Świadczenia 500+. Nabór wniosków do końca października

Aby zachować ciągłość wypłaty 500+ do końca października 2018 r. należy złożyć nowy wniosek – można to zrobić elektronicznie lub papierowo. We Wrocławiu świadczenie 500+ przyznane jest ok. 32. tys. rodzin (dla 41 tys. dzieci).


Do końca września pracownicy Działu Świadczeń MOPS przyjęli 27 712 wniosków o świadczenie „500+" (w tym 19 109 drogą elektroniczną). Wydano ponad 21 tys. decyzji.

Od 1 sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., drogą tradycyjną, czyli papierową. 1 lipca 2018 r. wystartował elektroniczny nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres. Dotyczyło to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą: portalu „emp@tia”, systemów bankowych, PUE ZUS oraz epuap.

Formularze zostały skrócone, do wypełnienia mieszkańcy otrzymują zaledwie 4 strony. Każdy z nich został także oznaczony odpowiednim symbolem i kolorem, w celu łatwiejszej identyfikacji odpowiedniego wniosku.

Gdzie złożyć wniosek

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych). 

We Wrocławiu wnioski przyjmowane są przy ul. Namysłowskej 8, w Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń MOPS w budynku Centrum Biznesu GRAFIT (parter budynku) przy Wzgórzu Słowiańskim – ul. Namysłowska 8.  Dojazd liniami tramwajowymi 0L, 0P, 1, 6, 8, 11, 23.

Wypełniony kompletnie wniosek można także złożyć w pozostałych punktach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: przy ulicy Hubskiej 30/32, Strzegomskiej 6 (główna siedziba MOPS) oraz w siedzibach Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej:

 • ZTPS 1 ul. Braniborska 6/8
 • ZTPS 2 ul. Średzka 42
 • ZTPS 3 ul. Nowowiejska 102
 • ZTPS 4 ul. Oficerska 9A
 • ZTPS 5 ul. Kniaziewicza 29
 • ZTPS 6 ul. Hubska 30/32
 • ZTPS 7 Pl. Św. Macieja 4

Wnioski te będą przyjęte i przekazane do weryfikacji do Działu Świadczeń na ul. Namysłowską 8. 

Bez kolejki – elektronicznie 

Wniosku nie trzeba składać bezpośrednio w MOPS-ie. Można to zrobić przez internet, bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie:

 • przez bankowość elektroniczną, 
 • przez ministerialną platformę internetową Emp@tia, przez PUE ZUS, 
 • przez ePUAP. 

Elektroniczny sposób składania wniosku jest najszybszy, a zarazem najwygodniejszy. Aby wypełnić i wysłać wniosek przez bankowość elektroniczną, należy zalogować się na stronie swojego banku i wybrać zakładkę do wypełniania wniosków programu 500+.

Wypełniony wniosek można także wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław.

Instrukcje wypełniania wniosku:

Gdy złożysz wniosek od 1 do 31 października

Ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy złożysz wniosek po 31 października

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

WAŻNE:

Zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2017 roku.

Aby przyspieszyć rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2017 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2017 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2017 lub 2018 roku, umowy zlecenia za 2017 i 2018 rok, umowy o pracę zawarte w 2017 i 2018 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2018 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie  o dochodzie netto za marzec).

Jeżeli ktoś z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu lub karty do wniosku musi dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego za 2017 rok zawierające informacje o:

 • formie opłaconego podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku,
 •  wysokości opłaconego podatku.

Czytaj również

Program "Dobry Start 300 dla ucznia"

Od lipca we Wrocławiu ruszył również nowy rządowy program, wspierający uczniów rozpoczynających we wrześniu rok szkolny. Świadczenie "Dobry start 300 dla ucznia" to 300 złotych jednorazowego wsparcia. Wnioski drogą elektroniczną można składać już od 1 lipca, a w formie papierowej w wybranych punktach na terenie miasta od 1 sierpnia. We Wrocławiu nowym programem objętych zostanie ok. 65 tysięcy uczniów. Wnioski można składać do końca listopada 2018 r. Więcej szczegółów dostępnych tutaj.

Zgłoś uwagę