wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Zniknie 400 ton azbestu

fot.: http://www.magazyndomowy.pl/

Reklama

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił wyniki konkursu na dolnośląskie projekty dotyczące usuwania azbestu. Dofinansowanie związanych z tym zadań otrzyma 48 dolnośląskich samorządów, w tym z gmina Wrocław.

– Samorządowcy wnioskowali łącznie o dotacje w wysokości ponad 2,3 mln zł. Dzięki tym środkom planują unieszkodliwić ponad 3,5 tys. ton tego niebezpiecznego materiału – mówi Marek Mielczarek, prezes WFOŚiGW we Wrocławiu. – Największą ilość azbestu usunie gmina Wrocław, bo blisko 400 ton.Samorządy, które pozyskały pieniądze w konkursie ogłoszonym przez WFOŚiGW we Wrocławiu, udostępnią je mieszkańcom w ramach własnych programów usuwania azbestu. Mieszkańcy będą mogli otrzymać bezzwrotne dofinansowanie od gmin na jego usunięcie w wysokości nawet do 100 proc. kosztów.

– Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest – twierdzi Marek Mielczarek.

Beneficjentami konkursu WFOŚiGW we Wrocławiu są jednostki samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia z zakresu usuwania azbestu, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz mają aktualny program jego usuwania zatwierdzony przez Radę Gminy. Samorządy mogą uzyskać do 85 proc. dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 680 złotych za tonę usuniętego odpadu.

Konkurs jest realizowany w ramach ogólnopolskiego „Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cz. 2 – usuwanie wyrobów zawierających azbest”. NFOŚiGW udzieli dotacji dla WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu na Dolnym Śląsku.Od 2011 do 2013 r. na Dolnym Śląsku na usuwanie azbestu wydano łącznie ok. 3 mln zł. W tym czasie udało się usunąć ponad 3,6 tys. tego niebezpiecznego materiału. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniosło ok. 1 mln zł, a z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ok. 1,3 mln zł.

Zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego na 2012 r. ,największa masa materiałów azbestowych jest we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska jest ich około 2 tys. ton. Tymczasem na terenie całego województwa dolnośląskiego w 2012 r. znajdowało się około 24,2 tys. ton i 30 tys. m długości wyrobów zawierających azbest.

Azbest to niebezpieczny materiał, używany niegdyś powszechnie w budownictwie. Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, woda wymywa cement z płyt, odsłaniając azbestowe włókna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Może powodować pylicę, a nawet chorobę nowotworową.

Katarzyna Kunka

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl