Wyprawka szkolna: jak i do kiedy wnioski o „Dobry start”

Trwa nabór wniosków elektronicznych o „Dobry start”. Świadczenia w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku, na każde uczące się dziecko, bez względu na dochody. Jak i gdzie składać wnioski?


Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny (w szkole podstawowej i ponadpodstawowej), aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieciom niepełnosprawnym, które uczą się w szkole, do 24 roku życia.

Jak otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski elektroniczne

Wnioski elektroniczne można składać od 1 lipca 2020 r. za pośrednictwem:

Wnioski papierowe 

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski papierowe na świadczenia „Dobry start”. Jednak, z uwagi na wciąż istniejące realne zagrożenie koronawirusem i trudny do przewidzenia rozwój sytuacji epidemiologicznej, zalecane jest składanie wniosków przez internet. 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie „Dobry start” są przyjmowane i rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry start” upływa 30 listopada br. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Wypełnione wnioski można wysłać pocztą lub złożyć osobiście. Można je pobrać w punktach przyjęć wymienionych poniżej.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • Biuro Obsługi Klienta Działu Świadczeń, ul. Namysłowska 8, parter
  • tel. 71 79 99 274 lub 501 928 501
Godziny przyjęć: pon., śr., pt., w godz. 7.30–15.00 i czw., w godz. 7.30–16.30.

Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej

  • ul. Braniborska 6-8
  • ul. Średzka 42
  • ul. Nowowiejska 102
  • ul. Oficerska 9A
  • ul. Kniaziewicza 29
  • ul. Krzywoustego 296
  • pl. Św. Macieja 19

Godziny przyjęć: pon.–pt., w godz. 7.30–15.00.

Wypłaty świadczenia

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).

Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września br.

Szczegóły Zgłoś uwagę