Strefa płatnego parkowania


Za parkingi odpowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
Biuro Obsługi Interesanta
tel. +48 71 376 07 34 lub 376 07 92
www.zdium.wroc.pl

Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania należy dokonywać w automatach parkingowych. Za postój możemy zapłacić m.in. za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych Pay Pass i Pay Wave, systemem BLIK oraz monetami (od 10 groszy do 5 złotych). Nadal możliwe jest dokonywanie płatności za pomocą aplikacji mobilnych. Wygasła natomiast opcja opłaty za pomocą kart Urbancard.

Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli.

Przy uiszczaniu opłaty za pomocą operatorów mobilnych: Pango, mobiParking lub Skycash kierowca winien umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu identyfikator konkretnego operatora (do pobrania w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta i biurze obsługi klienta, które prowadzi KBU Sp. z o.o).

Parkomat personalizuje bilet parkingowego dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego.

UWAGA!

System wymaga wprowadzenia 7 znaków numeru rejestracyjnego.

 • Jeśli numer rejestracyjny Twojego pojazdu jest 5 cyfrowy - wprowadź na końcu znaki 00 (dwa zera).
 • Jeśli numer rejestracyjny Twojego pojazdu jest dłuższy niż 7 cyfrowy, nie wprowadzaj pozostałych znaków.

Opłaty za parkowanie od 1 marca 2021 r.

Najważniejsze zmiany:

 • Wprowadzona zostanie Śródmiejska Strefa Parkowania, która obejmie obecne strefy A i B. 
 • W strefach A i B płatne parkowanie będzie obowiązywało 7 dni w tygodniu od godz. 9 do 20, nowe ceny biletów parkingowych.
 • W strefie C W strefie C – tak jak obecnie - płatne parkowanie od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 18. Opłaty bez zmian.

Śródmiejska Strefa Parkowania:

Obejmie obecne strefy A i B. ŚSP pozwolą zwiększyć rotację aut w strefie płatnego parkowania w centrum miasta, a mieszkańcom ścisłego centrum ma poprawić dostępności miejsc. Przyczyni się to również do ochrony zabytkowego, reprezentacyjnego obszaru miasta.

Stawki opłat, poza stawkami dla mieszkańców i osób niepełnosprawnych pracujących w danej strefie:

Stawki opłat

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A:

płatne parkowanie od 1 marca 2021 r. obowiązuje 7 dni w tygodniu od godz. 9.00 do 20.00

 • 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 7,30 zł za drugą godzinę postoju;
 • 7,70 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B:

płatne parkowanie od 1 marca 2021 r. obowiązuje 7 dni w tygodniu od godz. 9.00 do 20.00

 • 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 5,20 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W strefie płatnego parkowania (strefa C):

płatne parkowanie nadal obowiązuje od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 18.00

 • 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,10 zł za drugą godzinę postoju;
 • 3,30 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

Opłata dodatkowa

 • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój wynosi 200 zł. Kwota ulega obniżeniu do 100 zł w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia,
 • Opłata dodatkowa za przekroczenie opłaconego czasu postoju w strefie C wynosi 80 zł. Kwota ulega obniżeniu do 40 zł. w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia.
 • Opłata dodatkowa za przekroczenie opłaconego czasu postoju w obszarze A i B ŚSPP wynosi 140 zł. Kwota ulega obniżeniu do 70 zł. w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia.

Granice strefy płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania została na wniosek mieszkańców poszerzona o dodatkowe obszary, m.in. w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Jej dokładne granice prześledzić można na mapie znajdującej się na stronie internetowej ZDiUM.

1. Granicę strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony:

1) Mostem Mieszczańskim (bez obszaru mostu);
2) ul. Dubois (wraz z obszarem ulicy) od Mostu Mieszczańskiego do ul. Kurkowej;
3) ul. Kurkową (wraz z obszarem ulicy) od ul. Dubois do ul. Składowej;
4) ul. Składową (wraz z obszarem ulicy);
5) łącznikiem ul. Składowej z ul. Kurkową (wraz z obszarem łącznika);
6) ul. Kurkową (wraz z obszarem ulicy) od łącznika ul. Składowej z ul. Kurkową
do ul. Łowieckiej;
7) ul. Łowiecką (wraz z obszarem ulicy);
8) ul. Reymonta (wraz z obszarem ulicy) od ul. Łowieckiej do Mostu Osobowickiego;
9) Kanałem Miejskim od Mostu Osobowickiego do Mostów Warszawskich;
10) ul. Wyszyńskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Jedności Narodowej do ul. Damrota;
11) ul. Damrota (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wyszyńskiego do ul. Lompy;
12) ul. Lompy (wraz z obszarem ulicy) od ul. Damrota do ul. Daszyńskiego;
13) ul. Daszyńskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Lompy do ul. Prusa;
14) ul. Prusa (wraz z obszarem ulicy) sięgaczem od nr 81 do nr 97;
15) ul. Reja (wraz z obszarem ulicy) od sięgacza ul. Prusa od nr 81 do nr 97 do ul. Walecznych;
16) ul. Walecznych (wraz z obszarem ulicy) od ul. Reja do ul. Piastowskiej;
17) ul. Piastowską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Walecznych do ul. Gdańskiej;
18) ul. Gdańską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Piastowskiej do ul. Sopockiej;
19) ul. Sopocką (wraz z obszarem ulicy) od ul. Gdańskiej do ul. Liskego;
20) ul. Liskego (wraz z obszarem ulicy);
21) ul. Grunwaldzką (wraz z obszarem ulicy) od ul. Liskego do Mostu Szczytnickiego;
22) Mostem Szczytnickim (wraz z obszarem mostu);
23) al. Kochanowskiego (wraz z obszarem ulicy) od Mostu Szczytnickiego do ul. Kopernika;
24) ul. Kopernika (wraz z obszarem ulicy) od al. Kochanowskiego do ul. Wróblewskiego;
25) ul. Wróblewskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kopernika do ul. Wystawowej;
26) ul. Wajdy (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wystawowej do Mostu Zwierzynieckiego;
27) Mostem Zwierzynieckim (wraz z obszarem mostu);
28) północnym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Zwierzynieckiego do Mostu Pokoju;
29) Mostem Pokoju (wraz z obszarem mostu);
30) południowym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Pokoju do Kładki Zwierzynieckiej;
31) Kładką Zwierzyniecką (bez obszaru kładki);
32) ul. Na Grobli (wraz z obszarem ulicy) od Kładki Zwierzynieckiej do ul. Szybkiej;
33) ul. Szybką (wraz z obszarem ulicy);
34) ul. Traugutta (wraz z obszarem ulicy) od ul. Szybkiej do ul. Kościuszki;
35) ul. Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. Traugutta do ul. Chudoby;
36) ul. Chudoby (wraz z obszarem ulicy);
37) ul. Brzeską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Chudoby do ul. Świstackiego;
38) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Brzeska-Świstackiego z ul. Prądzyńskiego;
39) ul. Prądzyńskiego (wraz z obszarem ulicy) do ul. Kościuszki;
40) ul. Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. Prądzyńskiego do ul. Pułaskiego;
41) ul. Pułaskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kościuszki do ul. Hubskiej;
42) ul. Hubską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Pułaskiego do ul. Bocznej;
43) ul. Boczną (wraz z obszarem ulicy);
44) linią prostą łączącą ul. Boczną z ul. Paczkowską;
45) ul. Paczkowską (wraz z obszarem ulicy);
46) wysięgnikiem ul. Jesionowej (wraz z obszarem wysięgnika);
47) ul. Piękną (wraz z obszarem ulicy) od wysięgnika ul. Jesionowej do ul. Bardzkiej;
48) ul. Bardzką (wraz z obszarem ulicy) od ul. Pięknej do ul. Kamiennej;
49) ul. Kamienną (wraz z obszarem ulicy) od ul. Bardzkiej do ul. Drukarskiej;
50) ul. Drukarską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kamiennej do ul. Sztabowej;
51) ul. Sztabową (wraz z obszarem ulicy) od ul. Drukarskiej do al. Wiśniowej;
52) al. Wiśniową (wraz z obszarem ulicy) od sięgacza przy budynkach z numerem 36
do ul. Powstańców Śląskich;
53) al. Hallera (wraz z obszarem ulicy) od ul. Powstańców Śląskich do ul. Gajowickiej;
54) ul. Gajowicką (wraz z obszarem ulicy) od al. Hallera do ul. Zaporoskiej;
55) ul. Zaporoską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Gajowickiej do nasypu kolejowego;
56) nasypem kolejowym od ul. Zaporoskiej do ul. Tęczowej;
57) ul. Tęczową (wraz z obszarem ulicy) od nasypu kolejowego do ul. Kolejowej;
58) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Tęczowa-Kolejowa ze skrzyżowaniem ulic Robotnicza-Nabycińska;
59) ul. Nabycińską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Robotniczej do ul. Braniborskiej;
60) ul. Braniborską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Nabycińskiej do ul. Strzegomskiej;
61) ul. Strzegomską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Braniborskiej do ul. Stacyjnej;
62) ul. Stacyjną (wraz z obszarem ulicy);
63) ul. Zachodnią (wraz z obszarem ulicy);
64) ul. Sikorskiego (wraz z obszarem ulicy);
65) ul. Podwale (wraz z obszarem ulicy) od ul. Sikorskiego do Mostu Sikorskiego;
66) Mostem Sikorskiego (bez obszaru mostu);
67) Fosą Miejską od Mostu Sikorskiego do al. Słowackiego;
68) al. Słowackiego (wraz z obszarem ulicy) od Fosy Miejskiej do pl. Powstańców Warszawy;
69) pl. Powstańców Warszawy (wraz z obszarem placu) od al. Słowackiego do Mostu Pokoju;
70) Mostem Pokoju (wraz z obszarem mostu);
71) ul. Wyszyńskiego (wraz z obszarem ulicy) od Mostu Pokoju do ul. Sienkiewicza;
72) ul. Sienkiewicza (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wyszyńskiego do pl. Bema;
73) pl. Bema (bez obszaru placu);
74) północnym nabrzeżem kanału Odry od pl. Bema do Mostu Mieszczańskiego.

2. Granicę śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony:

1) Mostem Mieszczańskim (wraz z obszarem mostu);
2) północnym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Mieszczańskiego do pl. Bema;
3) pl. Bema (wraz z obszarem placu);
4) ul. Sienkiewicza (bez obszaru ulicy) od pl. Bema do ul. Wyszyńskiego;
5) ul. Wyszyńskiego (bez obszaru ulicy) od ul. Sienkiewicza do Mostu Pokoju;
6) Mostem Pokoju (bez obszaru mostu);
7) pl. Powstańców Warszawy (bez obszaru placu) od Mostu Pokoju do al. Słowackiego;
8) al. Słowackiego (bez obszaru ulicy) od pl. Powstańców Warszawy do Fosy Miejskiej;
9) Fosą Miejską od al. Słowackiego do Mostu Sikorskiego;
10) Mostem Sikorskiego (wraz z obszarem mostu);
11) ul. Mostową (wraz z obszarem ulicy);
12) ul. Jagiełły (wraz z obszarem ulicy) od ul. Księcia Witolda do Mostu Mieszczańskiego.

2.1. Granicę obszaru A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony:

1) ul. Grodzką (bez obszaru ulicy);
2) ul. Piaskową (bez obszaru ulicy);
3) ul. Świętej Katarzyny (bez obszaru ulicy);
4) ul. Błogosławionego Czesława (bez obszaru ulicy);
5) ul. Kazimierza Wielkiego (bez obszaru ulicy);
6) ul. Nowy Świat (bez obszaru ulicy).
2.2. Granice obszaru B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony granicą śródmiejskiej strefy płatnego parkowania określoną w pkt 2, z wyłączeniem obszaru A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania określonym w pkt 2.1.Zgłoś uwagę