Remont jezdni na pl. Społecznym. Zmiany dla kierowców

Trwa remont nawierzchni dwóch jezdni na pl. Społecznym. Prace warte ok. 1 mln zł potrwają do końca roku. Dzisiaj w nocy (z 23 na 24 listopada) nocy nastąpi zmiana organizacji ruchu na remontowanych jezdniach placu Społecznego. Udostępnione zostaną pasy prawe z nową nawierzchnią, a zajęte pod roboty będą pasy środkowe. Szacowany czas trwania prac na pasach środkowych - ok. 1 tygodnia, ostatni trzeci etap obejmie remont pasów lewych (ok. 10 dni).

  • Pęknięcia i wybrzuszenia niebawem znikną na dwóch jezdniach na odcinku od ulicy Krasińskiego do mostu Grunwaldzkiego

    Pęknięcia i wybrzuszenia niebawem znikną na dwóch jezdniach na odcinku od ulicy Krasińskiego do mostu Grunwaldzkiego /fot. BP


Trwa lifting jezdni na pl. Społecznym na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do ul. Krasińskiego. Naprawy obejmują jezdnie w obie strony. Jak podkreśla Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, remont nawierzchni jest konieczny. Powodem są pęknięcia, wybrzuszenia czy zapadnięcia się wybranych fragmentów jezdni.

źródło: ZDiUM

Czytaj więcej: Sezon zimowy na wrocławskich drogach - więcej terenów objętych utrzymaniem

Zakres prac przewiduje m.in. sfrezowanie istniejących warstw asfaltu o łącznej grubości 10 cm i ułożenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej. Lokalnie wymienione zostaną krawężniki oraz wyregulowana wysokość studzienek. Dzięki tym pracom jezdnia będzie gładka, a podróż samochodem – bardziej komfortowa.

Plac Społeczny we Wrocławiu. Utrudnienia

W trakcie remontu na kierowców czekają utrudnienia. Nie ma możliwości położenia nowego asfaltu przy utrzymaniu bez zmian ruchu kołowego.

Remont rozpoczął się 12 listopada na wybranych odcinkach jezdni tzw. placu Społecznego:

  • na jezdni prowadzącej ruch do centrum – odcinek między mostem Grunwaldzkim a ulicą Krasińskiego,
  • na jezdni dla przeciwnego kierunku ruchu – odcinek od Krasińskiego do przejazdu przez torowisko.

Zakres prac obejmuje zerwanie starej nawierzchni i ułożenie nowych warstw betonu asfaltowego. Etapowanie przewiduje zajmowanie po jednym pasie jezdni przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu na dwóch pozostałych.

Od 13 listopada zajęte były skrajne prawe pasy na obydwu ww. odcinkach. Natomiast od 1 grudnia drogowcy z pasów środkowych weszli na skrajne lewe. Ruch odbywa się środkowym i prawym pasem. Szacowany czas trwania robót podczas ostatniego etapu to ok. 10 dni.

„Roboty będą prowadzone w ciągu ulicy o wysokim natężeniu ruchu. Prace należy realizować etapami umożliwiającymi utrzymanie ruchu pieszego i samochodowego” – czytamy w dokumentacji projektowej. Rowerzyści i piesi będą mogli poruszać się tunelem pod pl. Społecznym.

Wykonawca ma 6 tygodni na realizację od momentu podpisania umowy.

Bez estakady

To pierwszy remont, jaki zostanie przeprowadzony w tym ważnym komunikacyjnie miejscu od momentu zburzenia w drugiej połowie 2019 r. powstałej w latach 80. estakady zachodniej. W przyszłości rozebrana zostanie również wschodnia estakada, co wynika z uchwalonego w 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Urzędnicy miejscy chcą, żeby pl. Społeczny przeszedł metamorfozę – ma zmienić się m.in. cały układ komunikacyjny na skrzyżowaniu. Obecnie magistrat współpracuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który doradza, jak zagospodarować przestrzeń w samym centrum Wrocławia.Zgłoś uwagę