Śluza Opatowice w remoncie. Kiedy kładką przejdą mieszkańcy?

Wody Polskie rozpoczynają drugi etap modernizacji śluzy Opatowice we Wrocławiu. Prace mają zakończyć się w czwartym kwartale 2020 r. Wtedy z poszerzonej kładki znów będą mogli korzystać mieszkańcy i turyści, odwiedzający Wyspę Opatowicką.

  • Rusza drugi etap remonty śluzy Opatowice fot. Wody Polskie


Drugi etap modernizacji śluzy Opatowice polega na remoncie klinkierowych i kamiennych elementów, wymianie wyeksploatowanych urządzeń mechanicznych śluzy i wykonaniu ubezpieczenia brzegów, tak by mogły cumować przy nich małe jednostki pływające. Wykonawca odbuduje też schody, które prowadzą na skarpy.

– Nowy wygląd zyskają również perony, budynek sterówki, oświetlenie zewnętrzne i ogrodzenie zewnętrzne śluzy. Pojawi się też nowa instalacja zasilająca wraz z szafami sterowniczymi, pozwalająca na pełną automatyzację procesu śluzowania i system monitoringu – czytamy w komunikacie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Po zakończeniu remontu przywrócony zostanie ruch pieszy na wyspę Opatowicką. Mieszkańcy i turyści będą mogli tam przejść przez wydzielony korytarz komunikacyjny i poszerzoną kładkę nad wrotami górnymi.

Zdemontowanymi dolnymi wrotami zajmą się konserwatorzy, a potem zostaną wyeksponowane na terenie przyległym do śluzy, jako zabytek techniki.

Drugi etap remontu śluzy Opatowice będzie kosztował około 8 mln zł. Wykonawcą prac jest spółka Eco–Polcon z Malczyc. Prace mają zakończyć się w czwartym kwartale 2020 r.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu, zakończonego wiosną 2018 r., zrealizowano między innymi remont komory. Koszt tego etapu wyniósł ponad 1,5 mln złotych.Zgłoś uwagę