Jak zazieleniać Wrocław?

Jak zazieleniać Wrocław?

Konsultacje społeczne w sprawie Planu Zazieleniania

Odbudowa bioróżnorodności

O tym, jak ważna jest zieleń, utwierdzamy się co roku latem, gdy w upalne dni szukamy w cieniu wytchnienia od słońca. Nie tylko: zieleń zapewnia ochronę przed powodziami i suszami, ogranicza zanieczyszczenia powietrza i wody oraz hałas. Niestety, w związku z rozwojem cywilizacji prawie jedna czwarta dzikich gatunków w Europie jest zagrożona wyginięciem, a wiele ekosystemów uległo degradacji. Dlatego Komisja Europejska w Unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030  „Przywracanie przyrody do naszego życia” rekomenduje samorządom pracę nad odbudową różnorodności biologicznej Europy.

Czym jest Plan Zazieleniania?

Plan zbierze działania, które będą prowadziły do zwiększania ilości i różnorodności zieleni w mieście. Przede wszystkim poprzez jej ochronę i utrzymanie, realizację nowych nasadzeń czy angażowanie różnych podmiotów oraz mieszkańców i mieszkanek w zazielenianie miasta. Ma pomóc w realizacji celu wynikającego z dyrektywy unijnej. 

Jak rozmawiamy?

Weź udział w konsultacjach społecznych, w czasie których będziemy zastanawiać się, w jaki sposób zazieleniać miasto. Wiosną tego roku odbył się pierwszy etap, podczas którego zebrane zostały opinie ekspertów i ekspertek zajmujących się przyrodą w mieście. Teraz rozpoczynamy etap drugi. W jego trakcie zaprezentowane zostaną rezultaty dotychczasowych prac i zbierane będą opinie na ten temat. Będzie można je wyrazić za pomocą e-formularza.

25 września zapraszamy na imprezę plenerową Sobota z Zielonym Wrocławiem (Bulwar nad Oławą przy Żabiej Ścieżce) Tam odbędzie się spacer konsultacyjny, a ponieważ do udziału zaproszone są też dzieci i młodzież – zarówno dla nich, jak i dla dorosłych zostanie zorganizowany punkt konsultacyjny.

Weź udział w konsultacjach – Twoja opinia będzie miała wpływ na kształt Planu Zazieleniania miasta Wrocławia - zobacz szkic. Konsultacje trwają do 10 października 2021 r.

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Więcej aktualności