wroclaw.pl strona główna Komunikacja we Wrocławiu – ceny biletów, rozkłady jazdy, inwestycje Komunikacja - strona główna

Infolinia 71 777 7777

22°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 22:35

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Komunikacja
 3. Kierowcy
 4. Parkowanie – osoby niepełnosprawne
 5. Mapa strefy płatnego parkowania

1. Granicę strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony:

1) Mostem Mieszczańskim (bez obszaru mostu);2) ul. Dubois (wraz z obszarem ulicy) od Mostu Mieszczańskiego do ul. Kurkowej;3) ul. Kurkową (wraz z obszarem ulicy) od ul. Dubois do ul. Składowej;4) ul. Składową (wraz z obszarem ulicy);5) łącznikiem ul. Składowej z ul. Kurkową (wraz z obszarem łącznika);6) ul. Kurkową (wraz z obszarem ulicy) od łącznika ul. Składowej z ul. Kurkowądo ul. Łowieckiej;7) ul. Łowiecką (wraz z obszarem ulicy);8) ul. Reymonta (wraz z obszarem ulicy) od ul. Łowieckiej do Mostu Osobowickiego;9) Kanałem Miejskim od Mostu Osobowickiego do Mostów Warszawskich;10) ul. Wyszyńskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Jedności Narodowej do ul. Damrota;11) ul. Damrota (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wyszyńskiego do ul. Lompy;12) ul. Lompy (wraz z obszarem ulicy) od ul. Damrota do ul. Daszyńskiego;13) ul. Daszyńskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Lompy do ul. Prusa;14) ul. Prusa (wraz z obszarem ulicy) sięgaczem od nr 81 do nr 97;15) ul. Reja (wraz z obszarem ulicy) od sięgacza ul. Prusa od nr 81 do nr 97 do ul. Walecznych;16) ul. Walecznych (wraz z obszarem ulicy) od ul. Reja do ul. Piastowskiej;17) ul. Piastowską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Walecznych do ul. Gdańskiej;18) ul. Gdańską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Piastowskiej do ul. Sopockiej;19) ul. Sopocką (wraz z obszarem ulicy) od ul. Gdańskiej do ul. Liskego;20) ul. Liskego (wraz z obszarem ulicy);21) ul. Grunwaldzką (wraz z obszarem ulicy) od ul. Liskego do Mostu Szczytnickiego;22) Mostem Szczytnickim (wraz z obszarem mostu);23) al. Kochanowskiego (wraz z obszarem ulicy) od Mostu Szczytnickiego do ul. Kopernika;24) ul. Kopernika (wraz z obszarem ulicy) od al. Kochanowskiego do ul. Wróblewskiego;25) ul. Wróblewskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kopernika do ul. Wystawowej;26) ul. Wajdy (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wystawowej do Mostu Zwierzynieckiego;27) Mostem Zwierzynieckim (wraz z obszarem mostu);28) północnym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Zwierzynieckiego do Mostu Pokoju;29) Mostem Pokoju (wraz z obszarem mostu);30) południowym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Pokoju do Kładki Zwierzynieckiej;31) Kładką Zwierzyniecką (bez obszaru kładki);32) ul. Na Grobli (wraz z obszarem ulicy) od Kładki Zwierzynieckiej do ul. Szybkiej;33) ul. Szybką (wraz z obszarem ulicy);34) ul. Traugutta (wraz z obszarem ulicy) od ul. Szybkiej do ul. Kościuszki;35) ul. Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. Traugutta do ul. Chudoby;36) ul. Chudoby (wraz z obszarem ulicy);37) ul. Brzeską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Chudoby do ul. Świstackiego;38) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Brzeska-Świstackiego z ul. Prądzyńskiego;39) ul. Prądzyńskiego (wraz z obszarem ulicy) do ul. Kościuszki;40) ul. Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. Prądzyńskiego do ul. Pułaskiego;41) ul. Pułaskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kościuszki do ul. Hubskiej;42) ul. Hubską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Pułaskiego do ul. Bocznej;43) ul. Boczną (wraz z obszarem ulicy);44) linią prostą łączącą ul. Boczną z ul. Paczkowską;45) ul. Paczkowską (wraz z obszarem ulicy);46) wysięgnikiem ul. Jesionowej (wraz z obszarem wysięgnika);47) ul. Piękną (wraz z obszarem ulicy) od wysięgnika ul. Jesionowej do ul. Bardzkiej;48) ul. Bardzką (wraz z obszarem ulicy) od ul. Pięknej do ul. Kamiennej;49) ul. Kamienną (wraz z obszarem ulicy) od ul. Bardzkiej do ul. Drukarskiej;50) ul. Drukarską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kamiennej do ul. Sztabowej;51) ul. Sztabową (wraz z obszarem ulicy) od ul. Drukarskiej do al. Wiśniowej;52) al. Wiśniową (wraz z obszarem ulicy) od sięgacza przy budynkach z numerem 36do ul. Powstańców Śląskich;53) al. Hallera (wraz z obszarem ulicy) od ul. Powstańców Śląskich do ul. Gajowickiej;54) ul. Gajowicką (wraz z obszarem ulicy) od al. Hallera do ul. Zaporoskiej;55) ul. Zaporoską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Gajowickiej do nasypu kolejowego;56) nasypem kolejowym od ul. Zaporoskiej do ul. Tęczowej;57) ul. Tęczową (wraz z obszarem ulicy) od nasypu kolejowego do ul. Kolejowej;58) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Tęczowa-Kolejowa ze skrzyżowaniem ulic Robotnicza-Nabycińska;59) ul. Nabycińską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Robotniczej do ul. Braniborskiej;60) ul. Braniborską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Nabycińskiej do ul. Strzegomskiej;61) ul. Strzegomską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Braniborskiej do ul. Stacyjnej;62) ul. Stacyjną (wraz z obszarem ulicy);63) ul. Zachodnią (wraz z obszarem ulicy);64) ul. Sikorskiego (wraz z obszarem ulicy);65) ul. Podwale (wraz z obszarem ulicy) od ul. Sikorskiego do Mostu Sikorskiego;66) Mostem Sikorskiego (bez obszaru mostu);67) Fosą Miejską od Mostu Sikorskiego do al. Słowackiego;68) al. Słowackiego (wraz z obszarem ulicy) od Fosy Miejskiej do pl. Powstańców Warszawy;69) pl. Powstańców Warszawy (wraz z obszarem placu) od al. Słowackiego do Mostu Pokoju;70) Mostem Pokoju (wraz z obszarem mostu);71) ul. Wyszyńskiego (wraz z obszarem ulicy) od Mostu Pokoju do ul. Sienkiewicza;72) ul. Sienkiewicza (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wyszyńskiego do pl. Bema;73) pl. Bema (bez obszaru placu);74) północnym nabrzeżem kanału Odry od pl. Bema do Mostu Mieszczańskiego.

2. Granicę śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony:

1) Mostem Mieszczańskim (wraz z obszarem mostu);2) północnym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Mieszczańskiego do pl. Bema;3) pl. Bema (wraz z obszarem placu);4) ul. Sienkiewicza (bez obszaru ulicy) od pl. Bema do ul. Wyszyńskiego;5) ul. Wyszyńskiego (bez obszaru ulicy) od ul. Sienkiewicza do Mostu Pokoju;6) Mostem Pokoju (bez obszaru mostu);7) pl. Powstańców Warszawy (bez obszaru placu) od Mostu Pokoju do al. Słowackiego;8) al. Słowackiego (bez obszaru ulicy) od pl. Powstańców Warszawy do Fosy Miejskiej;9) Fosą Miejską od al. Słowackiego do Mostu Sikorskiego;10) Mostem Sikorskiego (wraz z obszarem mostu);11) ul. Mostową (wraz z obszarem ulicy);12) ul. Jagiełły (wraz z obszarem ulicy) od ul. Księcia Witolda do Mostu Mieszczańskiego.

2.1. Granicę obszaru A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony:

1) ul. Grodzką (bez obszaru ulicy);2) ul. Piaskową (bez obszaru ulicy);3) ul. Świętej Katarzyny (bez obszaru ulicy);4) ul. Błogosławionego Czesława (bez obszaru ulicy);5) ul. Kazimierza Wielkiego (bez obszaru ulicy);6) ul. Nowy Świat (bez obszaru ulicy).2.2. Granice obszaru B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony granicą śródmiejskiej strefy płatnego parkowania określoną w pkt 2, z wyłączeniem obszaru A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania określonym w pkt 2.1.

Stawki opłat w obszarze A ŚSPP

 • w pierwszej godzinie postoju w wysokości 7,00 zł za godzinę postoju
 • w drugiej godzinie postoju w wysokości 7,30 zł za godzinę postoju
 • w trzeciej godzinie postoju w wysokości 7,70 zł za godzinę postoju
 • w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 7,00 zł za godzinę postoju.

Stawki opłat w obszarze B ŚSPP

 • w pierwszej godzinie postoju w wysokości 5,00 zł za godzinę postoju
 • w drugiej godzinie postoju w wysokości 5,20 zł za godzinę postoju
 • w trzeciej godzinie postoju w wysokości 5,50 zł za godzinę postoju
 • w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 5,00 zł za godzinę postoju.

Stawki opłat w strefie C

 • w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju
 • w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,10 zł za godzinę postoju
 • w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 3,30 zł za godzinę postoju
 • w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl