Rusza nabór wniosków w programie „Dobry Start 300 dla ucznia”

Świadczenie "Dobry start 300 dla ucznia" to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających we wrześniu rok szkolny. Wnioski drogą elektroniczną można będzie składać już od 1 lipca, a w formie papierowej w wybranych punktach na terenie miasta od 1 sierpnia. We Wrocławiu nowym programem objętych zostanie ok. 65 tysięcy uczniów.


Od 1 lipca 2018 r. wrocławianie będą mogli składać elektroniczne wnioski o przyznanie świadczeń: "Dobry start 300 dla ucznia" oraz "Rodzina 500+" (na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się od października 2018 r.) Jak podreśla Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, wnioski warto składać jak najszybciej.
 
– Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku już w okresie wakacyjnym, czyli w lipcu lub w sierpniu to krótszy czas oczekiwania na wypłatę środków z programu "Dobry start 300 dla ucznia". Tym osobom, które złożą wniosek do końca sierpnia pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do 30 września, choć prawdopodobnie będzie to jeszcze szybciej, bo środki zamierzamy wypłacać regularnie już od lipca – podkreślił.

Program "Dobry start 300 dla ucznia" we Wrocławiu – prezentacja (PDF)

Kto może skorzystać z programu "Dobry start"?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje:
  • raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieciom do ukończenia 20. roku życia,
  • dzieciom niepełnosprawnym uczącym się w szkole do ukończenia 24. roku życia,
  • cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium RP.

Świadczenie nie przysługuje natomiast:

  • dzieciom uczęszczającym do przedszkola,
  • dzieciom realizującym roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole,
  • uczniom szkół policealnych lub szkół dla dorosłych.

Jak można otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie finansowe, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

We Wrocławiu jednostką odpowiedzialną za wdrożenie i realizację nowego zadania jest Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od 1 sierpnia ruszy tradycyjna, papierowa droga składania wniosków. Złożyć je będziemy mogli m.in. w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej, centrali MOPS-u przy ul. Strzegomskiej 6 oraz w centrum świadczeń przy ul. Hubskiej, a także w siedzibach Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej.

Obsługą nowego programu we Wrocławiu będą się zajmowali się wykwalifikowani pracownicy Działu Świadczeń, którzy obecnie zajmują się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniem wychowawczym 500+.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. 

Kiedy złożyć wniosek? Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

Wniosek będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuję w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

Osoby mieszkające na terenie Wrocławia we wniosku koniecznie muszą wpisać adres wrocławski. Co istotne, osoby mieszkające poza Wrocławiem, których dzieci uczęszczają do wrocławskich szkół składają wnioski w swoich gminach. Ważne jest również dokładne wskazanie szkoły, do której uczęszcza dziecko.

– Prosimy rodziców i opiekunów, aby we wnioskach wpisywali dokładny rodzaj, pełną nazwę oraz adres szkoły, do której od września będą uczęszczać ich dzieci. To pozwoli przyśpieszyć całą procedurę i szybciej zrealizować świadczenie – mówi Andrzej Mańkowski, z-ca dyrektora MOPS we Wrocławiu ds. Osób z Niepełnosrawnością i Świadczeń.

Warto podać we wniosku także swój e-mail, aby otrzymać informację o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" dla Ucznia.

Suma wszystkich świadczeń we Wrocławiu z programu "Dobry start" może wynieść ok. 20 mln złotych. Urzędnicy przewidują, że złożonych zostanie ok. 50 tys. wniosków.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Rusza nabór nowych wniosków 500+

W tym samym czasie, tj. od lipca drogą elektroczniczną, a od sierpnia drogą papierową wszyscy uprawnieni będą mogli również składać wnioski na nowy okres zasiłkowy "Rodzina 500+", który rusza od października 2018 r.

Zgłoś uwagę