Jak zazieleniać Wrocław? Weź udział w konsultacjach społecznych

Trwają konsultacje społeczne opracowywanego we Wrocławiu Planu Zazieleniania. Plan ma na celu odbudowę różnorodności biologicznej w mieście. Co ciekawe – nie będzie on dokumentem tekstowym. Jego ostateczna wersja ma przybrać formę strony internetowej, prezentującej w przystępny sposób projekty działań na rzecz powiększania przestrzeni dla roślinności.

Odbudowa różnorodności biologicznej to cel wyznaczony przez unijną Strategię na Rzecz Bioróżnorodności 2030. Powinny zaangażować się w nią wszystkie samorządy. Do tej pory nie ma jednak jednoznacznych wytycznych Komisji Europejskiej, jak powinny wyglądać plany zazieleniania. - Te, które powstają teraz, będą wzorcami dla innych. Wrocław podejmuje się tego zadania jako jeden z prekursorów, ale chce to zrobić razem z mieszkańcami – mówi Monika Pec-Święcicka, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.

- Pytamy mieszkańców o to, jaka zieleń w mieście jest dla nich najważniejsza. Pozwoli to ustalać priorytety. Pytamy również, jak mieszkańcy mogą zaangażować się w zazielenianie miasta. Do gminy należy tylko 35 proc. powierzchni Wrocławia. Istotne jest więc także to, żeby zazieleniane mogło być również pozostałe 65 proc. – dodaje Monika Pec-Święcicka.

Strategia, ale też wymiana informacji między mieszkańcami a urzędem

Plan ma – jak podkreślają urzędnicy – charakter zarówno strategiczny, jak i operacyjny. Nie tylko wskaże kierunki działań Miasta. Będzie również w trybie ciągłym uzupełniany o nową, aktualną wiedzę naukową, przykłady działań na rzecz przyrody oraz pojawiające się możliwości w zakresie zazieleniania Wrocławia. Ma bowiem służyć lepszej wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem, w tym prezentować możliwości działań, zwłaszcza  oddolnych.

Weź udział w konsultacjach społecznych

Wejdź na stronę Jak zazieleniać Wrocław i zapoznaj z efektami dotychczasowych prac nad Planem. Opinie zbierane są do 10 października za pomocą e-formularza, który znajdziecie na stronie, oraz podczas punktu konsultacyjnego organizowanego w ramach Soboty z Zielonym Wrocławiem w dniu 25 września 2021 r. przy wodnym placu zabaw na Żabiej Ścieżce (Przedmieście Oławskie). W ramach konsultacji, tego dnia można wziąć udział także w spacerze konsultacyjnym – zapisy są możliwe poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Sobota z Zielonym Wrocławiem

Sobota z Zielonym Wrocławiem

Spotkania / Piknik / W plenerze / Dla dzieci / Dla rodziców / Dla wszystkich
Termin 25 września 2021 od 12:00 do 17:00

Miejsce Żabia Ścieżka na Przedmieściu Oławskim

Zobacz

Do wspólnego zastanowienia się nad zazielenianiem miasta zaproszone są także dzieci i młodzież. Warsztaty konsultacyjne z młodymi odbędą się 25 września o godz. 13.00 podczas pikniku na Żabiej Ścieżce. Młodzi wrocławianie mogą również napisać, co myślą o zazielenianiu Wrocławia albo wykonać rysunek przedstawiający swoje pomysły i przesłać do Hanny Achremowicz na adres h.achremowicz@edukacjakrytyczna.pl.