Ruch Miasta: Pierwsze spotkanie za nami

Razem z mieszkańcami rozpoczęliśmy prace nad „Ruchem Miasta” – Planem Mobilności Miejskiej dla Wrocławia.

We wtorek 15 maja 2018 r. w Infopunkcie Barbara odbyło się spotkanie otwierające cykl konsultacji związany z pracami nad Planem Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. Mieszkańcy poznali ideę dokumentu oraz mieli okazję wspólnie podyskutować o jego założeniach.

Spotkanie rozpoczęła krótka prezentacja – mieszkańcy dowiedzieli się, że Plan Mobilności ma być narzędziem realizacji Wrocławskiej Polityki Mobilności oraz w jaki sposób mogą uczestniczyć w jego opracowaniu. Przedstawiono również harmonogram prac oraz plan konsultacji. Prezentacja stała się punktem wyjścia do dyskusji o wstępnych założeniach dokumentu.
Burza mózgów pokazała jak wiele różnorodnych pomysłów mają Wrocławianie i że zależy im na poprawie jakości przemieszczania się po mieście. Pomysły zostały zebrane w pięciu kategoriach, między innymi związanych z bezpieczeństwem, efektywnym transportem i wpływem komunikacji na środowisko. Pomysły zebrane na spotkaniu są cennym głosem w dyskusji o ruchu miasta.
Na koniec uczestnicy mieli okazję do wyrażenia swoich opinii poprzez tzw. kropkokrację – wskazanie w jakim stopniu zgadzają się lub nie zgadzają z danym pomysłem.

Każdy może w dowolnym momencie wypowiedzieć się odnośnie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia! Zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz udziału w spotkaniach.