Forum Zrównoważonej Mobilności - relacja z plenerowych konsultacji

30 czerwca na bulwarze Xawerego Dunikowskiego mieszkańcy Wrocławia mieli okazję porozmawiać o komunikacji w mieście i przedyskutować wstępne kierunki przyjęte dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia (PZMM).

Główną atrakcją forum była gra drużynowa polegająca na rozwijaniu Wrocławia, która spełniła także rolę narzędzia konsultacyjnego. Gra została opracowana na potrzeby wydarzenia, a dostępne projekty wynikały z propozycji rozwiązań zebranych na spotkaniach z interesariuszami. Każdy zainteresowany dostał szansę wybrania projektów miejskich, które według niego powinny zostać zrealizowane, a jego zadanie polegało na przekonaniu do tego reszty drużyny. Wygrywała grupa, której udało się najbardziej poprawić jakość życia we Wrocławiu. Mimo sporych rozbieżności w wynikach poszczególnych drużyn, gra osiągnęła swój cel, przyczyniając się do ożywionej dyskusji pomiędzy mieszkańcami, co pozwoliło zebrać opinie na temat proponowanych kierunków działań.

Uczestnicy Forum chętnie korzystali z punktu informacyjnego oraz punktu konsultacyjnego, gdzie dzielili się opiniami na temat wstępnie przyjętych założeń dla planu mobilności. Czekały tam na nich plansze z pytaniami związanymi z planem mobilności. Pytano m.in.  o to czy mieszkańcy byliby skłonni zmienić środek transportu na bardziej ekologiczny, czy byliby gotowi ograniczyć przestrzeń do parkowania żeby piesi mieli więcej miejsca na chodniku oraz czy są chętni wypożyczać środki transportu czy wolą je posiadać.  Wiele osób zatrzymywało się na dłużej i uczestniczyło we wszystkich punktach programu, a Ci, którzy mieli mniej czasu mogli także wyrazić swoją opinię wypełniając przygotowany formularz.

Wszystkie zebrane uwagi zostaną uporządkowane i przeanalizowane, a następnie wykorzystane w procesie tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia.

Biuro Zrównoważonej Mobilności pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia, pod hasłem Ruch Miasta. Prace nad nim potrwają do końca listopada. W wyniku działań powstanie dokument realizujący przyjętą w 2013 r. Wrocławską Politykę Mobilności. Plan mobilności określi konkretne działania mające poprawić jakość przemieszczania się po mieście, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców.

 

PZMM dotyczy wszystkich sposobów poruszania się po mieście i, zgodnie z wytycznymi unijnymi, powstaje w procesie partycypacji społecznej. Do uczestnictwa w pracach na dokumentem zostali od początku zaproszeni mieszkańcy oraz interesariusze, czyli grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych środowisk z Wrocławia.

Konsultacje planu mobilności zostały podzielone na 3 etapy. Forum Mobilności rozpoczęło drugi etap, podczas którego konsultujemy kierunki działań opracowane na etapie pierwszym razem z interesariuszami. Trzeci z etapów będzie dotyczył już przygotowanego dokumentu i jest zaplanowany jesienią.

Ruch Miasta - strona konsultacji

Wydarzenia:

Po spotkaniu z interesariuszami

Razem szukamy rozwiązań