wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 16°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

O Planie Gospodarki Niskoemisyjnej

Redakcja www.wroclaw.pl,

Co to jest PGN? Dlaczego powstał i jak można do niego przystąpić? To niektóre z najczęściej zadawanych pytań, związanych z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej”, na które odpowiadamy poniżej.

Reklama

Co to jest „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”?

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN) to strategiczny dokument, który został opracowany dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wrocławia i czternastu gmin. W publikacji zebranych jest dziesięć obszarów gospodarki, dla których konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, pozwalających na ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz na większe korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Po co został stworzony PGN?

PGN został stworzony, aby dać możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 i kolejnych na działania z zakresu budowania gospodarki niskoemisyjnej, adaptacji do zmian klimatu i rozwoju ekologicznego transportu publicznego.

Wszystko po to, by:

poprawić jakość powietrza, stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców na na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Jak można przystąpić do PGN?

Wnioski można składać na bieżąco do 2023 r. Liczba możliwych do zgłoszenia projektów nie jest ograniczona. Zgłoszenie wniosku do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Projekty będą wybierane w konkursach.

Kto może zgłaszać projekty? 

Wnioskodawcami mogą być podmioty niezwiązane z samorządem, np. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne (np. właściciele domów jednorodzinnych).

Czy PGN będzie zmieniany? 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” jest dokumentem otwartym i tworzonym przez wszystkie zainteresowane podmioty. Swoje propozycje do dokumentu można także przekazywać cały czas, a monitoring wskaźników, które są przedstawione w PGN będzie prowadzony w sposób ciągły.

Posłuchaj podcastu

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl