Do końca listopada można złożyć wniosek „Dobry Start 300 dla ucznia”

Ponad 50 tys. dzieci we Wrocławiu na pewno otrzyma pieniądze z programu „Dobry start 300 dla ucznia”. Do końca września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu przyjął w ramach programu 40 256 wniosków. O środki można jeszcze ubiegać się do 30 listopada.


Ponad 40 tysięcy wniosków (w tym 32 073 drogą elektroniczną) i ok. 40 tysięcy wydanych decyzji na łączną kwotę ponad 15 mln złotych – to dotychczasowe statystyki programu "Dobry start 300 dla ucznia" w stolicy Dolnego Śląska.
 
Dotychczasowe wyniki programu "Dobry start 300 dla ucznia"
 
„Dobry start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla uczniów, którzy we wrześniu rozpoczęli rok szkolny. Wnioski drogą elektroniczną przyjmowane są od 1 lipca, natomiast od 1 sierpnia można także złożyć wniosek w formie papierowej.

Program „Dobry start 300 dla ucznia” we Wrocławiu – prezentacja (PDF)

Do końca października wrocławianie mogą również składać wnioski o przyznanie świadczenia „Rodzina 500+” (na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się od października 2018 r.).

Kto może skorzystać z programu „Dobry start”?

Świadczenie „Dobry start” przysługuje:
  • raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieciom do ukończenia 20. roku życia,
  • dzieciom niepełnosprawnym uczącym się w szkole do ukończenia 24. roku życia,
  • cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium RP.

Świadczenie nie przysługuje natomiast:

  • dzieciom uczęszczającym do przedszkola,
  • dzieciom realizującym roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole,
  • uczniom szkół policealnych lub szkół dla dorosłych.

Jak można otrzymać świadczenie „Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie finansowe, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

We Wrocławiu jednostką odpowiedzialną za wdrożenie i realizację nowego zadania jest Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Do końca lipca wnioski składano wyłącznie drogą internetową i bardzo prosimy o to, żeby nadal korzystać z tej możliwości, bowiem formularze realizowane są na bieżąco. Przypominam także, że rodzice lub opiekunowie składają tylko jeden wniosek na wszystkie swoje dzieci – wyjaśnia Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora MOPS we Wrocławiu ds. Osób z Niepełnosprawnością i Świadczeń.

Od 1 sierpnia ruszyła także tradycyjna, papierowa droga składania wniosków. Złożyć je można m.in. w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej (7.30-17.00), centrali MOPS-u przy ul. Strzegomskiej 6 oraz w centrum świadczeń przy ul. Hubskiej, a także w siedzibach Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej.

Obsługą nowego programu we Wrocławiu zajmują się wykwalifikowani pracownicy Działu Świadczeń, którzy obecnie pracują także nad świadczeniami rodzinnymi i świadczeniem wychowawczym 500+.

Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. 

Kiedy złożyć wniosek? Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

Wniosek można składać od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

– We Wrocławiu wprowadzone zostały nowe, uproszczone wnioski, tak aby mieszkańcy nie bali się urzędowej procedury – mówi Łukasz Kocur z wrocławskiego MOPS-u.

Nowe wnioski papierowe, które można składać od 1 sierpnia są zgodne z rozporządzeniem, jednak zdecydowanie została skórona ich formuła. Najnowsze wzory liczą zaledwie 4 strony i po wewnętrznych konsultacjach uznano, że dużo łatwiej będzie je wypełnić. Każdy z formularzy (zarówno o świadczenie 500+, jak i "Dobry start") oznaczony jest specjalną literą oraz kolorem, aby łatwo można było znaleźć odpowiedni wniosek. Taki zabieg pozwoli jeszcze szybciej obsłużyć klientów i wypłacić im świadczenia. 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuję w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

Osoby mieszkające na terenie Wrocławia we wniosku koniecznie muszą wpisać adres wrocławski. Co istotne, osoby mieszkające poza Wrocławiem, których dzieci uczęszczają do wrocławskich szkół składają wnioski w swoich gminach. Ważne jest również dokładne wskazanie szkoły, do której uczęszcza dziecko.

– Prosimy rodziców i opiekunów, aby we wnioskach wpisywali dokładny rodzaj, pełną nazwę oraz adres szkoły, do której od września uczęszczają ich dzieci. To pozwoli przyśpieszyć całą procedurę i szybciej zrealizować świadczenie – dodaje Andrzej Mańkowski.

Warto podać we wniosku także swój e-mail, aby otrzymać informację o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" dla Ucznia.

Suma wszystkich świadczeń we Wrocławiu z programu "Dobry start" może wynieść ok. 20 mln złotych. Urzędnicy przewidują, że złożonych zostanie ok. 50 tys. wniosków.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Nabór nowych wniosków 500+

W tym samym czasie, tj. od lipca drogą elektroczniczną, a od sierpnia drogą papierową wszyscy uprawnieni mogą również składać wnioski na nowy okres zasiłkowy "Rodzina 500+", który rusza od października 2018 r. Aby zachować ciągłość świadczenia należy złożyć wniosek do końca października 2018 r.

Zgłoś uwagę