wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 14°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

„Jesteś więc jestem” rusza kampania promująca rodziny zastępcze

Dzieci, które nie mogą wychować się ze swoimi biologicznymi rodzicami, nadal mają szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Tą szansą są rodziny zastępcze. We Wrocławiu na nowy dom czeka w tej chwili 400 dzieci. Rozpoczęła się kampania promująca tworzenie rodzin zastępczych i domów tymczasowych dla dzieci.

Reklama

Poprzez kampanię „Jesteś więc jestem” miasto chce zachęcić wrocławian, by stali się nowymi rodzinami dla dzieci, które mieszkają w placówkach.

– Z pewnością prowadzenie domu zastępczego to misja, jak i praca, do której trzeba posiadać odpowiednie predyspozycje. Chciałbym podziękować, wszystkim, którzy tworzą domy zastępcze we Wrocławiu i podjęli się tak ważnej misji. My jako samorząd Wrocławia opiekujemy się blisko tysiącem dzieci, część z nich znajduje się w placówkach instytucjonalnych, natomiast część dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Ten model sprawowania opieki preferujemy i chcemy, żeby nadal się rozwijał  – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Aby zostać rodziną zastępczą, trzeba się do tej roli przygotować i uzyskać odpowiednie kwalifikacje.

– Jeżeli zdecydujesz się na zostanie rodzicem zastępczym i chciałbyś świadomie podjąć decyzję, zapraszamy cię na szkolenie. Udział w szkoleniu dla kandydatów na opiekunów zastępczych stanowi wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju możliwość przygotowania się i swojej rodziny do tej funkcji oraz uświadomienia sobie rzeczywistych motywów podejmowanej decyzji. Takie szkolenie trwa ok. 3 miesięcy – podkreśla Monika Jopek, kierownik Zespołu Realizatora Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Czym jest piecza zastępcza?

Dzieci, które są pod opieką rodzin i placówek, najczęściej nie mają uregulowanej sytuacji prawnej i nie mogą być adoptowane. Zwykle ich rodzice biologiczni żyją, jednak z różnych powodów nie mogą się nimi zająć.

Czytaj też:  „Szukamy ludzi wielkiego serca”. Jak zostać rodziną zastępczą?

System pieczy zastępczej to osoby, instytucje i działania, które mają zapewnić czasową opiekę i wychowanie dzieciom, gdy rodzice – z różnych powodów – nie mogą z się nimi zająć. <h3 >Rodzinna piecza zastępcza to:
  • <p >Rodziny spokrewnione – które tworzą małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, będące krewnymi dziecka.
  • Rodziny niezawodowe – które tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędące krewnymi dziecka.

  • Rodziny zawodowe – to rodziny, które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują wynagrodzenie. Opiekują się niespokrewnionymi dziećmi, najczęściej we własnych mieszkania czy domach. Osoby takie (w wypadku małżeństwa zarówno żona jak i mąż) muszą przejść przez cykl badań i szkolenie oraz otrzymać zaświadczenie o kwalifikacji. Mogą mieć formę rodziny specjalistycznej lub pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego.

  • Rodzinne domy dziecka – są tworzone przez małżonków lub osoby niepozostające w związku małżeńskim. Opiekę w nich może znaleźć nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.

– Jesteśmy rodziną zastępczą o charakterze rodzinnego domu dziecka, funkcjonujemy jak normalna rodzina. Jest ciężko, ale jest ogromna satysfakcja z takiej pomocy dzieciom i to jest dla nas najważniejsze. Od 11 lat prowadzimy taki dom, zaczynaliśmy od pogotowia dla niemowląt. Najszczęśliwsza chwila to ta, w której znajdujemy nowy dom dla tych dzieci. Mamy taką misję, żeby być dla tych dzieci kołem ratunkowym – opowiadają Marzena i Sylwester Habowie, którzy są rodziną zastępczą.

Marzena i Sylwester Habowie prowadzą rodzinny dom dziecka 

Gdzie mogą zgłaszać się kandydaci na rodziców zastępczych?

Kandydaci na rodziców zastępczych, na każdym etapie, mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, który mieści się przy ul. Młodych Techników 58, pokój nr 12 lub 13. Można również zadzwonić pod jeden z podanych numerów telefonu: 71 78 22 323, 71 78 22 412, 71 78 22 366 i umówić się na rozmowę. Wszyscy zainteresowani mogą również napisać maila na adres: rodzicielstwo.zastę[email protected]

Rodziny z dziećmi oraz pełnoletni wychowankowie mogą liczyć na wsparcie MOPS. Zostanie im zapewniona pomoc:

  • koordynatora,
  • grupy wsparcia,
  • psychologa,
  • prawnika,
  • wolontariuszy.

Z różnych form pomocy korzysta niemal 300 pełnoletnich wychowanków, prawie połowa z nich pozostając nadal w rodzinach zastępczych. Rodziny mogą korzystać z mieszkań wspomagających i usamodzielniających, które przygotowują młodzież do dorosłego życia.

– Młodzieży z pieczy zastępczej, oprócz możliwości samodzielnego mieszkania, proponujemy wsparcie, które ułatwi wejście w dorosłe, samodzielne życie: treningi umiejętności społecznych, praktycznych (zarządzanie gospodarstwem domowym) i ekonomicznych (zarządzanie własnym budżetem). Trening kulinarny, załatwiania spraw urzędowych (młodzież nie radzi sobie z językiem urzędowym), spędzania czasu wolnego - który w sposób aktywny, rozwijający pasje, wolny od używek i destrukcyjnych zachowań. Nad wszystkimi uczestnikami czuwają opiekunowie mieszkań, doświadczeni pracownicy MOPS – opowiada Anna Józefiak-Materna, dyrektor MOPS we Wrocławiu.

W 2020 roku 53 osoby zgłosiły się na szkolenie dla rodzin zastępczych. Ostatecznie wnioski złożyło 48 osób. Z tej grupy 13 osób zostało zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, a dwie do pełnienia funkcji rodziny specjalistycznej.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama