„Szukamy ludzi wielkiego serca”. Jak zostać rodziną zastępczą?

Trwa Miesiąc Rodziny, a niebawem  30 maja  będziemy obchodzić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To okazja, by przypomnieć o tych, którzy wciąż czekają na swojego mamę i tatę.

  • Anna Rozmarynowska z Michałem, fot. Tomasz Hołod


Michał ma dopiero 10 lat, a życie nie oszczędziło mu nieszczęść i cierpienia. Urodził się z ciężką chorobą i codziennie walczy, by móc biegać na własnych nogach. Dwa lata temu stracił mamę, która chorowała na raka.

Dzięki rodzinie zastępczej został otoczony opieką, troską i miłością. Na historię ze szczęśliwym zakończeniem czeka wielu małych wrocławian, a zarejestrowanych kandydatów, którzy są w stanie zaopiekować się osieroconym bądź osamotnionym dzieckiem – jak na lekarstwo.

Formy opieki

Ponad 400 dzieci znajduje się we wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych we Wrocławiu. – Niektóre z nich mają poniżej 10 lat i ze względu na ich rozwój zdecydowanie lepsza dla nich byłaby opieka w formie rodzinnej, ale brakuje nam chętnych – wyjaśnia Monika Jopek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

MOPS pomaga znaleźć im opiekę rodzicielską. Rodzinna piecza zastępcza jest formą tymczasowej pomocy dziecku, które z różnych przyczyn nie może być wychowywane przez swoich rodziców biologicznych. W jej skład wchodzą: spokrewnione, niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. – Jednym z zadań rodziny zastępczej jest umożliwienie dziecku kontaktów z rodziną biologiczną – tłumaczy Monika Jopek z MOPS we Wrocławiu. – Spotkania te mogą odbywać się w różnej formie, zależy to od współpracy i porozumienia między rodzicami zastępczymi a biologicznymi. W sytuacjach braku takiego porozumienia kontakty ustala właściwy sąd oraz wskazuje miejsce ich odbywania – zaznacza Monika Jopek.

Zdrowie i rodzina

Biologiczna mama Michała już ciężko chorowała, gdy chłopiec chodził do przedszkola. Zakolegował się tam z  Szymonem, którego rodzice często pomagali jego rodzinie w trudnych chwilach. Ponad dwa lata temu mama Michała zmarła i  okazało się, że… nie ma nikogo, kto podjąłby się opieki nad nim.

– Wtedy my postanowiliśmy, że zostaniemy jego rodziną zastępczą – opowiada Anna Rozmarynowska, mama Szymona. - Bardzo zżyliśmy się z Michałem. Początki były trudne, ale psycholog pomógł. Liczy się tu i teraz, codziennie pracujemy nad budowaniem relacji i walczymy o jego zdrowie i dom – podkreśla.

Chłopiec potrzebuje szczególnej opieki. Urodził się z chorobą Fibular Hemimelia. Polega ona na obustronnym braku kości strzałkowych. Michał ma skróconą prawą nóżkę, nie ma prawej stopy. Ma również w obu dłoniach tylko po trzy paluszki. Do tej pory przeszedł już kilka skomplikowanych operacji, chodzi dzięki ortezom. Ale jest dzielny, cierpliwie się rehabilituje, uwielbia sport, jeździ na rowerze. Pani Ania zrezygnowała z pracy, żeby wychowywać synów, jej mąż jest zawodowym żołnierzem. Kiedy usłyszeli, że trzeba będzie amputować chłopcu nogę, nie chcieli się z tym pogodzić. W końcu udało się im znaleźć lekarza ze Stanów Zjednoczonych, który podejmie się rekonstrukcji prawej stopy.

Możemy stać się częścią historii Miśka ze szczęśliwym zakończeniem, wpłacając darowiznę na konto fundacji Słoneczko, której Michał jest podopiecznym.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Jeśli chcesz zostać rodziną zastępczą, możesz zgłosić się do MOPS we Wrocławiu poprzez mejla: orpz@ mops.wroclaw.pl bądź telefonicznie: 71 782 23 66 lub 71 782 24 12.

W maju dla zainteresowanych organizowane są dodatkowe dyżury telefoniczne:

  • we wtorki pod nr tel. 501 025 926 
  • w piątki pod nr tel. 501 023 342. 

Oczywiście trzeba spełnić pewne kryteria, takie jak posiadanie zaświadczenia o niekaralności i o dobrym stanie zdrowia, stały dochód, a w przypadku małżeństw – akt jego zawarcia.

Kandydaci są weryfikowani również pod kątem psychologicznym. Na końcu postępowania zwoływana jest komisja kwalifikacyjna. Kandydaci, którzy dostaną pozytywną opinię będą mogli przystąpić do szkolenia, które trwa ok. 2-3 miesięcy. Dopiero podczas szkolenia okaże się, czy kandydat naprawdę będzie umiał stworzyć rodzinę zastępczą.

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzina zastępcza spokrewniona

  • mogą ją tworzyć dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo dziecka.

Rodzina zastępcza niezawodowa

  • mogą ją tworzyć małżonkowie lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim, które są członkami rodziny dla dziecka (np. ciocia, kuzynka albo osoby niespokrewnione).

Zawodowa rodzina zastępcza:

  • pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – rodzina zastępcza, w której umieszcza się dziecko do czasu ustabilizowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na 4 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej długoterminowej;
  • specjalistyczna – rodzina zastępcza, w której umieszcza się w szczególności dzieci niepełnosprawne;

Rodzinny dom dziecka

  • tworzony jest przez małżonków lub osobę nie pozostającą w związku małżeńskim, sprawującymi opiekę nad łącznie nie więcej niż 8 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.


Zgłoś uwagę