Mapa parkingów

Najważniejsze informacje o systemie parkingów oraz mapa miejsc. Dowiedz się więcej i wybierz nowe lokalizacje.

O czym rozmawiamy?

Parkingi nazywane "Parkuj i jedź" (ang. Park & Ride lub P&R) to specjalne miejsca postojowe, zlokalizowane w pobliżu stacji, przystanków i węzłów przesiadkowych, które tworzone są w celu zachęcenia kierowców do pozostawienia samochodów i kontynuowanie dalszej podróży komunikacją publiczną. Aktualnie mamy we Wrocławiu 24 obiekty na ok. 1500 miejsc postojowych. Cześć z nich to oznakowane parkingi „Parkuj i jedź”, część nie posiada takiego oznakowania, choć pełni funkcje parkingów przesiadkowych.

Oferta P&R dotyczy osób, które w rejonie zamieszkania nie mają wcale, albo jest to mało atrakcyjna oferta podróży, ale do celu mogą – od pewnego miejsca – dotrzeć transportem zbiorowym. Druga część podróży, czyli dojazd do celu – pociągiem, tramwajem lub autobusem –  może być zarówno szybszy jak i czasami tańszy, a przede wszystkim nie jest związany z czasochłonnym i kosztownym poszukiwaniem miejsca do zaparkowania w centrum. Przy okazji oczywiście zmniejsza się zatłoczenie ulic w śródmieściu oraz emisja szkodliwych spalin.

P&R we Wrocławiu

Aktualnie mamy we Wrocławiu kilka parkingów oznakowanych tablicami „Parkuj i jedź”. Budujemy i oznakowujemy kolejne w ramach projektu „Budowa systemu Parkuj i jedź we Wrocławiu – Etap I” (oddawane do użytku sukcesywnie w III i IV kwartale 2018 r.). Na terenie miasta zlokalizowane są także parkingi nieoznakowane jako „Parkuj i jedź”, choć wykorzystywane na takie cele.

Lista najważniejszych obiektów obejmuje:

12 parkingów do przesiadek na pociągi w celu dojazdu do centrum (na mapie zaznaczone kolorem xxx) przy stacjach i przystankach kolejowych

 • Wrocław Psie Pole (3 parkingi)
 • Wrocław Kuźniki
 • Wrocław Brochów (niewielki parking, nieoznakowany jako „Parkuj i jedź”)
 • Wrocław Żerniki (parking nieoznakowany jako „Parkuj i jedź”)
 • Wrocław Grabiszyn (2 parkingi)
 • Wrocław Stadion – ul. Lotnicza (zintegrowany węzeł kolejowo-tramwajowy)
 • Wrocław Pracze (niewielki parking, nieoznakowany jako „Parkuj i jedź”)
 • Wrocław Pawłowice (parking nieoznakowany jako „Parkuj i jedź”)
 • Wrocław Leśnica (wyznaczone miejsca postojowe wzdłuż ul. Rubczaka)

12 parkingów do przesiadek na tramwaje lub autobusy (na mapie zaznaczone kolorem ) przy pętlach tramwajowych...

 • Leśnica
 • Oporów (2 parkingi)
 • Stadion Miejski – ul. Królewiecka
 • Krzyki – ul. Waligórskiego (2 parkingi)

... i przy przystankach tramwajowych i autobusowych

 • Bardzka – Świeradowska
 • Ślężna – Kamienna
 • Kosmonautów – Boguszowska
 • Kosmonautów – gen. Fieldorfa
 • Opolska – Karwińska
 • Opolska – Głubczycka

W sumie są to 24 obiekty o różnej skali i wyposażeniu, na ok. 1500 miejsc postojowych.

Warto wyjaśnić, że parkingi i miejsca postojowe w sąsiedztwie stacji Wrocław Główny, Wrocław Nadodrze czy Wrocław Mikołajów nie są zaliczane do opisywanej grupy P&R, gdyż dokonywane tam przesiadki z samochodu na pociąg są wykonywane nie w celu dojazdu do centrum miasta, ale zasadniczo tylko przy wyjeździe pociągiem poza obszar miasta.

We Wrocławiu zlokalizowane są również parkingi wybudowane w innym celu niż przesiadki (np. parking w rejonie Cmentarza Osobowickiego), który po uruchomieniu przystanku kolejowego Wrocław Różanka pełni również funkcje parkingu „Parkuj i jedź”. Podobną funkcję pełnią również parkingi przy centrach handlowych znajdujących się w pobliżu pętli i przystanków tramwajowych i autobusowych.

Najbliższe plany

System P&R będzie rozwijany zarówno w mieście jak i poza jego granicami. Dla zmniejszania negatywnego oddziaływania zbyt dużej liczby pojazdów indywidualnych (zatłoczenie, spaliny, itp.) trzeba przede wszystkim rozwijać parkingi P&R przy stacjach i przystankach kolejowych w aglomeracji. Aglomeracja wrocławska ma wyjątkowo bogatą liczbę promienistych tras kolejowych (9 już czynnych i 2 przygotowywane do uruchomienia przewozów pasażerskich) i aż 48 stacji i przystanków w jej obszarze poza granicami Wrocławia. Rozbudowa parkingów tam właśnie może przynieść bardzo duże ograniczenie skali codziennych wjazdów z zewnątrz do Wrocławia.

Jednakże również w granicach naszego miasta warto rozbudowywać sieć parkingów przesiadkowych P&R. W tym przypadku chodzi o zmniejszenie wjazdów samochodami do centrum i do obszarów śródmieścia, wszędzie tam, gdzie można wygodnie dostać się komunikacją zbiorową.

Aktualnie rozważane są pod kątem efektywności następujące inwestycje (na mapie zaznaczone kolorem xxx)

A. Budowa nowych parkingów do przesiadek na pociągi przy istniejących i nowych stacjach i przystankach kolejowych

A1 – Wrocław Leśnica (dwa etapy)
A2 – Wrocław Brochów
A3 – Wrocław Osobowice (dwa etapy)
A4 – Wrocław Zachodni
A5 – Wrocław Świniary
A6 – Wrocław Pracze – rozbudowa
A7 – Wrocław Zakrzów
A8 – Wrocław Psie Pole – rozbudowa

Dodatkowe lokalizacje parkingów – po uruchomieniu przewozów pasażerskich z Jelcza linią kolejową nr 292

A9 – Wrocław Sołtysowice
A10 – Wrocław Wojnów Wschód (nowy przystanek w rejonie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia)
A11 – Wrocław Wojnów
A12 – Wrocław Swojczyce
A13 – Wrocław Kowale

B. Budowa nowych parkingów przy istniejących przystankach i pętlach tramwajowych

B1 – rejon skrzyżowania ul. Kosmonautów – Kamiennogórska
B2 – rejon skrzyżowania ul. Kosmonautów – gen. Fieldorfa – rozbudowa
B3 – pętla Kromera
B4 – pętla Krzyki
B5 – pętla Klecina
B6 – pętla Księże Małe
B7 – pętla Kowale
B8 – pętla Park Południowy
B9 – rejon skrzyżowania ul. Żmigrodzka – Wołowska
B10 – pętla Poświętne

C. Budowa parkingów planowanych do realizacji w przyszłości, ale w powiązaniu z budową nowych odcinków tras tramwajowych

C1 – rejon pętli Nowy Dwór przy ul. Rogowskiej
C2 – skrzyżowanie ul. Strzegomska – Rogowska
C3 – rejon pętli Swojczyce przy ul. Swojczyckiej
C4 – skrzyżowanie ul. Swojczycka – Mydlana
C5 – rejon pętli Ołtaszyn przy ul. Zwycięskiej
C6 – rejon pętli Jagodno przy ul. Buforowej
C7 – rejon pętli Maślice przy ul. Królewieckiej

Aby jak najlepiej zaplanować rozbudowę systemu P&R niezbędne jest poznanie opinii mieszkańców. Zarówno na temat optymalnych lokalizacji parkingów, jak i odnośnie priorytetów oraz zalecanej kolejności realizacji poszczególnych obiektów. Nie jest możliwe szybkie i jednoczesne zrealizowanie tak dużych planów inwestycyjnych, konieczne są więc wybory miejsc i kolejności inwestycji.

Weź udział w spotkaniu!
Wybierz swoje lokalizacje i wypełnij ankietę!