wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Tu mogą powstać nowe parki bądź skwery

Na wielu działkach należących do miejskiego zasobu rosną drzewa. Miasto analizuje, czy przeznaczenie tych terenów umożliwia pozostawienie zieleni. Przegląd trwa, ale już powstała lista 24 terenów, które nie zostaną zabudowane lub sprzedane. Na części z nich w przyszłości będą mogły powstać nowe parki bądź skwery. To ważna informacja w obliczu wyzwania, jakim jest adaptacja miasta do zmian klimatu.

Reklama

Lista na razie obejmuje 24 tereny o łącznej powierzchni ponad 22 hektarów. To w sumie 72 miejskie działki lub ich fragmenty. Wszystkie tereny łączy wspólny mianownik – zieleń.

Działki znajdują się na terenie całego miasta, na Starym Mieście, Śródmieściu, Fabrycznej, Psim Polu czy Krzyki. Co ważne, zielony charakter części terenów  m.in. w ścisłym centrum  zostanie dodatkowo utrwalony poprzez korekty w planach miejscowych.

– Od początku mojej kadencji wspólnie stworzyliśmy na terenie Wrocławia ponad 50 nowych parków, zielonych skwerów czy zieleńców. Takie działania są niezwykle istotne dla komfortu życia w dużym mieście. Ochrona kolejnych terenów zielonych przed zabudową to ważny krok – podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia i dodaje, że przygotowana lista będzie uzupełniana o kolejne tereny.

Działki są oceniane pod kątem inwestycyjnym, weryfikowany jest ich stan rzeczywisty, zazielenienie, obowiązujący plan miejscowy, struktura własności oraz zapisy studium.

W centrum miasto zarezerwowało tereny pod małe skwery i parki kieszonkowe – m.in. skwer na skrzyżowaniu ul. Kołłątaja z Kościuszki (392 m) czy blisko 20-arowy teren zielony przy ul. Dobrzyńskiej.

Miasto podjęło również decyzję, by ochronić duże tereny poza ścisłym centrum. To działki m.in.:

 • przy ul. Idzikowskiego na Gądowie Małym – na zadrzewionym terenie o pow. 6 ha powstanie park.
 • przy ul. Żwirowej na Jerzmanowie (1,76 ha)
 • między ul.: Siostrzaną, Przyjaźni i Jeździecką – w bliskim sąsiedztwie parku Klecińskiego (1,7 ha)
 • przy ul. Podhalańskiej na Złotnikach (1,5 ha) związane z zapowiadanym powiększeniem parku Krzyckiego (1,5 ha)
 • przy ul. Górnośląskiej na Księżu Małym (1,2 ha)
 • przy ul. Stanisławowskiej na Muchoborze Wielkim (1,2 ha)
 • wzdłuż ul. Lotniczej (0,74 ha)

– Planujemy jeszcze zmiany w planach miejscowych, by istniejącą już zieleń chronić również prawnie. Przykładem może być zielony skwer Młynarskiego przy teatrze Capitol. Mało kto wie, że formalnie ten teren nadal jest przeznaczony pod zabudowę, usługi. Konieczna będzie więc korekta w obowiązującym planie miejscowym – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju. – Podobnej korekty wymaga skwer Wrocławianek, powstały w zeszłym roku w miejscu betonowego parkingu – dodaje.

Jeszcze w tym roku ustalenia zostaną skorygowane również na poziomie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Jaka będzie przyszłość zielonych, niezagospodarowanych działek?

To tereny, na których w perspektywie lat będą mogły powstawać nowe miejsca wypoczynku i rekreacji – parki, skwery czy zieleńce.

– Bardzo cieszy mnie, że udało się wygospodarować dodatkowe tereny pod zieleń i rekreację na południu Wrocławia. Dzięki decyzji miasta, powiększony zostanie planowany, zupełnie nowy park Krzycki. Był on już konsultowany z mieszkańcami w pierwszej połowie marca. Z zielonej mapy Wrocławia nie zniknie także mocno zazieleniona działka przy parku Klecińskim. To dobry kierunek – ocenia Mirosław Lach z Klubu Radnych Forum Jacka Sutryka – Wrocław Wspólna Sprawa. –Mieszkańcy rozwijających się Krzyków, Kleciny czy Partynic potrzebują kolejnych miejsc na wypoczynek i rekreację, które są w zasięgu ręki.

Zielone światło

Miasto daje "zielone światło" na zagospodarowanie tych terenów. Nowe alejki, place zabaw czy meble miejskie mogą powstać dzięki samym mieszkańcom:

– Chętnie zajmiemy się urządzeniem każdej zieleni, choć trzeba pamiętać, że wiąże się to zwykle z wydatkami, na które nie zawsze starcza środków. Bardzo liczymy na współpracę z mieszkańcami, ponieważ projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego czy Funduszu Osiedlowego najlepiej zaspokajają potrzeby lokalnej społeczności i mają zwykle swoje finansowanie – mówi Jacek Mól, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. – Już teraz tworzymy zupełnie nowe tereny zieleni we Wrocławiu, zgodnie z wolą i głosami mieszkańców. Co ważne, zajmujemy się również zagospodarowaniem coraz mniejszych przestrzeni, w coraz bliższym sąsiedztwie ludzi, choć duże parki wciąż pozostają najważniejsze.

Oczywiście, nie wszystkie wspomniane tereny muszą zostać zagospodarowane. Będą mogły z powodzeniem pełnić również dotychczasowe, ważne przyrodniczo funkcje. To pasy zieleni izolacyjnej, tłumiące hałas, będące barierą dla spalin czy magazynujące wodę opadową.

Lista miejsc

NUMER

NA MAPIE

NAZWA_OB

OZN

NUMER

POW. (w

m²)

LOKALIZACJA

UWAGI

1

Dąbie

AR_4

88

1971

ul. Kosiby

2

Gądów

Mały

AR_3

4/18

19257

ul. Idzikowskiego

2

Gądów

Mały

AR_3

5/351

26753

ul. Idzikowskiego

2

Gądów Mały

AR_3

5/352

7221

ul. Idzikowskiego

zadrzewiony fragment

działki

2

Gądów Mały

AR_3

4/17

6431

ul. Idzikowskiego

zadrzewiony fragment

działki

3

Jerzmanow

o

AR_4

12/4

17576

ul. Żwirowa

4

Karłowice

AR_1

9

25/8

305

ul. Boya - Żeleńskiego

4

Karłowice

AR_1

9

25/9

1865

ul. Boya - Żeleńskiego

5

Klecina

AR_1

3

1/6

4073

ul. Zabrodzka

6

Kozanów

AR_4

31/5

2295

ul. Pałucka

zadrzewiony fragment

działki

6

Kozanów

AR_7

41

6248

ul. Pałucka

zadrzewiony fragment

działki

7

Księże Małe

AR_7

34

4743

ul. Górnośląska/Gliwicka

7

Księże Małe

AR_7

24/2

6454

ul. Górnośląska/Gliwicka

8

Księże

Wielkie

AR_1

1

533

ul. Świątnicka

część działki

9

Leśnica

AR_1

3

54/2

1201

ul. Zajazdowa

9

Leśnica

AR_1

3

55/4

1265

ul. Zajazdowa

10

Maślice

AR_1

6

4

1007

ul. Maślicka

10

Maślice

AR_1

6

5

849

ul. Maślicka

10

Maślice

AR_1

6

6

1438

ul. Maślicka

10

Maślice

AR_1

6

7

418

ul. Maślicka

10

Maślice

AR_1

6

8

1111

ul. Maślicka

10

Maślice

AR_1

6

9

1301

ul. Maślicka

10

Maślice

AR_1

6

26

1857

ul. Maślicka

10

Maślice

AR_1

29/1

3312

ul. Maślicka

6

10

Maślice

AR_1 6

28/2

2193

ul. Maślicka

10

Maślice

AR_1

6

27/3

2018

ul. Maślicka

11

Partynice

AR_2

18/13

8933

ul. Siostrzana

11

Partynice

AR_2

18/12

3543

ul. Siostrzana

11

Partynice

AR_2

18/11

1545

ul. Siostrzana

11

Partynice

AR_2

18/9

378

ul. Siostrzana

11

Partynice

AR_2

18/8

1605

ul. Siostrzana

11

Partynice

AR_2

18/4

876

ul. Siostrzana

12

Plac Grunwaldzki

AR_3 6

15/2

609

ul. Św. Matki Teresy

12

Plac

Grunwaldzki

AR_3

6

22/4

569

ul. Św. Matki Teresy

13

Południe

AR_1

15/2

1962

ul. Dobrzyńska

14

Psie Pole

AR_2 2

96/2

2579

ul. Gorlicka

15

Sępolno

AR_1

7/2

2720

ul. Mickiewicza (2)

16

Stare Miasto

AR_2 8

16/3

4723

Skwer Wrocławianek

17

Stare

Miasto

AR_3

5

56/12

810

Skwer Młynarskiego

17

Stare Miasto

AR_3 5

56/18

1633

Skwer Młynarskiego

18

Stare

Miasto

AR_3

5

34/15

392

ul. Kołłątaja

19

Złotniki

AR_9

128

2028

ul. Kamiennogórska

19

Złotniki

AR_9

129

5993

ul. Kamiennogórska

19

Złotniki

AR_9

87/2

2600

ul. Kamiennogórska

20

Złotniki

AR_9

146/2

15333

ul. Podhalańska

21

Krzyki

AR_9

9/1

380

Park Krzycki

część działki

21

Krzyki

AR_9

6/18

785

Park Krzycki

21

Krzyki

AR_9

8/6

13

Park Krzycki

21

Krzyki

AR_9

11/1

982

Park Krzycki

21

Krzyki

AR_9

6/19

4180

Park Krzycki

21

Krzyki

AR_9

5/9

93

Park Krzycki

21

Krzyki

AR_9

10/5

356

Park Krzycki

21

Krzyki

AR_9

6/6

471

Park Krzycki

21

Krzyki

AR_9

7/1

1308

Park Krzycki

21

Krzyki

AR_9

8/7

415

Park Krzycki

21

Krzyki

AR_9

6/4

3756

Park Krzycki

21

Krzyki

AR_9

10/4

138

Park Krzycki

21

Klecina

AR_1 9

2

1685

Park Krzycki

część działki

22

Tarnogaj

AR_7

119/17

158

ul. Gazowa

22

Tarnogaj

AR_7

119/16

243

ul. Gazowa

22

Tarnogaj

AR_7

75/3

1982

ul. Gazowa

22

Tarnogaj

AR_7

53/2

1506

ul. Gazowa

22

Tarnogaj

AR_7

53/1

1552

ul. Gazowa

22

Tarnogaj

AR_7

119/19

220

ul. Gazowa

22

Tarnogaj

AR_7

75/2

1133

ul. Gazowa

22

Tarnogaj

AR_7

119/18

97

ul. Gazowa

23

Muchobór

Wielki

AR_2

1

17/2

4933

ul. Stanisławowska

23

Muchobór

Wielki

AR_2

1

16/2

2530

ul. Stanisławowska

23

Muchobór

Wielki

AR_2

1

18/2

4215

ul. Stanisławowska

24

Pilczyce

AR_1

7

12

3788

ul. Lotnicza

24

Pilczyce

AR_1

7

16

1244

ul. Lotnicza

24

Pilczyce

AR_1

7

15

2408

ul. Lotnicza

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl