wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 10°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Resort kultury wspiera remont artystycznego podwórka przy Ruskiej

Galeria Neonów przy ul. Ruskiej 46abc, fot. Tomasz Walków

Projekt „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury” uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad  8,6 mln zł w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Reklama

Projekt na modernizację i zaaranżowanie dla działań kulturalnych podwórka przy ul. Ruskiej 46 abc był jednym z 99, które wpłynęły do Ministerstwa Kultury. Ostatecznie znalazł się wśród dziesięciu, które zostaną zrealizowane w obiektach niezabytkowych. Fundusze na jego realizację pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania Działanie 8.1 Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do kultury i zwiększenie udziału mieszkańców w działaniach kulturalnych poprzez stworzenie w centrum Wrocławia otwartej i przyjaznej dla użytkowników przestrzeni, sprzyjającej różnorodnym inicjatywom o charakterze artystycznym.

Beneficjentem dofinansowania jest miasto Wrocław, a partnerami w projekcie pięć instytucji: Ognisko Kultury Plastycznej, Klub pod Kolumnami, BWA, Cantores Minores i BF Impart 2016. Zarządzanie projektem jest zadaniem spółki Wrocławska Rewitalizacja, a nadzór nad realizacją robót budowlanych sprawuje Zarząd Zasobu Komunalnego.

Całkowita wartość projektu to 14 mln 871 tys. 647,82 zł, a maksymalna wartość dofinansowania 8 mln 613 tys. 226,21 zł.

Ruska 46abc to nazwa prowadzonego od kilku lat wielowątkowego projektu, dzięki któremu podwórko między ulicami Ruską a św. Antoniego staje się miejscem aktywności twórczej w wielu różnorodnych wymiarach. To wspólne dzieło pracujących tu artystów i organizacji pozarządowych, instytucji i jednostek miejskich. Swoje siedzibę ma  tu ok. 40 organizacji, zespołów, grup artystycznych i instytucji, m.in. Cantores Minores, BF Impart 2016, Ognisko Kultury Plastycznej, Małe Instrumenty, IP Group, Atelier ceramiczne Tyc-Klekot, BWA, Centrum Praw Kobiet, Art Brut, Ad Spectatores, Galeria Miejska.

Pracują tu doskonali artyści: Mariusz Mikołajek, Barbara Idzikowska, Jerzy Kosałka.

Dzięki Galerii Neonów stworzonej we współpracy z Fundacją Neon Side podwórko stało się atrakcją turystyczną i wyjątkową przestrzenią dla wydarzeń kulturalnych, wielokrotnie wyróżnianą w rankingach miejsc o szczególnym charakterze.

Od 2012 roku gospodarzem tego miejsca jest spółka Wrocławska Rewitalizacja. Priorytetem przy pracach projektowych jest zachowanie cennych elementów budynków poprzemysłowych z lat 1900-1910 i jednoczesnej adaptacji ich do współczesnych.

Metamorfoza artystycznej enklawy

Dawniej Ruska 46abc była położonym w centrum Wrocławia zespołem zabudowy o postindustrialnym charakterze, enklawą działań artystycznych i aktywności różnych grup i inicjatyw oddolnych. Miejscem o niepowtarzalnym charakterze i dużym potencjale, zarówno architektoniczno-funkcjonalnym, jak i społecznym. Zarazem budynki były w złym stanie technicznym, a zaniedbane podwórka nie zachęcały do odwiedzin.

Dzisiaj dzięki różnorodnym działaniom Ruska 46abc staje się miejscem odwiedzanym chętnie nie tylko przez osoby zainteresowane kulturą i sztuką, ale też przez mieszkańców i turystów. To przestrzeń dla pracy – twórczej, społecznej, innowacyjnej – i wymiany myśli, doświadczeń, wrażeń – dzięki działającym tu artystom, stowarzyszeniom, instytucjom oraz gościom zapraszanym do współpracy.

Adres Ruska 46abc trwale i wyraźnie zaistniał już na kulturalnej mapie Wrocławia.

Dotychczas zrealizowane prace obejmują m.in.:

 • generalny remont i przebudowa budynku A;
 • remont dachu nad budynkami B i C;
 • zabezpieczenie przeciwwilgociowe wszystkich piwnic;
 • wymiana stolarki okiennej;
 • przebudowa wind przy budynkach B i C;
 • zainstalowanie eksponatów Galerii Neonów na elewacjach budynków B i C;
 • przebudowa pomieszczeń na potrzeby galerii szkła i ceramiki w przejściu bramnym;
 • budowa toalet i zaplecza socjalnego dla galerii Świat Nadziei.

Obecnie odnawiane są strefy wejściowe i klatki schodowe, trwają prace nad wprowadzeniem systemu identyfikacji.

Zadania planowane to:

 • wyłączenie podwórka z ruchu kołowego, wprowadzenie elementów zieleni i systemu orientacji;
 • uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni podwórka, aby była bezpieczna i mogła być miejscem tworzenia i prezentacji;
 • utworzenie Recepcji Podwórka - punktu informacyjno-wystawienniczego dla odwiedzających i działających w Podwórku;
 • uruchomienie plenerowej sceny podwórkowej, która udostępniana będzie działającym w podwórku artystom oraz zaproszonym gościom i mieszkańcom okolicznych podwórek;
 • pozyskanie interesujących inicjatyw i wydarzeń, które przyczynią się do twórczej, aktywnej atmosfery;
 • remonty lokali i zakup sprzętów dla pięciu wrocławskich instytucji kultury.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama