Ruch Miasta

Ruch Miasta

Rozpoczynamy rozmowę z mieszkańcami o Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. To ważny dokument, którego zapisy, a później ich wdrażanie, zadecydują o poprawie warunków przemieszczania się.

Plan dotyczący rozwoju mobilności we Wrocławiu ma na celu określenie konkretnych działań, które pozwolą na przejście do bardziej zrównoważonego systemu transportu w mieście. Poprawić powinna się więc jakość życia mieszkańców. Dokument obejmie szereg obszarów związanych nie tylko z poruszaniem  się po mieście, ale także z potrzebami uzyskania przez poszczególne grupy użytkowników swobodnego dostępu do różnych obszarów czy obiektów w mieście. Będzie to ważne narzędzie w realizacji celu, jakim jest zrównoważony rozwój mobilności. Chcemy go stworzyć razem z mieszkańcami. Zachęcamy do aktywnego udziału. Zapraszamy na spotkania!

Konsultacje odbędą się w trzech etapach. Potrwają do 5 listopada 2018.

Projekt realizowany jest przez firmę Trako. Projekty transportowe, we współpracy z Instytutem Badawczym IPC, Ekovert oraz Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich na zlecenie Gminy Wrocław pod merytorycznym nadzorem Biura Zrównoważonej Mobilności.

Bądź z nami! Zobacz o czym rozmawiamy. Weź udział w spotkaniach!

Aktualności

Więcej aktualności