Link do strony www.wroclaw.pl

  21 marca – Międzynarodowy Dzień Lasów. Dbajmy o zielone płuca Wrocławia

  Lasy to domy dla zwierząt, roślin i czyste powietrze. Zwłaszcza w czasie pandemii spędzamy w nich więcej czasu niż zazwyczaj. Doceniliśmy je, bo stały się naszym azylem, miejscem, gdzie możemy spacerować i obcować z przyrodą, która ma na nas zbawienny wpływ. Pamiętajmy jednak – las śmieci nie produkuje, tylko człowiek. Szanujmy więc naszą matkę Ziemię nie tylko w Dzień Lasów, który przypada w pierwszy Dzień Wiosny.

  fot. Tomasz Hołod

  Wiosna tuż-tuż, wraz z nią mamy więcej energii, do życia budzi się również natura. Zaśmiecanie lasów to problem, który nie znika, wręcz przeciwnie – nawarstwia się. Śmieci w lesie to poważne zagrożenie. Dzikie wysypiska prowadzą do zaburzeń funkcjonowania ekosystemów leśnych.

  Coraz więcej śmieci

  Zwłaszcza teraz, gdy zrobiło się cieplej za oknem, możemy zaobserwować więcej leżących śmieci w lasach. Nie bądźmy bierni na ten widok.

  – Niestety, śmieci komunalnych i gruzu z roku na rok przybywa w lasach. Im więcej odpadów, tym większe koszty ich wywozu i utrzymania terenów leśnych w czystości – mówi Andrzej Nowak, główny specjalista Lasów Komunalnych Wrocławia w Zarządzie Zieleni Miejskiej. – Utrzymanie w czystości lasów komunalnych gminy Wrocław wynosi w skali roku ok. 250 tys. zł.

  ZZM nadzoruje utrzymanie czystości w komunalnych lasach. Natomiast jeśli chodzi o skwerki czy parki, to niebawem będą w niektórych miejscach tzw. fotopułapki. Zakupionych zostało bowiem 15 kamer, które mają pomóc w ochronie zielonego mienia.

  Leśnicy wrocławskich lasów komunalnych: Mirosław Maziarz i Andrzej Nowak z ZZM oraz Łukasz Lewko z Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM we Wrocławiu

  Wspólnie możemy więcej

  Czystość w lasach to powinna być nasza wspólna sprawa.

  – Śmieci wciąż przybywa w Lesie Pilczyckim. Szczególnie zauważyliśmy nasilenie na obszarach przy ogródkach działkowych. Dlatego organizujemy akcję sprzątania terenu, która odbędzie się 27 marca. Zachęcamy do przyłączenia się, oczywiście z zachowaniem dystansu ze względu na pandemię. Ekosystem udostępni nam kontenery, worki i rękawiczki – mówi Dariusz Bogusz, z wykształcenia leśnik, działający zarówno w stowarzyszeniu Nasze Maślice, jak również w Porozumieniu dla Lasu Pilczyckiego.

  Czytaj też: Tu mogą powstać nowe parki bądź skwery

  Ze względu na swoje znaczenie przyrodnicze Las Pilczycki został objęty siecią Natura 2000 „Las Pilczycki”. Akcja uporządkowania terenu organizowana jest między innymi przez Nadleśnictwo Miękinia, miejską spółkę Ekosystem, członków Porozumienia dla Lasu Pilczyckiego i Nasze Maślice, Radę Osiedla Maślice, RO Kozanów-Pilczyce. Las Pilczycki jest naszym kawałkiem dzikiej przyrody we Wrocławiu, niech dalej służy tym, którzy chcą cieszyć się pięknem natury – zachęcają organizatorzy.

  Bogactwo fauny i flory

  Lasy zajmują we Wrocławiu prawie 2250 ha. To około 120 kompleksów o średniej wielkości 18 ha. Zlokalizowane są głównie na obrzeżach miasta. Pełnią przede wszystkim funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne, ochronne i krajobrazowe. W przypadku dużych aglomeracji (miasta powyżej 50 tys. mieszkańców) oddzielają i osłaniają osiedla mieszkaniowe od obszarów przemysłowych.

  We wrocławskich lasach znajduje się 27 pomników przyrody. Grunty lasów miasta Wrocławia znajdują się na powierzchniowych formach ochrony przyrody, w tym Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy i obszary Natura 2000 (Grądy w Dolinie Odry, Dolina Widawy, Las Pilczycki, Łęgi nad Bystrzycą, Grądy Odrzańskie).

  Można spotkać tu cenne gatunki roślin i zwierząt. Na przykład borsuk jest stałym mieszkańcem Lasu Rędzińskiego. Występuje tu też rzadki motyl nocny barczatka kataks.

  Borsuka można spotkać w Lesie Mokrzańskim i Lesie Rędzińskim

  W Lesie Osobowickim rosnący starodrzew zapewnia doskonałe warunki nietoperzom, w tym nockowi łydkowłosemu. W Lesie Pilczyckim mieszkają rzadkie chrząszcze związane ze starymi drzewami: pachnica dębowa, kozioróg dębosz. Można tutaj spotkać również tchórza i dzięcioła czarnego.

   – Mój ulubiony las to taki niewielki kompleks zwany Lasem przy Nowej Karczmie, zlokalizowany przy ul. Karczemnej – opowiada Łukasz Lewko z Wydziału Środowiska i Rolnictwa w UM Wrocławia. Można tam podziwiać wiekowe dęby i graby o imponujących wymiarach. Stare drzewa rosnące nad znajdującym się tam starorzeczem Odry tworzą wyjątkowy klimat, przeglądając się w wodach tego zbiornika.

  Czytaj też: Konsultacje społeczne w sprawie obszarów leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia (leżących w granicach m. Wrocławia)

  Nieopodal znajduje się też większy zbiornik wodny, powstały w miejscu dawnego wyrobiska, gdzie można odpocząć, korzystając z zainstalowanych tam ławeczek. Ze względu na taki rodzaj pokrycia powierzchni terenu można tam spotkać wiele gatunków ptaków leśnych i wodnych, np. dzięcioły czy różne gatunki kaczek. – Wiosną na uwagę zasługują kwitnące połacie pachnących konwalii majowych – uważa Łukasz Lewko.

  Ekosystem pomoże

  Marzec to miesiąc, w którym od wielu lat rozpoczyna się sezon na organizowanie różnych społecznych akcji sprzątania. – Tradycyjnie, Ekosystem zaprasza placówki oświatowe i inne grupy do przyłączenia się do akcji sprzątania i zadbania o swoje najbliższe otoczenie – zachęca Dorota Witkowska, rzeczniczka prasowa Ekosystemu.

  Jeśli planujecie tego rodzaju działania, napiszcie e-mail na: pawel.szot@ekosystem.wroc.pl.

  W treści wiadomości należy podać następujące informacje: adres i numer placówki oświatowej (tylko gdy organizatorem jest placówka oświatowa), termin sprzątania, orientacyjną liczbę osób uczestniczących w akcji, miejsca sprzątania, termin i miejsca odbioru odpadów po zakończonej akcji (do miejsca odbioru musi prowadzić ogólnodostępna droga dojazdowa), osoby do kontaktu i numery telefonów.

  Oprócz odbioru zebranych śmieci Ekosystem zapewnia bezpłatne worki na odpady (na odpady zmieszane – worki czarne oraz selektywne: plastiki i metal – worki żółte, szkło – worki zielone, odpady zielone – worki brązowe) i rękawice. W ustalonym terminie będą do odbioru w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Michalczyka 9 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-16:00).

  Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook