wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. Bardzo zła jakość powietrza we Wrocławiu

Bardzo zła jakość powietrza we Wrocławiu

W poniedziałek, 5 marca, według danych z godziny 4.00, jakość powietrza we Wrocławiu jest niebezpiecznie zła, osoby starsze i dzieci powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz.

Reklama

Osoby narażone na ryzyko (osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży, chorzy) powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

Przekroczenia pyłów

Pył zawieszony PM10 oraz pył zawieszony PM2,5 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

Zanieczyszczenia pochodzące z pieców i małych kotłowni. Dym, jako efekt spalania materiałów niskiej jakości, zawiera do 95% rakotwórczego benzo[a]pirenu oraz pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5. Za złą jakość powietrza odpowiadają też pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

Wrażliwe grupy ludności

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Pył zawieszony PM10 - środki ostrożności

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Pył zawieszony PM2,5 - środki ostrożności

Zaleca się unikania przebywania na dworze, unikania wietrzenia pomieszczeń, zrezygnowanie z aktywności fizycznej na powietrzu. Zalecenia te kierowane są  do wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i chorych, kobiet w ciąży i małych dzieci.  

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

UWAGA! Interpretacja wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10

Informujemy, że stężenia pyłu PM10 mierzone na automatycznych stacjach monitoringu to 1-godzinowe wartości chwilowe. Do oceny zanieczyszczenia powietrza można odnosić jedynie stężenia 24-godzinne, policzone po zakończeniu doby. Bardzo wysokie stężenia 1-godzinowe pyłu PM10 należy traktować jako ostrzeżenie o złej jakości powietrza w danej chwili dnia.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl