Jaka przyszłość terenu zieleni z kortami przy Pułtuskiej?

Jaka przyszłość terenu zieleni z kortami przy Pułtuskiej?

Konsultacje społeczne dotyczące przyszłości terenu zieleni z kortami pomiędzy ulicami Pułtuską, Ślężną a Sudecką.

Chcemy udostępnić mieszkańcom i mieszkankom teren zieleni sąsiadujący z kortami przy ul. Pułtuskiej 13 oraz zachować funkcję sportową obiektu. Teren ten ma służyć zarówno wypoczynkowi i rekreacji, jak i dalszemu wspieraniu rozwoju wrocławskich talentów tenisowych.

Pewne są trzy kwestie. Po pierwsze: w lipcu nowym zarządcą terenu będzie Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan Sp. z o.o., które posiada doświadczenie w prowadzeniu obiektów sportowych we Wrocławiu. Po drugie: WCT Spartan, aby móc poprawiać w przyszłości kondycję tego terenu i na wysokim poziomie utrzymać korty, zachowa ich komercyjny charakter. Po trzecie: pozostała część terenu, poza kortami będzie publiczna, a więc może stanowić rozwinięcie terenów zieleni obok parku Południowego w tym rejonie.

Przeczytaj! Na ważne pytania, dotyczące tego tematu, odpowiedzi znajdziesz w tej zakładce.

Konsultacje społeczne trwają od 11 czerwca do 4 lipca 2021 r. W tym czasie można wypełnić e-formularz, wyrazić opinię w punkcie konsultacyjnym i wziąć udział w spacerze konsultacyjnym (w dniu 19 czerwca) lub porozmawiać podczas e-spotkania (w dniu 22 czerwca). Ten temat konsultujemy także z dziećmi i młodzieżą. Więcej informacji o tym, jak wziąć udział w konsultacjach w zakładce O konsultacjach.

Konsultowany obszar położony jest w sąsiedztwie Parku Południowego, źródło mapy: gis.um.wroc.pl

Jaki jest aktualny stan tego terenu?

Należący do miasta obiekt przy ul. Pułtuskiej 13 położony jest pośród terenów zieleni w południowej części Wrocławia, u zbiegu ulic Sudeckiej i Ślężnej.

Cały teren jest silnie zadrzewiony. Jedyne obszary nie pokryte zielenią niską i wysoką, to historyczny układ kortów tenisowych, parking, kryte balonem korty tenisowe i ukształtowane ścieżki.

Zlokalizowanych jest tam jedenaście kortów, w tym cztery kryte balonem pneumatycznym, a także wolnostojąca ścianka do gry w tenisa. W centralnej części znajduje się budynek klubowy z końca lat 70. XX w, pełniący funkcje usługowe i gastronomiczne (obecnie m.in. sklep sportowy i kawiarnia). Teren ogrodzony jest ze wszystkich stron oraz posiada główne wejście od ulicy Sudeckiej i furtki od ulic Pułtuskiej i Ślężnej.

Co tu było kiedyś?

Teren ten historycznie był wschodnią częścią parku Południowego, powstałego w latach 1892–1894 według koncepcji Hugo Richtera. Na tym obszarze funkcjonował kompleks sportowy z okrągłym placem do jazdy konnej (w miejscu dzisiejszego parkingu), dużym placem do gier (w miejscu dzisiejszych kortów krytych) oraz wytyczonymi pod koniec XIX w. kortami tenisowymi.

Obie części parku – wschodnia o charakterze sportowym (czyli teren dzisiejszych kortów i zieleni) oraz zachodnia o charakterze spacerowo-rekreacyjnym (czyli teren parku Południowego) – były naturalnie połączone systemem ścieżek. Obszar sąsiaduje z zabudową mieszkaniową i pętlą tramwajową, która również była częścią kompleksu parkowego.

Ze względu na wysokie walory historyczne, artystyczne i przyrodnicze, cały obszar wpisany jest do rejestru zabytków Wrocławia.

Autorami zdjęć są Andrzej Skobejko i Krzysztof Ziental.

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Więcej aktualności