Nr projektu. 1

Nowe Nadodrze - Aleja Rydygiera [WBO. 2017]

Głosów: 729

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

“Aleja” Rydygiera to potencjalne serce Nadodrza, wizytówka Śródmieścia i całego Wrocławia. Patrząc na mapę, dostrzeżemy w niej naturalną trasę spacerową z atrakcyjnych, ważnych miejsc: Parku Staszica, pętli MPK i Dworca Nadodrze w stronę Wyspy Słodowej, Młyńskiej i dalej Ostrowa Tumskiego lub Starego Miasta. Rolę transportową (auta osobowe, komunikacja miejska, rowerzyści) już teraz pełnią trzy równoległe ulice: Pomorska, Chrobrego, Trzebnicka. Obecne natężenie lokali - restauracyjnych, usługowych o wyjątkowości jest niespotykane dla żadnego innego miejsca na mapie całego Wrocławia. Składają się na nie obiekty takie jak: Lodziarnia Roma, Powoli, Bistro Narożnik, Znasz Ich Cafe-Bistro, Róża Rozpruwacz ,Cafe Nożownicza.
Na ulicy jest również sporo sklepów spożywczych, mamy jednostki użyteczności publicznej (Komisariat).
Chcemy, by to miejsce stało się przede wszystkim przyjazne jego mieszkańcom i lokalom usługowym - spokojne, wygodne do korzystania i bezpieczne. Jednocześnie ma być atrakcyjne dla wszystkich odwiedzających i tętnić życiem za dnia, wypełnić się zielenią, sprzyjać spacerom, oraz podziwianiu historycznej architektury. Nacisk zostanie postawiony na: bezpieczeństwo i komfort pieszych, dodatkową zieleń, reorganizację miejsc do parkowania z uwzględnieniem lokalnych potrzeb (miejsca parkingowe - lepsze wykorzystanie szerokiej jezdni, przestrzeń pod ogródki restauracyjne oraz miejsca parkingowe na jezdni, stawianie stojaków rowerowych. Ostateczny zakres projektu pozostaje do uzgodnienia na etapie opracowywania dokumentacji technicznej w porozumieniu z jednostką realizującą i w perspektywie maksymalnego wykorzystania przypisanej do projektu kwoty.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale należy zwrócić uwagę, że inwestycja ta będzie wiązała się z ograniczeniem miejsc parkingowych. W związku z powyższym w przypadku skierowania projektu do realizacji konieczne będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych. Dopiero wtedy będzie można ustalić szczegółowy zakres realizacji.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Cała ulica Rydygiera i Śrutowa

Osiedle: Nadodrze

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

729

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 724
Papier 5

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 406
Mężczyźni 323

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.