wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Druga faza projektu „C-Change: Kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu”

To unikatowe przedsięwzięcie, realizowane między miastem a instytucjami kultury na rzecz ochrony środowiska. W ubiegłym roku Wrocław odwiedzili eksperci z Manchesteru, lidera projektu, by doradzić, ale i poznać nasze rozwiązania. Teraz my odwiedzimy po raz kolejny Manchester, by skonsultować nasz Plan Transferu Dobrej Praktyki. Doświadczenia angielskiego partnera pomogą lepiej przygotować II etap projektu, który ma zostać zamknięty do końca 2020 roku.

Reklama

Kultura pomaga środowisku

Wrocław jest, obok angielskiego Manchesteru, włoskiej Mantui, niemieckiego Gelsenkirchen, chorwackiego Szybenika i portugalskiej Águedy, kolejnym miastem, które zaangażowało się w projekt „C-Change: Kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu”. U nas jest realizowany przez Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu we Współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą w ramach programu URBACT. 

Projekt C-Change łączy zarządzanie instytucjami kultury z angażowaniem je w rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem. Tu decydująca okazuje się sieć transferu dobrych praktyk, które wypracował lider projektu-angielski Manchester. Teraz chodzi o to, aby we Wrocławiu zbudować sieć współpracy między instytucjami kultury, które byłyby zaangażowane w działania związane z adaptacją i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

W konsekwencji we Wrocławiu zostałoby obniżone zużycie energii, zredukowana emisja dwutlenku węgla, ogólnie emisja gazów cieplarnianych. Spowodowałoby to wzrost świadomości mieszkańców w zakresie tego tematu. 

– Instytucje kultury i sztuki same mają wpływ na środowisko. Zużywają energię, generują zanieczyszczenia i trzeba być tego świadomym. Po drugie, sztuka i kultura w ogóle odzwierciedlają to co jest dla nas wszystkich najważniejsze i mówią o tych sprawach, a zmiany klimatu dotyczą wszystkich i są największym zagrożeniem dla naszej planety – podkreślała podczas spotkania we Wrocławiu Claire Buckley, główny ekspert programu URBACT i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju środowiskowego w organizacji pozarządowej Julie’s Bicycle.

Przeczytajcie więcej o projekcie C-Change

Manchester zachwycony WBO

W ubiegłym roku odwiedzili nas eksperci z Manchesteru, lidera wszystkich miast. Działa tam sieć MAST, skupiająca blisko 30 instytucji kultury, które aktywnie ze sobą współpracują i działają na rzecz walki ze zmianami klimatu. Efektem jest zwłaszcza redukcja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych np. CO2 o 5%, energii elektrycznej o 19%, czy gazu o 9%, a oszczędności wynosiły aż 305 tysięcy funtów.

To nie wszystko. Angielskie instytucje uczą również mieszkańców o zmianach klimatu, w specjalnych projektach uczą, jak stać się bardziej odpowiedzialnym za naszą planetę. O tym Anglicy opowiadali podczas wizyty we Wrocławiu. Potencjał dostrzegli w silnej roli sektora kultury i sztuki w mieście (który wzmocnił jeszcze tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016), planach strategicznych związanych z ochroną klimatu, czy szeregu społecznych inicjatyw. Zachwycili się naszym Wrocławskim Budżetem Obywatelskim, zwłaszcza faktem, że duża część zgłaszanych projektów związana jest z ekologią oraz programem Mikrogranty. 

Goście z Manchesteru zauważyli też jednak i bariery – choćby brak sieci współpracy między instytucjami kultury i niski poziom świadomości dotyczący zmian klimatycznych wśród wrocławian. 

Teraz kolej na współpracę

Przed Wrocławiem i innymi miastami kilkanaście miesięcy wytężonej pracy nad realizacją II etapu projekt C-Change, którego realizację trzeba zamknąć do 2020 roku. W tym okresie miasto powinno działać według czteroetapowego planu:

 • miasto wspiera działania miejskich instytucji kultury dotyczące walki ze zmianami klimatu
 • mobilizowanie różnych instytucji i zagranicznych partnerskich miast do wzajemnej współpracy
 • angażowanie instytucji w proces tworzenia i wdrażanie miejskich polityk i strategii 
 • podnoszenie wiedzy mieszkańców oraz inspirowanie ich do działania (instytucje promują wiedzę u swoich odbiorców) 

Po I etapie prac powstał dokument i została opracowana metodologia, jak wprowadzać projekt w miastach. Ale by projekt spełniał swoje zadanie obecnie trwają prace nad opracowaniem Planu Transferu Dobrej Praktyki, czyli dokumentu, który określi działania władz miasta i instytucji kultury do końca 2020 w zakresie wdrożenia dobrej praktyki.

Dokument musi zostać opracowany do 5 kwietnia, a będzie jeszcze konsultowany z partnerami z Manchesteru podczas marcowej miejskiej delegacji.

C-Change we Wrocławiu

W ramach projektu będą realizowane następujące działania lokalne:

 • spotkania ULG (Urban Local Group), czyli regularne spotkania przedstawicieli miejskich instytucji kultury zaangażowanych w projekt (min. 6 w czasie trwania projektu) 
 • grupa pilotażowa – najbardziej aktywne, zaangażowane jednostki kultury na podstawie złożonych propozycji będą mogły otrzymać mikrogranty na działania angażujące mieszkańców, wziąć udział w szkoleniu „Carbon Literacy” i pojechać na wizytę studyjną do Manchesteru 
 • warsztaty „Carbon Literacy Training” (badanie śladu węglowego i możliwości jego redukcji) dla przedstawicieli sektora kultury 
 • 4. działalność Culture Café - wirtualna platforma służąca do komunikacji między przedstawicielami sektora kultury ze wszystkich miast uczestniczących w projekcie 
 • spotkania sieci C-Change w poszczególnych miastach partnerach projektu
 • podsumowanie projektu w mieście w formie Festiwalu C – Change

Uczestnicy projektu C-Change, wrocławskie instytucje kultury, mogą kierować się wytycznymi dwóch strategicznych dokumentów istotnych zarówno dla Wrocławia, jak i projektu C-Change:

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), dokument przygotowany w ramach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Wrocław i 14 gmin) dotyczący m.in. rozwiązań w celu ograniczenia zużycia energii oraz zanieczyszczeń powietrza. Wrocław realizuje PGN poprzez ograniczanie pieców węglowych, ale też m.in. więcej zieleni, rewitalizacja starych budynków
 • Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu (MPA), którego celem było zbadanie wrażliwości 44 miast w Polsce, w tym Wrocławia, by określić cele i kierunki działań. Wszystko po to, aby ograniczyć zmiany klimatyczne  

Spotkanie z wrocławskimi instytucjami kultury dotyczące C-Change w piątek 29 marca o 13.00 w Mediatece. Będzie okazja porozmawiać o zielonych projektach kulturalnych realizowanych/planowanych przez wrocławskie instytucje.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl