Warto mieć certyfikat bezpieczeństwa na swoim osiedlu

Łatwy dostęp do nieruchomości dla pogotowia czy straży pożarnej, automatycznie unoszące się szlabany, reagujące na sygnały dźwiękowe wozów tych służb ratowniczych, przystosowane klatki schodowe, wywieszone informacje, gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia np. dla zdrowia i życia, doświetlone podwórka z odpowiednią przyciętą zielenią, zwalniające półprogi – to może mieć w zasadzie każde wrocławskie osiedle i każdy budynek.

 • Automatycznie unoszące się szlabany są konieczne na certyfikowanym osiedlu, fot. UM


– Oprócz tego, że chcemy w mieście czuć się komfortowo i zależy nam na tym, by ładnie ono wyglądało, chcemy również miasta bezpiecznego, a w nim bezpiecznych osiedli. Dlatego zdecydowaliśmy się wskrzesić projekt, który już przed kilkoma laty miał swoją inaugurację, i w partnerstwie z policją, strażą miejską, pogotowiem ratunkowym oraz strażą pożarną, a przede wszystkim wspólnie ze spółdzielniami mieszkaniowymi i zarządcami nieruchomości, promować Wrocławski Certyfikat Bezpieczeństwa – mówi dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW Jacek Sutryk.

– Ratowanie życia wymaga szybkiej reakcji. Nasz system pozwala skrócić czas akcji ratunkowej do minimum – mówi dyrekor Jacek Sutryk 

WW. certyfikat wymaga pewnych niezbędnych składowych. Na dziś, na starych zasadach, „dorobiło się” ich w mieście 114 budynków – ze spółdzielni mieszkaniowych Energetyk i Wrocław Południe oraz cztery szkoły.

Pierwszy stopień bezpieczeństwa

– Pierwszą gwiazdkę we Wrocławskim Certyfikacie Bezpieczeństwa można otrzymać za umożliwienie szybkiego dostępu do budynków dla służb ratunkowych, które w razie problemów z dostaniem się do danej nieruchomości posługują się przypisanym do niej kodem bezpieczeństwa. Patrol policyjny czy straż pożarna, które muszą szybko interweniować w zamkniętym budynku, otrzymują taki kod z Centrum Zarządzania Kryzysowego UMW – wyjaśnia Przemysław Gajda z CZR.

Kody wejściowe, o których mowa, są zawarte na tzw. kartach budynków, razem ze szczegółowymi danymi dotyczącymi współdziałania ze służbami porządkowymi i interweniującymi w mieście, a także np. z usytuowania hydrantów zewnętrznych, głównego wyłącznika zaworu gazu, wody czy prądu. 

Bezpiecznie wokół domu    

Żeby „zasłużyć” na drugą gwiazdkę certyfikatu, zarządca nieruchomości czy spółdzielnia mieszkaniowa powinni zadbać o odpowiednie doświetlenie podwórek czy terenów wokół budynków, a także ukształtowanie rosnącej tam zieleni – tak by przestrzeń wokół zyskała na „przejrzystości”.

Kom. Kamil Rynkiewicz z Miejskiej Komendy Policji mówi w tym przypadku o tzw. prewencji przestrzennej, zapewniającej mieszkańcom bezpieczeństwo przez ograniczenie na osiedlach możliwości popełnienia przestępstw i czynów najbardziej uciążliwych społecznie, jak niszczenie mienia. – Wykorzystuje się do tego m.in. halogeny, które reagują na ruch, czy np. przeszklenia na klatkach schodowych, umożliwiające obserwacje z zewnątrz tego, co dzieje się w bramach budynków, a także monitoring, który jest pomocny np. przy identyfikacji sprawców, działaniach dochodzeniowych policji czy na dalszym etapie podczas spraw sądowych – wyjaśnia kom. Rynkiewicz.

Osiedla bez barier

– Wrocław bez barier także na osiedlach i cieszę się, że w ramach Wrocławskiego Certyfikatu Bezpieczeństwa wprowadzany jest ten komponent bezpieczeństwa dla osób z niepełnosprawnościami, ale i dla osób starszych, z ograniczeniami mobilności – mówi Bartłomiej Skrzyński, rzecznik prezydenta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych.

– Zachęcamy spółdzielnie, żeby kontaktowały się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, by szukały rozwiązań w likwidowaniu barier architektonicznych, dowiadywały się, jak uzyskiwać na to finanse. MOPS przekaże środki tym zarządcom, którzy chcą przystosować swoje osiedle do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz starszych. Każdy mieszkaniec może też zgłaszać takie miejsca, które w jego otoczeniu tworzą bariery dla wspomnianych osób – dodaje Bartłomiej Skrzyński (fot.).

I to jest właśnie ta trzecia gwiazdka Certyfikatu Bezpieczeństwa – bycie dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a także osób mniej sprawnych fizycznie oraz starszych, mających problemy z mobilnością. Można ją zdobyć, instalując na osiedlu np. tzw. półprogi zwalniające dla samochodów, przez które bez problemu mogą przemieszczać się osoby na wózkach inwalidzkich, a także rodzice wiozący swoje pociechy w wózkach dziecięcych.

Przykład wart naśladowania

Mowa o Wrocławskim Certyfikacie Bezpieczeństwa oraz pokaz, za co jest on przyznawany, odbywały się 14 czerwca na terenie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” przy ul. Sokolej, która rozwiązania służące bezpieczeństwu mieszkańców zaczęła wprowadzać już jakiś czas temu. Dziś tamtejsi mieszkańcy chwalą sobie warunki, jakie udało się uzyskać dzięki dobrowolnemu przystąpieniu do programu i zainwestowaniu we własną wygodę i spokój.

– Zachęcam inne spółdzielnie, inne osiedla, żeby podjęły się tego trudu i spróbowały wprowadzić to, co my już mamy u siebie – mówi Maria Nowak (fot. powyżej), przewodnicząca Rady Nadzorczej MSM „Energetyk”. – Kiedyś nasi mieszkańcy nie chcieli np. ławek pod blokami, bo często przysiadały na nich osoby, żeby pić alkohol, i różnie się to nieraz kończyło. Teraz i osoby starsze, i mamy z małymi dziećmi mogą spokojnie spędzać czas i na ławkach, i na placach zabaw, ponieważ sprzyja temu doświetlenie podwórek i odpowiednie zagospodarowanie zieleni. Nie dochodzi już pod osłoną ciemności do dewastowania mienia. Ludzie częściej też z sobą utrzymują serdeczne relacje, a więzi sąsiedzkie się zacieśniają – wylicza Maria Nowak.

Certyfikat Bezpieczeństwa w pigułce

 • Wrocławski Certyfikat Bezpieczeństwa jest efektem współpracy: Wrocławskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz straży miejskiej. Jest przyznawany przez kapitulę, złożoną z przedstawicieli ww. służb – po ocenie wdrożonych działań.
 • Przystąpienie do programu jest dobrowolne, mogą się do niego zgłaszać zarządcy osiedli czy nieruchomości.
 • Warunki do spełnienia:
  – odpowiedni dojazd do osiedla (tam gdzie zamontowano: automatycznie podnoszące się szlabany, reagujące na sygnał pojazdów uprzywilejowanych) 
  – przystosowanie klatek schodowych
  – wywieszenie informacji z danymi kontaktowymi do wszystkich ważnych służb w mieście, łącznie ze specjalnymi kodami dla służb ratowniczych 
  – uporządkowana zieleń
  – dodatkowo oświetlone każde miejsce, w którym potencjalnie mogą zbierać się ludzie
  – miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami
Zgłoś uwagę