wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 25°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Informacja dla zgłaszających zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

wizualizacja UM Wrocławia
wizualizacja

W związku z planowanym ubieganiem się przez Wnioskodawców o dofinansowanie unijne działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej m.in. ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD), informujemy, iż jednym z warunków konkursowych jest potwierdzenie, że aplikowany projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy.

Reklama

Dlatego też potencjalni Wnioskodawcy z terenu Gminy Wrocław, w celu zgłoszenia swoich zadań, proszeni są o wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na portalu.

Wnioskodawca powinien powiadomić pracowników Wydziału Wody i Energii UM o potrzebie otrzymania stosownego potwierdzenia przesyłając pismo na adres:

Wydział Wody i Energii

Bogusławskiego 8-10, pok. 524 (Sekretariat Wydziału Wody i Energii)

50-031 Wrocław

lub za pomocą wiadomości mailowej skierowanej na adres: [email protected] W powiadomieniu powinny znaleźć się m.in. takie informacje jak: nazwa zadania, adres przedsięwzięcia oraz nazwa i adres siedziby wnioskodawcy.

Posłuchaj podcastu

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl