Inwestycje w oświacie w 2015: podstawówki, gimnazja, licea

52,6 mln zł – tyle zamierza wydać miasto w 2015 na budowę nowych i generalną przebudowę dotychczasowych szkół podstawowych w ramach WPI (Wieloletniego Planu Inwestycyjnego). Inwestycje związane z rozbudową i przebudową gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będą kosztować 4,4 mln zł. 

 • wizualizacja Szkoła Podstawowa nr 84 przy ul. Górnickiego wrocław

  Tak ma wyglądać po rozbudowie Szkoła Podstawowa nr 84 przy ul. Górnickiego (mat.inwestora)

 • wizualizacja SP nr 80 na Brochowie wrocław

  ...A tak SP nr 80 na Brochowie, która ma być gotowa wiosną (mat.inwestora)


W 2015 r. przybędzie we Wrocławiu nowych inwestycji jeśli chodzi o szkoły podstawowe. Niektóre z inwestycji związanych z budową lub kompleksową przebudową szkół zostaną zakończone, inne dopiero się rozpoczną w tym roku, a część prac budowlanych będzie kontynuowana. Zakończy się przebudowa lub rozbudowa aż siedmiu placówek w różnych częściach miasta, m.in. przebudowa SP nr 47 przy ul. Januszowickiej, SP nr 80 przy ul. Polnej na Brochowie czy SP nr 84 przy ul. Górnickiego. Natomiast rozpoczną się prace przy przebudowie budynków sześciu podstawówek i zespołów szkolno-przedszkolnych. Ruszy też budowa nowych i dużych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych na Gaju i Stabłowicach.

Przebudowa obejmie trzy gimnazja, ruszą też prace przy przebudowie szkół ponadgimnazjalnych, m.in. siedziby III LO przy ul. Składowej i  budynku XVIII LO,  pomieszczeń wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 na ul. Słubickiej.

Inwestycje związane z budową i kompleksową przebudową szkół podstawowych, które skończą się w 2015 

 •  Przebudowa  budynków Szkoły Podstawowej Nr 47 przy ul. Januszowickiej/Kutnowskiej
 •  Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Kamieńskiego 24
 •  Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Górnickiego
 •  Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Polnej
 •  Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul. Częstochowskiej
 •  Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Sołtysowickiej 34
 •  Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej     

Inwestycje, które rozpoczną się w 2015 r.

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 83 przy al.Boya Żeleńskiego 32-38
 • Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej 
 • Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Strachocińskiej
 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9, przy ul. Nyskiej
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z drogą dojazdową na osiedlu Stabłowice (2014-2016)
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Kłodzkiej (2014-2016)

Inwestycje związane z przebudową gimnazjów (w trakcie)

 • Przebudowa budynku Gimnazjum nr 3, ul. Świstackiego (2014-2016)
 • Przebudowa budynku Gimnazjum nr 14, ul. Kołłątaja (2014-2016)
 • Przebudowa budynku Gimnazjum nr 7, ul. Kolista (2014-2016)

Inwestycje związane z rozbudową i przebudową szkół ponadgimnazjalnych, które rozpoczną się w 2015 r.

 • Przebudowa budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zaporoskiej
 • Rozbudowa siedziby III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Składowej
 • Przebudowa pomieszczeń szkoły wraz z salą gimnastyczną w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej
 • Przebudowa  budynku  Zespołu Szkół Nr 22  przy ul. Parkowa


Zgłoś uwagę