A4: rozbudować, czy przebudowa? Osiem ofert w przetargu

Osiemf ofert wpłynęło w przetargu na wykonanaie analizy ekonomicznej i technicznej, która ma odpowiedzieć na pytanie czy autostradę A4 lepiej rozbudować, czy budować w zupełnie nowym przebiegu. 

  • Dolnośląski odcinek autostrady A4


Dolnośląski odcinek autostrady A4 musi się zmienić i to wiedzą wszyscy. Jest niebezpieczny i ma małą przepustowość (głównie po dwa pasy ruchu, brak pasów awaryjnych). Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na opracowanie tzw. studium korytarzowego wraz z analizą techniczno–ekonomiczno–logistyczną rozbudowy lub budowy w nowym przebiegu autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową.

– Zadaniem projektantów będzie przeanalizowanie możliwych wariantów kompleksowych działań, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4 – tłumaczy Magdalena Szumiata, rzecznik prasowa GDDKiA.

Właśnie nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu. Odpowiedzieć na te pytania i przygotować dokumenty chce aż ośmiu oferentów. Najczęściej są to pojedyncze firmy ale zawiązały się też dwa konsorcja. Ceny za taką analizę wahają się od 1,7 miliona złotych do nawet 12,2 mln zł. GDDKiA ma zamiar przeznaczyć na opracowanie ponad 4,5 mln zł. W tej chwili oferty będą analizowane przez komisję. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą to druga połowa kwietnia 2019 r. (przy założeniu, że nie będzie odwołań). Wykonawca na realizację dokumentacji będzie miał 270 dni.

Przeanalizowane mają zostać minimum trzy warianty 

Wariant 1 – Rozbudowa istniejącej autostrady A4 w następujący sposób: budowa jednej jezdni (3 pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie nowych obiektów inżynierskich, następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nitkę, rozbiórka starej nawierzchni i budowa drugiej nitki (3 pasy ruchu + pas awaryjny);

Wariant 2 – budowa A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od np. węzła Wrocław Wschód do węzła z istniejącą A4 np. na wysokości Legnicy (z uwzględnieniem budowanej S3) i rozbudowa A4 po śladzie na odc. Legnica – Krzyżowa (zgodnie z wariantem 1). Na istniejącym ciągu A4 (na długości odcinka, który byłby zastąpiony nowym przebiegiem) przeanalizowanie wyburzenia obiektów inżynierskich i budowa skrzyżowań jednopoziomowych;

Wariant 3 – budowa A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od np. węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa, a na istniejącym ciągu A4 przenalizowanie wyburzenia obiektów inżynierskich i budowa skrzyżowań jednopoziomowych.

Historia Autostrady

Autostrada A4 w województwie dolnośląskim to najstarszy  odcinek  autostradowy w Polsce. Wybudowany  został w latach  30. XX wieku.

(Budowa autostrady A4 w latach 30. XX wieku. fot. fotopolska.eu)

Autostrada A4 na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. W szczególności nie posiada pasa awaryjnego (pas awaryjny  występuje tylko na krótkich odcinkach), a geometria węzłów w wielu przypadkach nie jest dostosowana do standardów autostradowych. Ponadto na autostradzie brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych. Z roku na rok wzrasta natężenie ruchu, które momentami  dochodzi  do  100 tys. pojazdów na dobę. Podczas wypadków, kolizji lub awarii tworzą się wielokilometrowe zatory drogowe.Zgłoś uwagę