wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: niekorzystna

Dane z godz. 00:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. Alert II stopnia - przekroczenie poziomu ozonu we Wrocławiu

Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu OZONU we Wrocławiu i ogłasza alert II stopnia. Dane z 22 lipca 2019 r.

Reklama

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU

Opracowanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Data godz. Data wystąpienia 26-go dnia przekroczenia poziomu docelowego 8-godzinnego dla ozonu (średnia liczba dni z przekroczeniami z 3 lat: 2017-2019:
  • Jelenia Góra – Ogińskiego: 24 czerwca 2019 r. / godzina 19:00
  • Osieczów - 26 czerwca 2019 r. / godzina 20:00
- Wrocław – Bartnicza: 25 czerwca 2019 r. / godzina 19:00
Zagrożenie Przekroczenie poziomu docelowego 8-godzinnego dla ozonu (120 µg/m3; dopuszczalne 25 dni w roku kalendarzowym – średnio z ostatnich 3 lat) w 3 stacjach pomiarowych na terenie 2 stref w województwie dolnośląskim.
Obszar na którym wystąpiło przekroczenie

Strefa Aglomeracja Wrocławska (PL0201):

  • Wrocław, ul. Bartnicza,

Strefa dolnośląska (PL0204):

  • Jelenia Góra – Ogińskiego,
  • Osieczów.
Przyczyny Oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka. Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (tzw. prekursorów ozonu).
Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu i przyczyny zmian Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu.
Czas trwania przekroczenia Od dnia stwierdzenia przekroczenia do 31 grudnia 2019 r.
Podpis Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Opracowanie Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Środki ostrożności, które należy podjąć Osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na wolnym powietrzu.
Obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze Zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”.
Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u osób szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia np. pogorszenie samopoczucia, przejściowe nasilenie dolegliwości układu oddechowego: kaszel, spłycenie oddechu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Opracowanie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Podstawa prawna Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm.
Źródła danych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.
Sposób ogłoszenia Strona internetowa http://dpi.duw.pl .
Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń Zakres działań krótkoterminowych: zgodnie z Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego.
Data i godzina publikacji 22 lipca 2019 roku, godz. 14.30
Nr kontaktowy tel. 71 368 25 11

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl