Rodzaje i ceny biletów

Informacja o biletach jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej we Wrocławiu.


Zobacz, komu przysługuje prawo do ulg w komunikacji miejskiej

Rodzaje biletówCeny biletów
Aktualna cena
Typ biletuOpisNU
Bilety jednorazowe
jednorazowy linie normalne oraz podmiejskie 3,00 1,50
jednorazowy linie pośpieszne oraz nocne 3,20 1.60
Bilety czasowe
30-minutowy wszystkie linie 3,00 1,50
60-minutowy wszystkie linie 4,40 2,20
90-minutowy wszystkie linie 6,00 3,00
24-godzinny wszystkie linie 11,00 5,50
48-godzinny wszystkie linie 20,00 10,00
72-godzinny wszystkie linie 26,00 13,00
168-godzinny (7-dobowy) wszystkie linie 46,00 23,00
Bilety okresowe kodowane na imiennej karcie URBANCARD
7-dniowy wszystkie linie 30,00 15,00
30-dniowy wszystkie linie 98,00 49,00
30-dniowy dwie dowolne linie 60,00 30,00
30-dniowy wszystkie linie normalne 90,00 45,00
60-dniowy wszystkie linie 180,00 90,00
90-dniowy wszystkie linie 240,00 120,00
Bilety okresowe kodowane na karcie URBANCARD na okaziciela
30-dniowy wszystkie linie 170,00 85,00
60-dniowy wszystkie linie 310,00 155,00
90-dniowy wszystkie linie 430,00 215,00
Bilety semestralne
4-miesięczny dwie dowolne linie 194,00 97,00
4-miesięczny wszystkie linie 300,00 150,00
5-miesięczny dwie dowolne linie 250,00 125,00
5-miesięczny wszystkie linie 370,00 185,00
Bilety aglomeracyjne
duża aglomeracja wrocławska wszystkie linie normalne 72,00 36,00
duża aglomeracja wrocławska wszystkie linie 86,00 43,00
Bilet do przewozu bagażu lub zwierzęcia
jednorazowy jednym środkiem transportu 1,50 brak ulgi
30-dniowy wszystkie linie 50,00 brak ulgi


BILET JEDNORAZOWY:

Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z linii: normalnych oraz podmiejskich albo pospiesznych oraz nocnych. Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.
W przypadku  awaryjnego  przerwania  biegu  pojazdu  bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym  przez  przewoźnika, w którego pojeździe bilet skasowano.
Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty.
Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

BILET CZASOWY:
Bilet czasowy przeznaczony jest do jednorazowego kasowania i zachowuje swoją ważność od momentu skasowania go przez okres: 30 minut, 60 minut, 90 minut, 24 godzin, 48 godzin, 72 godzin i 168 godzin. W okresie ważności biletu czasowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży.
Skasowany bilet 30, 60, 90-minutowy zachowuje ważność w sytuacjach awaryjnych uniemożliwiających kontynuację podróży tym samym tramwajem lub autobusem, w szczególności w sytuacji: awarii tramwaju lub autobusu, wypadku komunikacyjnego, braku zasilania pod warunkiem ponownego skasowania go w ciągu 30 minut od chwili wystąpienia powyższych okoliczności.
Skasowany bilet czasowy w tramwaju lub autobusie jest aktualny w innych tramwajach i autobusach na wszystkich typach linii w okresie jego ważności.
Dwa bilety czasowe ulgowe: 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne zastępują odpowiednio bilety pełnopłatne: 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne, pod warunkiem jednoczesnego ich skasowania.

BILET IMIENNY:
Bilety imienne kodowane są na spersonalizowanych (z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika) Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD. 
Bilet imienny upoważnia wskazaną osobę do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, na określonych typach linii.

BILET NA OKAZICIELA:
Bilety na okaziciela kodowane są na niespersonalizowanych Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD posiadających nadruk "NA OKAZICIELA".
Bilet na okaziciela upoważnia jego posiadacza do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, wszystkimi typami linii komunikacji miejskiej.

BILET NA DWIE DOWOLNE LINIE:
Bilet okresowy na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

BILET SEMESTRALNY:
Bilet semestralny czteromiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony:

  • od dnia 1 października do dnia 31 stycznia lub
  • od dnia 1 lutego do dnia 31 maja.

Bilet semestralny pięciomiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony:

  • od dnia 1 września do  dnia 31 stycznia lub
  • od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca.

BILET AGLOMERACYJNY:
Bilety aglomeracyjne są to bilety zintegrowane na pociąg / tramwaj / autobus. 

Dużej Aglomeracji Wrocławskiej – w środkach komunikacji miejskiej na obszarze Wrocławia oraz w pociągach REGIO i osobowych, w klasie 2 spółki Przewozy Regionalne i Koleje Dolnośląskie, na obszarze ograniczonym stacjami: Strzelin, Jaworzyna Śląska, Wołów, Żmigród, Oleśnica, Jelcz-Laskowice, Oława, Malczyce, Trzebnica, do stacji znajdującej się na terenie Wrocławia (np. Wrocław Sołtysowice).

W przypadku Dużej Aglomeracji Wrocławskiej imienny bilet miesięczny Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. lub Koleje Dolnośląskie z naklejonym znaczkiem Gminy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, pociągami osobowymi w klasie 2 oraz nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach normalnych lub normalnych i pospiesznych środkami komunikacji miejskiej w granicach Wrocławia.

Znaczek Gminy dostępny jest w cenie:

- 86,00 zł (ulg. 43,00 zł) na wszystkie linie,

- 72,00 zł (ulg. 36,00 zł) na wszystkie linie normalne.

Sprzedaż biletów zintegrowanych w ramach Dużej Aglomeracji Wrocławskiej wraz ze znaczkami Gminy odbywa się w kolejowych kasach biletowych.
Wysokość opłat za kolejowe przejazdy aglomeracyjne uzależniona jest od odległości pokonywanej trasy.

Zgłoś uwagę