc rzędu 18 tys. zł.

Pieniądze zostały przeznaczone na zadania związane z ozonowaniem i dezynfekcją placówek czy zapewnienie nauczycielom i uczniom środków dezynfekcyjnych i ochronnych. Miasto zapewniło również placówkom termometry potrzebne do kontroli wchodzących uczniów. Zakupiono także lampy biobójcze.

Wsparcie służb

W okresie epidemii dodatkowe wsparcie finansowe trafiło również do służb - Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.

Strażacy otrzymali urządzenie do dezynfekcji budynków wielkogabarytowych, sprzęt i środki do dezynfekcji oraz ubrania ochronne. Kwota pomocy miasta to blisko 100 tys. zł. Wsparcie w postaci środków ochrony osobistej i dezynfekcji otrzymali również miejscy strażnicy. Łącznie, Straż Miejska wydała ponad 3,2 mln zł. Pieniądze zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek oraz wyposażenie - m.in. generatory ozonu do odkażania radiowozów oraz głośniki, które w trakcie stanu epidemii służą do informowania mieszkańców o obowiązujących restrykcjach.

Łączne wydatki miasta oraz Straży Miejskiej wynoszą ponad 5,6 mln zł.

Wsparcie klientów i pracowników miejskich jednostek

Mimo możliwości załatwiania większości spraw zdalnie (na przykład za pośrednictwem serwisu ePUAP), część mieszkańców załatwia swoje sprawy w urzędzie osobiście. W związku z tym miasto przeznaczyło 4,4 mln zł na środki ochrony i dezynfekcji dla pracowników Urzędu i klientów, przystosowując Centra Obsługi Mieszkańca tak, by można było w nich bezpiecznie dopełnić formalności.

To także zakup kabin do dezynfekcji czy montaż osłon z pleksi. W związku z okresem jesienno-zimowym, postawiono 4 ogrzewane namioty, z których mogą skorzystać klienci oczekujący na przyjęcie w COM-ach na pl. Nowy Targ, przy ul. Zapolskiej, al. Kromera oraz przed Urzędem Stanu Cywilnego.

Wrocławski Pakiet Pomocowy

W marcu, po rozpoczęciu lockdownu, miasto uruchomiło Wrocławski Pakiet Pomocowy. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą zostać zwolnieni z zobowiązań podatkowych i cywilnoprawnych wobec miasta. Pakiet obejmuje odroczenie lub rozłożenie na raty terminów płatności za lokale komunalne, podatek od nieruchomości czy dzierżawę terenu.

Miasto zarezerwowało kwotę 50 mln zł w ramach uchwały zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z koronawirusem.

Jak dotąd kwota zwolnień wynosi ponad 17 mln zł. Z programu skorzystało ok. 2 tys. podmiotów. Ci przedsiębiorcy, których płynność finansowa ulegnie w pogorszeniu w kolejnych tygodniach, nadal mogą korzystać z zapisów uchwały. Nieustannie wsparciem służy Centrum Wsparcia Przedsiębiorców, które od początku pandemii działa przy ul. Kotlarskiej 41. W jednym miejscu wrocławscy przedsiębiorcy mogą uzyskać sprawdzoną i kompleksową wiedzę o przysługującym im dodatkowym wsparciu.

W ramach pakietu pomocowego przedsiębiorcy mogli również do końca września płacić złotówkę za czynsz w lokalach gminnych. Łączna kwota wsparcia miasta to ponad 4,1 mln zł. Ze zwolnień skorzystało 383 przedsiębiorców. Średnio, jeden przedsiębiorca został zwolniony opłat czynszu na kwotę 9476 zł. Częścią pakietu były także zwolnienia z opłat za ogródek znajdujący się przy lokalu gastronomicznym. Z możliwości skorzystało 36 właścicieli na łączną kwotę 130 tys. zł.

Wrocławski Program Interwencji Społecznej

W ramach programu, miasto wspiera rodziny, artystów, organizacje pozarządowe i podmioty kultury. Na realizację programu Wrocław przeznaczy do końca roku 12 mln zł. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców, NGO mogły liczyć na "czynsz za złotówkę". Łączna kwota zwolnień to ponad 450 tys. zł.

Zarząd Zasobu Komunalnego i Wrocławskie Mieszkania udzieliły ulgi 95 organizacjom, zajmującym 106 lokali użytkowych. Średnia pomoc jednemu NGO to 4,7 tys. zł.

Artyści mogli z kolei uzyskać "czynsz za złotówkę" za wynajem pracowni artystycznych. Ulga została udzielona 14 wnioskującym na łączną kwotę 55,2 tys. zł. Miasto poszerzyło także pakiet stypendiów dla artystów, przeznaczając na niego w bieżącym roku 1,4 mln zł. Wśród osób dorosłych otrzymało je w sumie 66 wnioskujących. W ramach młodzieżowych stypendiów artystycznych wyróżnionych zostało z kolei 106 wrocławian.

Dodatkowo, w trybie konkursu, miasto kupuje za 130 tys. zł ekspozycyjne dzieła sztuki od wrocławskich artystów.

Realizowany jest także Wrocławski Program Wydawniczy. W dwóch naborach Strefa Kultury Wrocław wyróżniła 43 autorów. Każdy z nich otrzymał pomoc w wysokości 2200 zł. Łącznie na realizację programu przeznaczono 132 tys. zł.

W ramach wsparcia rodzin Wrocław przeznaczył 1,5 mln zł. Kolejne 5,8 mln zł złotych to forma pomocy rodzicom najmłodszych wrocławian, tworząc 718 dodatkowych miejsc w żłobkach niepublicznych z miejskim dofinansowaniem. Umożliwiło to powrót do pracy większej liczbie rodziców. Utrzymanie jednego miejsca kosztuje 680 złotych miesięcznie. W niepublicznych żłobkach wciąż wolnych jest 591 miejsc z miejskim dofinansowaniem.