Wrocławianie odebrali nominacje profesorskie

Cztery wrocławskie szkoły wyższe i instytut Polskiej Akademii Nauk wzbogaciły się o nowych profesorów tytularnych.

 • Kampus Uniwersytetu Medycznego, fot. Tomasz Walków

  Kampus Uniwersytetu Medycznego, fot. Tomasz Walków


Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorską odebrali naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego:

 • prof. Andrzej Białowiec, specjalista w zakresie gospodarki odpadami,
 • prof. Mirosław Wiatkowski z Instytutu Inżynierii Środowiska,
 • prof. Joanna Wyka z Katedry Żywienia Człowieka.

Nowych profesorów przybyło Politechnice Wrocławskiej. Tytuły nadano wykładowcom Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego:

 • prof. Wojciechowi Pule,
 • prof. Krzysztofowi Schabowiczowi.

Profesorami belwederskimi zostali naukowcy Uniwersytetu Wrocławskiego:

 • prof. Paweł Jaworski, specjalizujący się w historii powszechnej i historii Polski w XIX i XX wieku;
 • prof. Leszek Ziątkowski, wybitny badacz historii Żydów i historii Śląska.

Także Uniwersytetowi Medycznemu przybyło profesorów tytularnych. Dyplomy odebrali:

 • prof. Donata Kurpas, specjalizująca się w zakresie medycyny rodzinnej i psychoterapii;
 • prof. Rafał Poręba, kierownik Ultrasonografii i Badań Naczyniowych.

Nominację odebrała także prof. Aleksandra Klimczak z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.Zgłoś uwagę