Ruch Miasta, czyli razem szukamy rozwiązań

Drugie spotkanie interesariuszy. Kontynuujemy prace nad Planem Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. W czwartek 6 czerwca przedstawiciele różnych środowisk oraz mieszkańcy dyskutowali nad propozycjami rozwiązań problemów komunikacyjnych we Wrocławiu.

Od godz. 17 w Infopunkcie Barbara grupa interesariuszy uczestniczyła w warsztatach pod hasłem „Ruch Miasta”. Spotkanie rozpoczęła seria prezentacji podsumowująca dotychczasowe prace. Na początku dr Jacek Pluta przypomniał najważniejsze wnioski z Wrocławskiej Diagnozy Społecznej, następnie uzupełniono je wnioskami z badań ankietowych prowadzonych na potrzeby Planu Mobilności. Zaprezentowano także rezultat prac z poprzednich spotkań konsultacyjnych.

W drugiej części interesariusze podzieleni na grupy, uczestniczyli w warsztatach, które miały na celu znalezienie rozwiązań na najbardziej palące problemy komunikacyjne.

Każda z grup szukała kolejno odpowiedzi na pytania:

  • Jak uczynić transport publiczny bardziej popularnym i konkurencyjnym dla samochodu środkiem transportu?
  • Jak pogodzić oczekiwania mieszkańców dotyczące rozwoju parkingów na osiedlach i w centrum, bez ograniczenia dostępności chodników, zapewniając jednocześnie sąsiedztwo zieleni oraz czyste powietrze?
  • Jak rozwijać infrastrukturę rowerową, by oferowała bezpieczny i dostępny sposób podróżowania dla każdego?
  • Jak ograniczać negatywny wpływ transportu na jakość życia i środowiska?

Propozycje interesariuszy i mieszkańców są istotnym wkładem w prace nad Planem Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. Każdy z was będzie mógł podzielić się z nami swoimi pomysłami już 30 czerwca. Zapraszamy na Bulwar Xawerego Dunikowskiego, gdzie odbędzie się Forum Zrównoważonej Mobilności– spotkanie otwarte dla wszystkich! Szczegóły wkrótce.

Kim są interesariusze oraz informacje o pierwszym spotkaniu

Ruch Miasta - strona konsultacji

Do pobrania