wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 33°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dokumentacja zdarzeń z udziałem gatunków chronionych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu zwraca się z prośbą o współpracę w zakresie dokumentowania zdarzeń z udziałem gatunków chronionych. Poniżej zamieszczone zostały formularze (Zał. 1 - 5) służące do zgłaszania przypadków schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika należącego do gatunków objętych ochroną gatunkową, a także procedurę postępowania w sytuacji stwierdzenia nielegalnego zabicia gatunku chronionego.

Reklama

Wypełnione formularze należy przekazywać do RDOŚ we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław; tel: +48 71 340 68 07, faks +48 71 340 68 06, http://wroclaw.rdos.gov.pl.

Zał. 1. Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn.
Zał. 2. Karta dokumentacji fotograficznej martwego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn.
Zał. 3. Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego zwierzęcia objętego ochroną innego niż wilk, ryś, żubr, foka, morświn (np. ptaki chronione) wraz z dokumentacją fotograficzną.
Zał. 4. Procedura postępowania i niezbędne analizy w sytuacji stwierdzenia nielegalnego zabicia gatunku chronionego - propozycja dla organów ścigania.
Zał. 5. Procedura postępowania w sytuacji przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn.

Gatunki zwierząt objęte ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej, gatunki zwierząt objęte ochroną częściową oraz objęte ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane oraz sposoby ich pozyskiwania, a także gatunki zwierząt wymagające ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania wyszczególnione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348).

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl