Drzewa pod większą kontrolą i ochroną

Zachowanie jak największej liczby drzew oraz monitoring i rozwój zieleni – to główne cele nowego zarządzenia prezydenta Wrocławia, które dotyczyć będzie inwestycji wszystkich jednostek miejskich. W praktyce, planując inwestycje będzie trzeba zwrócić szczególną uwagę na pozostawienie drzew a w razie konieczności wycięcia – zaplanować nowe nasadzenia.


„Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie działań służących ochronie i rozwojowi zieleni we Wrocławiu” to dokument, który wejdzie w życie w ciągu kilku najbliższych dni. – Narzędzie to pozwoli nam na pełną kontrolę tego co się dzieje z drzewami w ramach inwestycji miejskich i uporządkuje zasady dbania o drzewa już na etapie planowania – mówi Monika Pec-Święcicka, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.
Nowe przepisy wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na drzewa rosnące na terenie planowanej inwestycji. – Projektując na przykład poprowadzenie instalacji trzeba będzie unikać kolizji z drzewostanem oraz zaplanować rozwiązania zachowania rosnących drzew i ich żywotności – podkreśla Monika Pec-Święcicka.

ul. Wiejska, Otrębusy - fot. Arkadiusz Kosinski

Jeśli jednak będzie konieczne usunięcie drzewa, to trzeba przygotować nasadzenia wyrównujące. – Inwestor będzie musiał wskazać miejsce, gdzie nowe drzewa mają się pojawić. Ile drzew będzie trzeba nasadzić, zależy od miejsca usunięcia, miejsca nasadzenia i wielkości drzew – wyjaśnia Monika Pec-Święcicka. Więcej drzew będzie trzeba posadzić na przykład, gdy usunięte drzewo znajdowało się w centrum miasta a wybrane miejsce nasadzenia znajduje się w dużej odległości od usuniętych roślin. – Część drzew będzie można zamienić na nasadzenie krzewów, co dodatkowo urozmaici miejską zieleń – dodaje Pec-Święcicka. Przykładem takiego działania jest w tym przypadku zieleń przy ul. Strzegomskiej.

ul. Strzegomska , geoportal.wroclaw.pl – fotoplany ukośne

– Informacje i plany inwestycji, wycinek oraz nasadzeń będą zbierane w Systemie Informacji Przestrzennej i na tej podstawie stworzymy bazę terenów pod nasadzenia przez wszystkie jednostki miasta – informuje Pec-Święcicka.

Zgłoś uwagę