Link do strony www.wroclaw.pl

  Tu mogą powstać nowe parki bądź skwery

  Na wielu działkach należących do miejskiego zasobu rosną drzewa. Miasto analizuje, czy przeznaczenie tych terenów umożliwia pozostawienie zieleni. Przegląd trwa, ale już powstała lista 24 terenów, które nie zostaną zabudowane lub sprzedane. Na części z nich w przyszłości będą mogły powstać nowe parki bądź skwery. To ważna informacja w obliczu wyzwania, jakim jest adaptacja miasta do zmian klimatu.

  Lista na razie obejmuje 24 tereny o łącznej powierzchni ponad 22 hektarów. To w sumie 72 miejskie działki lub ich fragmenty. Wszystkie tereny łączy wspólny mianownik – zieleń.

  Działki znajdują się na terenie całego miasta, na Starym Mieście, Śródmieściu, Fabrycznej, Psim Polu czy Krzyki. Co ważne, zielony charakter części terenów  m.in. w ścisłym centrum  zostanie dodatkowo utrwalony poprzez korekty w planach miejscowych.

  – Od początku mojej kadencji wspólnie stworzyliśmy na terenie Wrocławia ponad 50 nowych parków, zielonych skwerów czy zieleńców. Takie działania są niezwykle istotne dla komfortu życia w dużym mieście. Ochrona kolejnych terenów zielonych przed zabudową to ważny krok – podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia i dodaje, że przygotowana lista będzie uzupełniana o kolejne tereny.

  Działki są oceniane pod kątem inwestycyjnym, weryfikowany jest ich stan rzeczywisty, zazielenienie, obowiązujący plan miejscowy, struktura własności oraz zapisy studium.

  W centrum miasto zarezerwowało tereny pod małe skwery i parki kieszonkowe – m.in. skwer na skrzyżowaniu ul. Kołłątaja z Kościuszki (392 m) czy blisko 20-arowy teren zielony przy ul. Dobrzyńskiej.

  Miasto podjęło również decyzję, by ochronić duże tereny poza ścisłym centrum. To działki m.in.:

  – Planujemy jeszcze zmiany w planach miejscowych, by istniejącą już zieleń chronić również prawnie. Przykładem może być zielony skwer Młynarskiego przy teatrze Capitol. Mało kto wie, że formalnie ten teren nadal jest przeznaczony pod zabudowę, usługi. Konieczna będzie więc korekta w obowiązującym planie miejscowym – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju. – Podobnej korekty wymaga skwer Wrocławianek, powstały w zeszłym roku w miejscu betonowego parkingu – dodaje.

  Jeszcze w tym roku ustalenia zostaną skorygowane również na poziomie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  Jaka będzie przyszłość zielonych, niezagospodarowanych działek?

  To tereny, na których w perspektywie lat będą mogły powstawać nowe miejsca wypoczynku i rekreacji – parki, skwery czy zieleńce.

  – Bardzo cieszy mnie, że udało się wygospodarować dodatkowe tereny pod zieleń i rekreację na południu Wrocławia. Dzięki decyzji miasta, powiększony zostanie planowany, zupełnie nowy park Krzycki. Był on już konsultowany z mieszkańcami w pierwszej połowie marca. Z zielonej mapy Wrocławia nie zniknie także mocno zazieleniona działka przy parku Klecińskim. To dobry kierunek – ocenia Mirosław Lach z Klubu Radnych Forum Jacka Sutryka – Wrocław Wspólna Sprawa. –Mieszkańcy rozwijających się Krzyków, Kleciny czy Partynic potrzebują kolejnych miejsc na wypoczynek i rekreację, które są w zasięgu ręki.

  Zielone światło

  Miasto daje "zielone światło" na zagospodarowanie tych terenów. Nowe alejki, place zabaw czy meble miejskie mogą powstać dzięki samym mieszkańcom:

  – Chętnie zajmiemy się urządzeniem każdej zieleni, choć trzeba pamiętać, że wiąże się to zwykle z wydatkami, na które nie zawsze starcza środków. Bardzo liczymy na współpracę z mieszkańcami, ponieważ projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego czy Funduszu Osiedlowego najlepiej zaspokajają potrzeby lokalnej społeczności i mają zwykle swoje finansowanie – mówi Jacek Mól, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. – Już teraz tworzymy zupełnie nowe tereny zieleni we Wrocławiu, zgodnie z wolą i głosami mieszkańców. Co ważne, zajmujemy się również zagospodarowaniem coraz mniejszych przestrzeni, w coraz bliższym sąsiedztwie ludzi, choć duże parki wciąż pozostają najważniejsze.

  Oczywiście, nie wszystkie wspomniane tereny muszą zostać zagospodarowane. Będą mogły z powodzeniem pełnić również dotychczasowe, ważne przyrodniczo funkcje. To pasy zieleni izolacyjnej, tłumiące hałas, będące barierą dla spalin czy magazynujące wodę opadową.

  Lista miejsc

  NUMER

  NA MAPIE

  NAZWA_OB

  OZN

  NUMER

  POW. (w

  m²)

  LOKALIZACJA

  UWAGI

  1

  Dąbie

  AR_4

  88

  1971

  ul. Kosiby

   

  2

  Gądów

  Mały

  AR_3

  4/18

  19257

  ul. Idzikowskiego

   

  2

  Gądów

  Mały

  AR_3

  5/351

  26753

  ul. Idzikowskiego

   

  2

  Gądów Mały

  AR_3

  5/352

  7221

  ul. Idzikowskiego

  zadrzewiony fragment

  działki

  2

  Gądów Mały

  AR_3

  4/17

  6431

  ul. Idzikowskiego

  zadrzewiony fragment

  działki

  3

  Jerzmanow

  o

  AR_4

  12/4

  17576

  ul. Żwirowa

   

  4

  Karłowice

  AR_1

  9

  25/8

  305

  ul. Boya - Żeleńskiego

   

  4

  Karłowice

  AR_1

  9

  25/9

  1865

  ul. Boya - Żeleńskiego

   

  5

  Klecina

  AR_1

  3

  1/6

  4073

  ul. Zabrodzka

   

  6

  Kozanów

  AR_4

  31/5

  2295

  ul. Pałucka

  zadrzewiony fragment

  działki

  6

  Kozanów

  AR_7

  41

  6248

  ul. Pałucka

  zadrzewiony fragment

  działki

  7

  Księże Małe

  AR_7

  34

  4743

  ul. Górnośląska/Gliwicka

   

  7

  Księże Małe

  AR_7

  24/2

  6454

  ul. Górnośląska/Gliwicka

   

  8

  Księże

  Wielkie

  AR_1

  1

  533

  ul. Świątnicka

  część działki

  9

  Leśnica

  AR_1

  3

  54/2

  1201

  ul. Zajazdowa

   

  9

  Leśnica

  AR_1

  3

  55/4

  1265

  ul. Zajazdowa

   

  10

  Maślice

  AR_1

  6

  4

  1007

  ul. Maślicka

   

  10

  Maślice

  AR_1

  6

  5

  849

  ul. Maślicka

   

  10

  Maślice

  AR_1

  6

  6

  1438

  ul. Maślicka

   

  10

  Maślice

  AR_1

  6

  7

  418

  ul. Maślicka

   

  10

  Maślice

  AR_1

  6

  8

  1111

  ul. Maślicka

   

  10

  Maślice

  AR_1

  6

  9

  1301

  ul. Maślicka

   

  10

  Maślice

  AR_1

  6

  26

  1857

  ul. Maślicka

   

  10

  Maślice

  AR_1

  29/1

  3312

  ul. Maślicka

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

  10

  Maślice

  AR_1 6

  28/2

  2193

  ul. Maślicka

   

  10

  Maślice

  AR_1

  6

  27/3

  2018

  ul. Maślicka

   

  11

  Partynice

  AR_2

  18/13

  8933

  ul. Siostrzana

   

  11

  Partynice

  AR_2

  18/12

  3543

  ul. Siostrzana

   

  11

  Partynice

  AR_2

  18/11

  1545

  ul. Siostrzana

   

  11

  Partynice

  AR_2

  18/9

  378

  ul. Siostrzana

   

  11

  Partynice

  AR_2

  18/8

  1605

  ul. Siostrzana

   

  11

  Partynice

  AR_2

  18/4

  876

  ul. Siostrzana

   

  12

  Plac Grunwaldzki

  AR_3 6

  15/2

  609

  ul. Św. Matki Teresy

   

  12

  Plac

  Grunwaldzki

  AR_3

  6

  22/4

  569

  ul. Św. Matki Teresy

   

  13

  Południe

  AR_1

  15/2

  1962

  ul. Dobrzyńska

   

  14

  Psie Pole

  AR_2 2

  96/2

  2579

  ul. Gorlicka

   

  15

  Sępolno

  AR_1

  7/2

  2720

  ul. Mickiewicza (2)

   

  16

  Stare Miasto

  AR_2 8

  16/3

  4723

  Skwer Wrocławianek

   

  17

  Stare

  Miasto

  AR_3

  5

  56/12

  810

  Skwer Młynarskiego

   

  17

  Stare Miasto

  AR_3 5

  56/18

  1633

  Skwer Młynarskiego

   

  18

  Stare

  Miasto

  AR_3

  5

  34/15

  392

  ul. Kołłątaja

   

  19

  Złotniki

  AR_9

  128

  2028

  ul. Kamiennogórska

   

  19

  Złotniki

  AR_9

  129

  5993

  ul. Kamiennogórska

   

  19

  Złotniki

  AR_9

  87/2

  2600

  ul. Kamiennogórska

   

  20

  Złotniki

  AR_9

  146/2

  15333

  ul. Podhalańska

   

  21

  Krzyki

  AR_9

  9/1

  380

  Park Krzycki

  część działki

  21

  Krzyki

  AR_9

  6/18

  785

  Park Krzycki

   

  21

  Krzyki

  AR_9

  8/6

  13

  Park Krzycki

   

  21

  Krzyki

  AR_9

  11/1

  982

  Park Krzycki

   

  21

  Krzyki

  AR_9

  6/19

  4180

  Park Krzycki

   

  21

  Krzyki

  AR_9

  5/9

  93

  Park Krzycki

   

  21

  Krzyki

  AR_9

  10/5

  356

  Park Krzycki

   

  21

  Krzyki

  AR_9

  6/6

  471

  Park Krzycki

   

  21

  Krzyki

  AR_9

  7/1

  1308

  Park Krzycki

   

  21

  Krzyki

  AR_9

  8/7

  415

  Park Krzycki

   

  21

  Krzyki

  AR_9

  6/4

  3756

  Park Krzycki

   

  21

  Krzyki

  AR_9

  10/4

  138

  Park Krzycki

   

  21

  Klecina

  AR_1 9

  2

  1685

  Park Krzycki

  część działki

  22

  Tarnogaj

  AR_7

  119/17

  158

  ul. Gazowa

   

  22

  Tarnogaj

  AR_7

  119/16

  243

  ul. Gazowa

   

  22

  Tarnogaj

  AR_7

  75/3

  1982

  ul. Gazowa

   

   

  22

  Tarnogaj

  AR_7

  53/2

  1506

  ul. Gazowa

   

  22

  Tarnogaj

  AR_7

  53/1

  1552

  ul. Gazowa

   

  22

  Tarnogaj

  AR_7

  119/19

  220

  ul. Gazowa

   

  22

  Tarnogaj

  AR_7

  75/2

  1133

  ul. Gazowa

   

  22

  Tarnogaj

  AR_7

  119/18

  97

  ul. Gazowa

   

  23

  Muchobór

  Wielki

  AR_2

  1

  17/2

  4933

  ul. Stanisławowska

   

  23

  Muchobór

  Wielki

  AR_2

  1

  16/2

  2530

  ul. Stanisławowska

   

  23

  Muchobór

  Wielki

  AR_2

  1

  18/2

  4215

  ul. Stanisławowska

   

  24

  Pilczyce

  AR_1

  7

  12

  3788

  ul. Lotnicza

   

  24

  Pilczyce

  AR_1

  7

  16

  1244

  ul. Lotnicza

   

  24

  Pilczyce

  AR_1

  7

  15

  2408

  ul. Lotnicza

   

   

  Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook