Rodzina 500 plus: ile wniosków w tydzień?

W piątek 1 kwietnia ruszyła realizacja programu Rodzina 500 plus. Wnioski o przyznanie i wypłatę 500 zł na dziecko można składać drogą elektroniczną bądź osobiście w jednym z 16 punktów MOPS w mieście. Tydzień po uruchomieniu programu we Wrocławiu złożono 14 tysięcy wnisków, z czego ok. połowa wpłynęła elektronicznie. MOPS, który jest realizatorem programu we Wrocławiu, wydał około 400 decyzji.

  • W centrum Grafit przy ul. Namysłowskiej wniosek o wypłatę 500 zł można złożyć bez kolejki

  • W centrum Grafit są 24 stanowiska obsługi wniosków

  • O wszystko można dopytać w jednym z 20 stanowisk merytorycznych w centrum Grafit przy Namysłowskiej

  • Aby usprawnić składanie wniosków przy Namysłowskiej działa system sieci kolejkowej z numerkami


Głównym centrum obsługi systemu jest centrum biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej (obok górki słowiańskiej), gdzie jest główne centrum obsługi systemu, tłoku nie było. Są tu 24 stanowiska obsługi i dodatkowych 20 merytorycznych, gdzie można uzyskać wszelkie informacje.

Czym dojechać?

Centrum Grafit jest bardzo dogodnym miejscem, aby złożyć wniosek. Dla zmotoryzowanych jest parking przed budynkiem. Dojechać tam można też liniami tramwajowymi: 1,0L, 0P, 6, 11, 23.

Przedstawiciele MOPS zachęcają, aby składać wnioski drogą elektroniczną – wnioski można składać przez internet, logując się na stronę swojego banku. Dzięki temu właściciele konta nie muszą zakładać dodatkowych kont na platformach ZUS. 

Rodzina 500 plus – pytania i odpowiedzi

W marcu do MOPSu (realizatora programu) wpłynęło ponad 400 maili z pytaniami, a pracownicy infolini odebrali 2 000 telefonów w tej sprawie. Zobacz, o co pytają rodzice i odpowiedzi na ich pytania.

1. Co się dzieje w sytuacji, gdy drugie lub kolejne dziecko kończy 18 lat np. 15 maja 2016? Czy należy się świadczenie i w jakiej wysokości?

Rodzic może ubiegać się o świadczenie za czas od chwili startu programu do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli dziecko ukończy 18. rok życia w połowie maja, będzie mu przysługiwało świadczenie liczone proporcjonalnie do dnia urodzin.

2. Matka ma dziecko z wcześniejszego związku i pobiera na nie zasądzone alimenty, żyje bez ślubu z nowym partnerem. Czy skład rodziny liczy 2 czy 3 osoby i czy dochody partnera są liczone do dochodu rodziny?

W tej sytuacji w składzie rodziny występuje tylko matka z dzieckiem, dochody partnera nie są liczone do dochodu rodziny. Byłyby gdyby byli po ślubie lub mieli wspólne dziecko (zgodnie z definicją rodziny w skład rodziny wchodzą tylko małżonkowie lub rodzice dzieci)

3. Małżeństwo z jednym dzieckiem (z poprzedniego związku matki). Czy skład rodziny liczy 3 osoby i czy dochody męża doliczamy do dochodu rodziny.

W tym przypadku skład rodziny jest trzyosobowy, dochody męża są liczone do dochodu rodziny. Wniosek składa matka dziecka.

4. Matka i jej partner (nie mają ślubu), dwoje dzieci: starsze dziecko ma innego ojca, młodsze jest wspólne. Czy wniosek na starsze i młodsze należy składać razem, rodzina liczy cztery osoby, czy odrębnie na każde z nich z innym składem rodziny?

Jeden wniosek, skład rodziny czteroosobowy. Matka i jej partner mają wspólne dziecko więc występują w składzie rodziny jako rodzice dzieci, wniosek musi złożyć rodzic obydwojga (w tym wypadku matka). 

5. Żona i mąż, dwoje dzieci, ale żadne nie jest wspólne, czy każde z nich ubiega się odrębnie na każde dziecko z kryterium dochodowym, a skład rodziny jest w obydwu czteroosobowy?

Rodzina jest czteroosobowa. W skład rodziny wchodzą małżonkowie zgodnie z definicją i dwójka dzieci. Każde z rodziców składa wniosek na swoje dziecko, bez kryterium dostaną 500 zł na młodsze dziecko, jak spełnią kryterium to 1000 na oboje dzieci.

6. Matka i jej parter mają dwoje dzieci, ale  żadne nie jest wspólne, czy każde z nich ubiega się na swoje dziecko z kryterium dochodowym, czy mogą złożyć jeden wniosek?

Każde z nich składa wniosek na swoje dziecko, występują jako dwie odrębne dwuosobowe rodziny - każda z jednym dzieckiem (czyli wnioski tylko z kryterium).

7. Jak będzie wypłacany zasiłek w przypadku dziecka, którego rodzice się rozwodzą?

Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.

8. Kiedy wygasa prawo do świadczenia?

Gdy dziecko zawrze związek małżeński; gdy jeden z rodziców pracuje za granicą i tam otrzyma dodatek na dziecko; gdy dziecko skończy 18 lat; gdy dziecko zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; gdy rodzina pobiera świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko i po uzyskaniu dochodu przekroczy ustawowe kryterium. Niepoinformowanie o tych faktach organu wypłacającego może skutkować wydaniem decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu.

10. Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych związków?

Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.

11. Małżeństwo ma jedno wspólne dziecko, ojciec dziecka ma jeszcze troje dzieci z pierwszego małżeństwa, które mieszkają z matką, są pod jej opieką (w sumie jest ojcem czworga dzieci). Na ile dzieci może takie małżeństwo ubiegać się o świadczenie wychowawcze?

W takiej sytuacji mogą się ubiegać o świadczenie tylko na jedno dziecko (z kryterium dochodowym). Była żona, matka trojga dzieci może ubiegać się o świadczenia na troje dzieci z kryterium dochodowym lub tylko dwoje bez kryterium dochodowego.

12. Żona i mąż, dwoje dzieci: starsze dziecko ma innego ojca, młodsze jest wspólne. Czy składany jest jeden wniosek, w którym starają się o 500 zł na starsze z kryterium i 500 zł na młodsze bez kryterium a rodzina liczy cztery osoby? Czy może odrębnie na każde z dzieci z innym składem rodziny?

Rodzina jest czteroosobowa. W skład rodziny wchodzą małżonkowie zgodnie z definicją i dwójka dzieci (dziecko oznacza to dziecko własne oraz małżonka). Wniosek składa rodzic obojga dzieci, bez kryterium dostaną 500 zł na młodsze dziecko, jak spełnią kryterium to 1000 na oboje dzieci. Do dochodu rodziny są liczone alimenty zasądzone na starsze dziecko.

fot. Arkadiusz Cichosz

Zgłoś uwagę