wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 15:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. Plan na 2018: Jeszcze więcej zieleni we Wrocławiu

Plan na 2018: Jeszcze więcej zieleni we Wrocławiu

Władze Wrocławia ogłosiły przetarg na zakup drzew, krzewów i kwiatów. W całym 2018 roku na terenie Wrocławia posadzonych zostanie ponad 6,7 tys. drzew. Natomiast od 2014 roku na terenach miejskich posadzono ponad 19,5 tys. drzew oraz zalesiono ponad 63 ha lasów. Dużą dbałość miasta o tereny zielone potwierdził raport Najwyższej Izby Kontroli.

Reklama

– Dążymy do tego, aby Wrocław, jako miasto nowoczesne o dużym potencjale intelektualnym, gospodarczym i kulturalnym, był zawsze miejscem przyjaznym dla swoich mieszkańców i przebywających w nim gości – mówi Monika Pec-Święcicka, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej. – Każdego roku na wiosnę i na jesień rozpisujemy przetarg na dostawę roślin, który pojawi się na terenach Wrocławia

Zgodnie z planami na rok 2018 wiosną przy ulicach, na skwerach, zieleńcach i w parkach przybędzie ponad 1,1 tys. drzew, ponad 25 tys. szt. krzewów oraz blisko 250 tys. kwiatów.

W Parku Szczytnickim zasadzonych zostanie sto różnorodnych drzew. – To miejsce o wyjątkowym klimacie, osłonięte przed gwałtownymi wiatrami, dlatego posadzimy tam bardziej wrażliwe rośliny, m.in. klon Burgera, chitalpę taszkiencką oraz kilka odmian dębów, w tym dąb niebieskawy i laotański – zapowiada wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

Nowe nasadzenia planowane są także w innych parkach np. w Parku Tarnogajskim. Przybędzie ponad 40 drzew i ponad 1800 krzewów. W ramach realizacji projektów WBO wzdłuż ul. Kamiennej pojawi się ponad 30 dębów szypułkowych, a w ramach wykonania pierwszej części projektu Park Młodego Wrocławianina przy ul. Awicenny posadzonych zostanie 235 drzew.

Monika Pec-Święcicka kilkakrotnie podkreślała, że plan wiosennego zazieleniania obejmuje całe miasto, ze szczególnym naciskiem na rejony silnie zurbanizowane oraz te, w których powstają nowe osiedla. Dla przedstawicieli urzędu miasta ważne były sygnały od mieszkańców dotyczące terenów zielonych. – Na przykład nasadzenia wzdłuż ulicy Gryczanej na Praczach Odrzańskich to właśnie reakcja na częste prośby mieszkańców o zagospodarowanie w ten sposób części ulicy – podkreśla Monika Pec-Święcicka.

Czerwony kasztanowiec contra szrotówek

W ramach wiosennych nasadzeń nowe rośliny pojawią się na zieleńcach i skwerach, np. przy ul. Hauke-Bosaka posadzonych zostanie ponad 900 bylin i aż 10 tys. kwiatów cebulowych, a przy pętli przy ul. Brodzkiej posadzonych zostanie 16 brzóz, 550 sztuk dereni i ponad tysiąc sosen górskich.

- Drzewa odgrywają ogromną rolę przyrodniczą i ekologiczną w mieście, wpływają pozytywnie na jego klimat. Dobór gatunków roślin uwarunkowany jest przede wszystkim dużą odpornością na trudne warunki miejskie, czyli niedobór wilgotności gleby i powietrza, warunki klimatyczne, zasolenie i ubicie podłoża, zanieczyszczenie powietrza i gleby, uwarunkowania przestrzenne terenu - mówi dyrektor Monika Pec-Święcicka. - Uwzględniany jest również typ systemu korzeniowego, pokrój rośliny, odporność na różnego rodzaju patogeny. Często wybór gatunku roślin do nasadzeń związany jest z kontynuacją lub uzupełnieniem już istniejących założeń zieleni.

Kasztanowiec czerwony – wiosną ten gatunek pojawi się na pl. Strzeleckim, jest odporny na ataki szrotówka kasztanowcowiaczka, który od kilkunastu lat atakuje wiekowe wrocławskie drzewa z gatunku Aesculus hippocastanum. Zaś na Krzykach przybędzie młodych wiązów. Miejscy specjaliście chcą się przyjrzeć, czy młode drzewa będą bardziej odporne na choroby grzybicze, które szkodzą dojrzałym okazom.

Prezentacja dotycząca planów nasadzeń w 2018 roku znajdziecie w załączniku pod tekstem.

Do najczęściej nasadzanych drzew należą m.in.: klon pospolity, klon polny, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, dąb szypułkowy, robinia akacjowa, sosna czarna, jodła kalifornijska, świerk serbski, jesion wyniosły, głóg oraz platan klonolistny. Wśród nasadzanych krzewów są: ligustr pospolity, tawuła japońska, wczesna czy szara, dereń, porzeczka alpejska, irga, trzmielina, pięciornik, berberys, żywotnik, kosodrzewina, jałowiec pospolity, jałowiec kłujący, płożący oraz cis pospolity.

Rośliny o większych wymaganiach siedliskowych oraz tzw. egzoty nasadzane np. w Ogrodzie Japońskim. Są to głównie: klon palmowy, sośnica, szydlica, magnolia drzewiasta, jodła hiszpańska, cedr.

Klomby, donice, wieże kwiatowe

Każdego roku dopełnieniem nasadzeń drzew i krzewów są kwiaty, które już od wczesnej wiosny (rośliny cebulowe – krokusy, tulipany, narcyzy, bratki) przez gorące lata (trawy, petunie, begonie, szałwia) aż po późną jesień (chryzantemy, aksamitki w różnych odmianach) mienią się kolorami.

Dostarczone kwiaty zostaną posadzone na kwietnikach o powierzchni ponad 43 arów, w donicach ozdobnych, wieżach kwiatowych oraz w kwietnikach na latarniach. To okazja na estetyczne eksperymenty: w wieżach kwiatowych zasadzona zostanie m.in. ozdobna kapusta.

Nowe Studium: Zieleń bez granic

Przypomnijmy: w 2016 roku ogłoszone zostało Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie działań służących ochronie i rozwojowi zieleni we Wrocławiu. – Tak zwane „zielone zarządzenie” to dokument, który pozwala nam na pełną kontrolę tego, co się dzieje z drzewami w ramach inwestycji miejskich i porządkuje zasady dbania o drzewa już na etapie planowania – mówi zastępca dyrektora ZZM.

Wypracowane zasady ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia dotyczą podmiotów zarządzających w imieniu gminy Wrocław terenami będącymi jej własnością.

Więcej o Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia znajdziesz TUTAJ

W nowym Studium Wrocławia jednym z priorytetów rozwoju miasta jest szczególna troska o tereny zielone oraz ich rozwojem.

Ideą „Zieleni bez granic” jest zatarcie granicy między strukturą urbanistyczną a przyrodniczym otoczeniem.

W stosunku do Studium 2010 nastąpił wzrost projektowanych terenów zielonych o ok. tysiąc hektarów. Tereny zieleni miejskiej Wrocławia obejmują grunty leśne, parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczny i zoologiczny, cmentarze, ogródki działkowe, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, budynkom, obiektom przemysłowym. Suma podstawowego systemu zieleni Wrocławia na terenach zabudowanych wynosi 51,53  proc.– Na podstawowy system zieleni Wrocławia składają się tereny pełniące funkcje ekologiczne ochronne, rekreacyjne i estetyczne. To 39,3 proc. powierzchni miasta. A 12,23 proc. to zieleń na terenach zabudowanych. Z kolei 18,74 proc. Wrocławia to tereny rolne – wylicza Marek Żabiński, zastępca dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Wrocław jako wzór

23 stycznia 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli dotyczącej zarządzania zielenią miejską w latach 2014 – 2017 (I kwartał). Obejmowała ona – poza Wrocławiu, osiem innych miast, w ej w 9 miastach.

– Kontrola NIK wykazała, że we Wrocławiu posadzono najwięcej drzew w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponadto przeznaczyliśmy największą kwotę na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni (ponad 80 mln zł), przy zachowaniu bardzo wysokiego wskaźnika wydatków na utrzymanie i pielęgnację oraz zakup sadzonek krzewów i drzew. Więcej na ten cel wydano tylko w Warszawie - wylicza Agnieszka Cybulska-Małycha, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

– Jako dobre praktyki wskazano takie projekty jak: Horizon 2020 Grow Green, którego celem jest zbudowanie wzorcowego systemu mikrozieleni w zabudowie miejskiej na Ołbinie oraz program Szare na Zielone – jako system wielofunkcyjnych programów zagospodarowania zieleni na terenach placówek edukacyjnych. Doceniono system ulg w podatkach za nieruchomości z zieloną infrastrukturą. To rozwiązanie chcą u siebie wprowadzić inne duże miasta w Polsce.

Ponadto, jak wykazała kontrola NIK, tylko w dwóch miastach, w tym we Wrocławiu zwiększeniu uległa łączna powierzchnia terenów zieleni w zarządzie miasta, a dobrą praktyką są procedury ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni w procesach inwestycyjnych („zielone zarządzenie” prezydenta Wrocławia).

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl