Ankieta

Gdzie budować nowe parkingi „Parkuj i jedź”. Wybierz dogodne dla ciebie lokalizacje i wypełnij ankietę.

System „Parkuj i jedź” będzie rozwijany zarówno we Wrocławiu, jak i poza jego granicami. Aby jak najlepiej go zaplanować niezbędne jest poznanie opinii mieszkańców. Zarówno na temat optymalnych lokalizacji parkingów, jak również priorytetów ich realizacji. Nie jest możliwe szybkie i jednoczesne zrealizowanie tak dużych planów inwestycyjnych. Konieczne są więc wybory miejsc i kolejność inwestycji. Ważne są dla nas także opinie mieszkańców dotyczące funkcjonowania samych parkingów. Jakie warunki powinny być spełnione, abyśmy korzystali z nich częściej i chętniej. O to właśnie pytamy.

Fill out my online form.