WBO 2017. Lista projektów, Rada WBO, zasady głosowania

Z 754 projektów zgłoszonych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku, weryfikację przeszło 394. Do 8 września liderzy projektów mają jeszcze czas na ewentualne wycofanie któregoś z nich. Przypominamy, że już 15 września rusza głosowanie. Warto zatem zapoznać się ze szczegółami danych projektów.

Od 15 września do 2 października będzie trwało głosowanie nad zgłoszonymi projektami w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Swoje głosy będzie można oddawać na cztery z blisko 400 projektów. W jaki sposób to zrobić? Czym jest Wrocławski Budżet Obywatelski, a także rada WBO? Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się ze szczegółami, aby świadomie oddać swój, jakże cenny głos. 

Co to jest WBO, czyli Wrocławski Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Na realizację projektów przeznaczono 25 mln zł.

W ramach WBO 2017 można było zgłaszać następujące projekty:

 • ogólnomiejskie – dotyczące całego miasta lub więcej niż jednego rejonu;
 • rejonowe – zlokalizowane i adresowane do mieszkańców konkretnego osiedla lub kilku osiedli znajdujących się w jednym z rejonów.

O tym, czy projekt jest ogólnomiejski, czy rejonowy decyduje lider. Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach WBO 2017 zostaną rozdzielone po równo pomiędzy 14 rejonów, co oznacza kwotę 1,5 mln zł na każdy rejon. Celem podziału jest równomierne rozłożenie inwestycji na mapie miasta oraz zachęcenie do współpracy mieszkańców, zawiązywania koalicji oraz tworzenia lokalnych strategii i partnerstw.

Pieniądze przeznaczone na projekty

 • w 14 rejonach – łącznie 21 mln zł;
 • ogólnomiejskie – łącznie 4 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 1 mln zł.

Projekty w rejonach podzielone są na dwa progi kwotowe:

 • projekty małe: do 250 tys. zł;
 • projekty duże: do 750 tys. zł.

Kwota 1,5 mln zł przeznaczona na jeden rejon jest dzielona w następujący sposób:

 • 750 tys. zł – na projekty małe;
 • 750 tys. zł – na projekty duże.

Zapoznaj się z listą projektów WBO 2017 

LISTA PROJEKTÓW WBO 2017. Ze szczegółami danego projektu można się zapoznać, wchodząc na kartę (podstronę) danego pomysłu.

Pozytywną weryfikację przeszły 394 projekty (ogólnie zgłoszonych zostało ponad 750 pomysłów). 25 sierpnia liderzy zgłoszonych projektów poznali wyniki. Do 8 września mają jeszcze czas na ewentualne wycofanie, któregoś z pomysłów.

Co ciekawe, 17 września, w godzinach 11.00-17.00 planowana jest impreza plenerowa w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, która odbędzie się na ulicy Krupniczej. Znajdą się tam także liderzy projektów WBO, którzy będą mieli doskonałą okazję, aby zaprezentować zgromadzonym swoje pomysły i zachęcić ich do głosowania.

Aktywizacja mieszkańców i oddanie im głosu

Wrocławski Budżet Obywatelski (WBO) jest projektem nastawionym przede wszystkim na aktywizację mieszkańców. Urząd Miejski Wrocławia, dając mieszkańcom możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach, liczy na to, że:

 • wzmocni wśród wrocławian postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za miasto,
 • pokaże mieszkańcom Wrocławia mechanizmy funkcjonowania miasta,
 • lepiej pozna potrzeby wrocławian.

Budżet Obywatelski Wrocławia w ostatnich latach

Rok 2017

 • Liczba zgłoszonych projektów: 754
 • Liczba liderów: 443
 • Liczba projektów ogólnomiejskich: 147
 • Liczba projektów rejonowych dużych: 218
 • Liczba projektów rejonowych małych: 389
 • Liczba głosujących: ??

Rok 2016

 • Liczba zgłoszonych projektów: 789
 • Liczba liderów: 490
 • Liczba projektów ogólnomiejskich: 142
 • Liczba projektów rejonowych dużych: 227
 • Liczba projektów rejonowych małych: 420
 • Liczba głosujących: 105 tys.

Rok 2015

 • Liczba zgłoszonych projektów: 817
 • Liczba liderów: 555
 • Liczba projektów ogólnomiejskich: 84
 • Liczba projektów rejonowych dużych: 278
 • Liczba projektów rejonowych małych: 455
 • Liczba głosujących: 170 tys.

Rok 2014

 • Liczba zgłoszonych projektów: 483
 • Liczba głosujących: 154 tys.

Rok 2013 (pilotaż)

 • Liczba zgłoszonych projektów: 242
 • Liczba głosujących: 50 tys.

Rada WBO

Nad weryfikacją zgłoszonych projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego pieczę sprawują również członkowie Rady WBO. Powstała ona 15 stycznia 2015 roku.

Czym konkretnie zajmuje się Rada WBO?

 • uczestniczy w procesie tworzenia strategii Wrocławskiego Budżetu
  Obywatelskiego;
 • uczestniczy w procesie ewaluacyjnym Wrocławskiego Budżetu
  Obywatelskiego i opiniuje zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
  na lata kolejne;
 • angażuje się w proces rekomendacji projektów Wrocławskiego Budżetu
  Obywatelskiego przed zgłoszeniem ich w formie projektu uchwały
  do Rady Miejskiej Wrocławia;
 • uczestniczy w tworzeniu katalogu dobrych praktyk partycypacyjnych
  we Wrocławiu.

Warto wspomnieć, że Rada nie podejmuje ostatecznych decyzji, ale stanowi dla urzędu wsparcie merytoryczne z punktu widzenia mieszkańców, liderów projektów i aktywistów. Posiedzenia Rady odbywają się co kwartał, w szczególnych przypadkach częściej. Po zakończonym głosowaniu nad projektami WBO członkowie Rady uczestniczą w ewaluacji edycji WBO oraz w tworzeniu zasad nowej edycji. Nie współpracują jednak bezpośrednio z liderami projektów. 

Członków Rady powołuje Prezydent Wrocławia na 2-letnią kadencję w drodze zarządzenia. 

W skład Rady WBO wchodzą:  

1 radny Rady Miejskiej Wrocławia wskazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, co najmniej 1 osoba wskazana przez Prezydenta Wrocławia oraz co najmniej 6 osób powołanych spośród liderów projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Obecnie w Radzie zasiadają: Anna Daleszyńska, Robert Gacek, Monika Glińska, Katarzyna Kajdanek, Tomasz Kucharski, Michał Kwiatkowski, Renata Piwko-Wolny, Robert Skrzypczyński, Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Piotr Uhle.

– Przyszłość WBO i partycypacji we Wrocławiu to zwiększenie budżetu na zadania wybierane przez mieszkańców. To również dążenie do wyrównywania szans, by na WBO zyskiwały także mniejsze osiedla i społeczności. Projekty są realizowane przez wiele różnych komórek miejskich i bardzo duża ich liczba toczy się równocześnie. Można pokusić się o stwierdzenie, że najpilniejsze projekty to te, które dotyczą infrastruktury drogowej i rowerowo-pieszej – mówi Monika Glińska z zarządu osiedla Psie Pole-Zawidawie.

Kto i w jaki sposób może głosować?

Głos mogą oddać mieszkańcy powyżej 16 roku życia. Zadecydują na jakie inwestycje (osiedlowe, rejonowe lub ogólnomiejskie) przeznaczone zostanie 25 mln zł.

W jaki sposób? Najlepiej elektronicznie, poprzez prosty formularz, który znajdzie się przed głosowaniem na stronie www – http://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski.

Można też tradycyjnie – papierowo. Karta do pobrania dostępna będzie na stronie www oraz w punktach głosowania, których w sumie będzie ponad 40 - w tym w około dwudziestu Radach Osiedli. Każdy punkt będzie oznaczony specjalnym plakatem, a w środku na mieszkańców będą czekały karty do głosowania i urna.

Głosowanie jest aktem jednorazowym. Można głosować na maksymalnie 4 projekty: 2 rejonowe i 2 ogólnomiejskie. Projekty rejonowe nie muszą dotyczyć tego samego rejonu. Glosujący osobiście wybiera po jednym projekcie rejonowym z dwóch różnych progów kwotowych (mały, duży) i dwa projekty z puli ogólnomiejskiej. Nie można głosować na 2, 3 lub 4 projekty z tego samego progu kwotowego.

Zachęcamy do głosowania

Zachęcamy do aktywnego udziału w głosowaniu oraz prosimy o skierowanie tej informacji do swoich bliskich, znajomych oraz sąsiadów.

Więcej informacji już niebawem na stronach wroclaw.pl/wbo oraz na FB.

Głosowanie 15 września - 2 października. To w tym czasie mieszkańcy zadecydują, które, spośród kilkuset projektów - rejonowych i ogólnomiejskich - będą realizowane i zmienią przestrzeń naszego miasta.

Patryk Załęczny