wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

22°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 14:45

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Wielka woda już miastu nie straszna. Wrocław zabezpieczony na wypadek powodzi

Prawie 26 lat temu Wrocław nawiedziła ogromna powódź, która spowodowała wiele strat i zniszczeń. Jednak od tamtego czasu bardzo wiele się zmieniło, jeśli chodzi o ochronę miasta przed wielką wodą. Dotychczasowe inwestycje przeciwpowodziowe sprawiły, że obecnie mieszkańcy nie mają się czego obawiać.

Reklama

Po 1997 roku nie tylko naprawiono ogromne zniszczenia, jakie spowodowała powódź, ale również przeprowadzono wiele inwestycji, które zabezpieczają miasto przed podobnym kataklizmem w przyszłości.

Bezpieczne mosty i wały

Po wielkiej powodzi przebudowane, wzmocnione i uszczelnione zostały wszystkie obwałowania oraz mosty. Zakres inwestycji wykonanych we Wrocławiu jest imponujący.

Zaraz po powodzi w 1997 r. zlikwidowano wyrwy oraz poprawiono stan techniczny wielu wałów m.in. od mostu Jagielońskiego do ul. Bujwida, przy ul. Toruńskiej, ul. Międzyrzeckiej, na Wielkiej Wyspie, na Karłowicach, na Popowicach oraz na Świątnikach – Bierdzanach. Odbudowane zostały też wały przy rzece Bystrzycy na Stabłowicach, Marszowicach i Praczach. Przebudowano też Jaz Szczytniki oraz system odprowadzania miejskich ścieków. Wyremontowano też śluzy oraz przelew do kanału Odra-Widawa.

Wrocławski Węzeł Wodny jak nowy

Częścią projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry zrealizowanego w latach 2012-2016 była modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Obejmowała ona odbudowę i modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia. Jego celem była poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów usytuowanych zarówno na obszarze miasta, jak i miejscowości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Wśród przeprowadzonych prac znalazła się odbudowa obwałowań i kanałów przeciwpowodziowych. Przebudowano blisko 60 km wałów wraz z infrastrukturą powiązaną tj. przepustami, przejazdami wałowymi, schodami skarpowymi oraz różnego rodzaju przesłonami przeciwfiltracyjnymi. Istotnym elementem była też budowa dróg serwisowych, umożliwiających zarówno bieżące utrzymanie obiektów, jak i szybki dojazd w trakcie ewentualnej akcji przeciwpowodziowej.

Zmodernizowano Odrę na blisko 40 km

Wyremontowano także mury oporowe, kanały i budowle hydrotechniczne. Natomiast w celu przystosowania do przepuszczania wód powodziowych, zmodernizowano 37,5 km Odry i kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego. Udrożniono też system Wrocławskiego Węzła Wodnego dla migrujących ryb. Przebudowano także kanał przeciwpowodziowy w Dolinie Widawy, aby był przystosowany do kontrolowanego przyjęcia fali powodziowej płynącej doliną Odry. Dzięki temu fala dopływająca do Wrocławia o przepływie 3100m³/s będzie rozdzielana na węźle Bartoszowice na dwie części - 2800m³/s popłynie doliną Odry i jej kanałami, a 300m³/s doliną Widawy. Wody powodziowe ponownie połączą się poniżej miasta.

Z kolei w ciągu ostatnich dziesięciu lat wybudowany został wał na Kozanowie, zmodernizowano wały na Osobowicach i Swojczycach. Naprawiono także nabrzeża przy ul. Michalczyka uszkodzone w czasie katastrofy budowlanej w 2017r. Ich remont zakończył się w 2022r.  

Ostatnia wrocławska inwestycja na ukończeniu

Większość prac została wykonana głównie po 2010 roku, choć ich plan był przygotowany już wcześniej. Ostatnią inwestycją, która właśnie jest realizowana jest modernizacja wałów przy ujściu rzeki Ługowiny tuż obok Ślęzoujścia. Ma ona lepiej zabezpieczyć osiedla Maślice i Pracze Odrzańskie. Po jej wykonaniu w razie powodzi konieczne będzie przepompowywanie wód rzeki Ługowiny do Odry. Zmodernizowana zostanie również ulica, która pozwoli mieszkańcom wygodniej z niej korzystać. Ważnym aspektem inwestycji będzie również ochrona środowiska naturalnego. Jest to ostatni element ochrony przeciwpowodziowej dla Wrocławia.

Niedawna modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, poczyniona olbrzymimi nakładami finansowymi, otworzyła na nowo możliwości swobodnej żeglugi na Odrze, a także przyczyniła się do ponownego „odwrócenia się miasta do rzeki”. Miała na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego Wrocławia poprzez zwiększenie przepustowości Odry i jej kanałów oraz budowli piętrzących, a także poprawę stanu technicznego budowli i urządzeń hydrotechnicznych. Zbudowano i zmodernizowano obwałowania, udrożniono kanał przeciwpowodziowy oraz odcinek Starej Odry, zmodernizowano nadrzeczne bulwary, przebudowano jaz Wrocław oraz jaz Rędzin. Wszystkie te inwestycje przyczyniły się także do rozwoju funkcji rekreacyjno-sportowych w obszarze koryta rzeki. Dzięki temu powstały wypożyczalnie sprzętu pływającego, przystanie, mariny, plaże miejskie czy pomosty gastronomiczne.
Mateusz Majka, Koordynator ds. Polityki Rzecznej we Wrocławiu

Niezbędna ochrona na wyższych odcinkach Odry

Według ekspertów istotne są nie tylko inwestycje przeprowadzone w samym Wrocławiu, ale również te, na wcześniejszych, wyższych odcinkach Odry.

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom nasze miasto jest bardzo dobrze chronione przed ewentualną powodzią. Obecnie trwa przebudowa wału i ulicy Ślęzoujście, które dotychczas było tu najsłabszym ogniwem. Według ekspertów, dzięki temu zabezpieczenie przed zalaniem okolicznych terenów znacznie wzrośnie. Wrocław ze swojej strony zrobił wszystko, co możliwe, aby nie powtórzył się już podobny dramat, jaki miał miejsce w 1997 roku. Jednak, aby to było zagwarantowane potrzebne są jeszcze odpowiednie inwestycje na południu Polski, które nie dopuszczą do tego, aby w razie wystąpienia trudnej sytuacji, wielka woda dotarła do naszego miasta.
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

Dotychczas powstały zbiorniki, które służą zmniejszeniu kulminacji fali, które pozwalają opanować dużą ilość wody. Nawet przy sprawnym systemie ochrony przed powodzią, jaki powstał we Wrocławiu po wielkiej modernizacji, bez tych zbiorników, trudno byłoby zapewnić bezpieczeństwo stolicy Dolnego Śląska. Jednym z nich jest m.in. polder Racibórz, czyli suchy zbiornik, który będzie zalewany szczytami największych fal powodziowych. Może on zatrzymać około 160 mln metrów sześciennych ze szczytu fali powodziowej. To znaczny, że dzięki niemu przez dwie doby można redukować kulminacje fali o tysiąc metrów sześciennych na sekundę. Dlatego to bardzo istotny obiekt dla ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia i innych miast w dolinie Odry.

Wrocław zabezpieczony przed powodzią taką, jak w 1997 roku

Zadbano również o kontrolę dopływów Odry, które też dokładają swoją wodę. Największy z nich to Nysa Kłodzka, na której powstały cztery zbiorniki retencyjne. Wybudowano również mniejsze zbiorniki na innych dopływach.

Z kolei przebudowa systemu kanałów Odry i budowli hydrotechnicznych znajdujących się w obrębie miasta i jego okolic umożliwi bezpieczne przeprowadzenie przez Wrocław fali powodziowej o przepływie 3100 m3/s. W połączeniu z oddziaływaniem zbiornika Racibórz, modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego zapewni ochronę przed powodzią porównywalną z tą, która była w lipcu 1997 roku.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl