wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

10°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: brak pomiaru

brak danych z GIOŚ

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Uczelnie
 4. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu fot. archiwum WSIiZ Copernicus
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu

Uczelnia prowadzi studia z zakresu informatyki. Kształcenie realizowane jest poziomie studiów inżynierskich i studiów magisterskich.

Reklama

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu – kierunki studiów

Informatyka – I i II stopnia, licencjackie i magisterskie, stacjonarne,

Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe.

Oferujemy:

 1. Przyjazną atmosferę. Studenci, wykładowcy, władze uczelni i pracownicy administracji tworzą jedną wielką rodzinę. Studia u nas są wciąż kameralne, student jest traktowany podmiotowo, jest stały kontakt z nauczycielami akademickimi i organami uczelni. U nas student ma swoje prawa.
 2. Najwyższy poziom nauczania potwierdzony dwukrotnie przez PKA.
 3. Uczelnia wdrożyła ideę „Uczenia się Przez Całe Życie”. Uczelnia zachęca osoby, którym z różnych przyczyn nie udało się ukończyć studiów, do ich kontynuacji i zakończenia z sukcesem. Uczelnia uznaje udokumentowany dorobek studenta zdobyty także poza jej murami.
 4. Umożliwiamy osobom posiadającym doświadczenie zawodowe ukończenie studiów w specjalnym trybie uwzględniającym wcześniej uzyskaną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Uznajemy efekty uzyskane w procesie samokształcenia, w  wykonywanej pracy zawodowej, uczestnictwa w kursach i szkoleniach, w ramach wolontariatu.
 5. Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego po  przeprowadzonej kontroli stwierdziło: Programy kształcenia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu na kierunkach administracja, informatyka i fizjoterapia zawierają efekty kształcenia zgodne z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji. Uczelnia działa zgodnie z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a także z treścią uzyskanego pozwolenia na działalność z uwzględnieniem przyjętych kryteriów legalności, celowości i rzetelności.
 6. Przemyślany program studiów: nacisk położony jest na to, aby zdobywana przez studentów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne miały bieżące odniesienie do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i żeby miały charakter praktyczny. Dzięki temu absolwenci są konkurencyjni na rynku pracy.
 7. Absolwent kierunku Informatyka  poznaje wielosemestralną ścieżkę certyfikacyjną technologii CISCO połączoną z możliwością zdania egzaminów Cisco Certified Network Administrator, ma możliwość zdobycia dyplomów ukończenia autoryzowanych kursów Microsoftu z zakresu systemów operacyjnych Windows, systemów LINUX oraz IBM iSeries, z zakresu transakcyjnych i sieciowych baz danych MS SQL Server.
 8. Absolwent kierunku Administracja poznaje  zagadnienia z dziedziny prawa i administracji, administracji publicznej Unii Europejskiej,  gospodarowania zasobami środowiska, zarządzania urzędem oraz zapewnienia większej efektywności  funkcjonowania jednostek administracji publicznej, a także prywatnych podmiotów gospodarczych.
 9. Absolwent kierunku Fizjoterapia poznaje dynamicznie rozwijającą się dziedzinę współczesnej medycyny, leczenia ruchem, czyli kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię, wykorzystanie środków fizykalnych jak np.: laser, pole magnetyczne, pole elektryczne w procesie leczenia i likwidacji procesów chorobowych i ich następstw. Zdobywa praktyczne umiejętności niezbędne do pracy z pacjentem.
 10. Wszyscy absolwenci mają szansę uzyskania  w naszej Uczelni Certyfikatu językowego TELC.
 11. Nasi Absolwenci z powodzeniem kontynuują studia zdobywając tytuły magisterskie w dowolnie wybranej uczelni. 
 12. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, ma bardzo dobrą lokalizację.
 13. Uczymy przedsiębiorczości i praktycznych umiejętności.
 14. Stwarzamy możliwość indywidualizacji studiów m. in. poprzez elastyczne kształtowanie planu i programu studiów, wybór specjalności i przedmiotów fakultatywnych, konwersatoria, seminaria i indywidualne konsultacje. Kładziemy nacisk na wysokiej jakości praktyczne formy zajęć: laboratoria, warsztaty, ćwiczenia, case study. Mamy programy wyrównawcze dla naszych studentów.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu – opis uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu istnieje czternaście lat. Misją Uczelni jest umożliwienie studentom zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności jej wykorzystania, poprzez przyjazną ofertę nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości w dziedzinie fizjoterapii, informatyki i administracji, a także innych nauk rozwijających oraz doskonalących umiejętności potrzebne w pracy zawodowej. Technika nie może być wartością samą w sobie, a dopiero twórcze pragnienia człowieka nadają jej odpowiedni wymiar. Wspólny wysiłek społeczności Uczelni pozwala dostosować się nie tylko do ustawicznych przekształceń świata zewnętrznego, lecz także zmian zachodzących w oczekiwaniach pracodawców.

Mamy pełną świadomość, że aktywność nauczycieli akademickich i intensywność procesu kształcenia kadry naukowej, która wychowuje i przekazuje swoją wiedzę studentom, przy stale zwiększającej się dbałości o jakość nauczania jest gwarancją, że wielu absolwentów weźmie czynny udział w procesie dalszej transformacji naszej gospodarki.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu – kontakt

Adres
Inowrocławska 56, 53-648 Wrocław
Numer telefonu 71 795 03 99
Adres email [email protected]
Strona internetowa

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl