wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

10°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: brak pomiaru

brak danych z GIOŚ

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Światowy Dzień Równości

Różnorodność to atut, który trzeba szanować. Pracownicy nowoczesnych usług biznesowych uczcili Światowy Dzień Wartości

Katarzyna Wiązowska,

W Światowym Dniu Wartości pracownicy sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz przedstawiciele miasta zamanifestowali wspólne wartości. ABSL
W Światowym Dniu Wartości pracownicy sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz przedstawiciele miasta zamanifestowali wspólne wartości.

W Światowym Dniu Wartości pracownicy sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz przedstawiciele władz miejskich wyszli razem na ulice miast, aby zamanifestować wspólne wartości. We Wrocławiu w obchodach zorganizowanych w Business Garden udział wziął m.in. wiceprezydent Wrocławia, Jakub Mazur.

Reklama

Sektor nowoczesnych usług biznesowych zatrudnia w Polsce ponad 400 tys. osób i jest jednym z najbardziej różnorodnych pod względem pracowników. 93 proc. działających w Polsce centrów usług dla biznesu zatrudnia obcokrajowców. W sektorze pracują przedstawiciele pięciu pokoleń, a udział kobiet w ogólnym zatrudnieniu wynosi 53 proc. Umiejętność świadomego zarządzania różnorodnością, włączająca kultura organizacyjna i miejsca pracy, tworzone z myślą o poszanowaniu indywidualnych różnic są niezbędne do utrzymania przewagi konkurencyjnej na międzynarodowym rynku i pozyskiwania zagranicznych inwestorów.

Różnorodność zespołu jest wielką siłą

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, ABSL, od lat zwraca uwagę, że budowanie innowacyjnej, konkurencyjnej i atrakcyjnej dla inwestorów gospodarki wymaga poszanowania dla różnorodności w wielu wymiarach w tym m. in. wieku, płci, doświadczenia czy też kapitału kulturowego.

Różnorodność jest wielką siłą i wyróżnikiem sektora usług biznesowych w Polsce na tle innych branż gospodarki. Warto pamiętać, że różnorodność rodzi różnicę zdań i przybliża odmienne perspektywy, a każda firma tego potrzebuje. By czerpać korzyści z różnorodności zespołu nie wystarczy być na nią otwartym, ale należy również być gotowym do podjęcia związanego z tym ryzyka. I to właśnie ta gotowość do podejmowania ryzyka jest dla przedsiębiorstwa szansą na osiągnięcie sukcesu.
Agnieszka Orłowska, wiceprezes ABSL, dyrektor zarządzająca Olympus Business Services we Wrocławiu

Blisko 14 proc. pracowników to cudzoziemcy

Wielokulturowość jest cechą charakterystyczną sektora usług biznesowych w Polsce. Pracownicy z zagranicy stanowią blisko 14 proc. wszystkich zatrudnionych. Pochodzą z 50 państw i świadczą usługi łącznie w 36 językach, przy czym średnio w jednym centrum używa się siedmiu języków. Istotnym czynnikiem budującym różnorodność jest również struktura wieku. Największą grupę (46 proc.) stanowią osoby w wieku 27-34 lata.

Sektor jest również zróżnicowany pod względem płci. Ponad połowa wszystkich pracowników to kobiety. W przypadku stanowisk kierowniczych na poziomie lidera zespołu udział kobiet wynosi 46 proc, a w przypadku kierownictwa wyższego szczebla – 39 proc. Poziomy te są znacznie wyższe niż w innych obszarach polskiej gospodarki i utrzymują się na stałym poziomie w ciągu ostatnich trzech lat.

Duże znaczenie ma odpowiednia komunikacja

ABSL w swojej „Deklaracji różnorodności i włączania” uznaje dbanie o pełen szacunku, włączający język, który nikogo nie dyskryminuje, za jeden z kluczowych aspektów inkluzywnej kultury organizacyjnej. Pracodawcy oraz organizacje zrzeszone w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych deklarują, że we wszystkich swoich działaniach kierują się zasadą równego traktowania w miejscu pracy, bez względu na narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, rasę, religię, tożsamość płciową, wiek, wyznanie, formę zatrudnienia, a także inne przesłanki narażające na zachowania wykluczające.

Heinrich Boell powiedział, że język może być ostoją wolności, ale może on także stać się najstraszniejszym wyrazem człowieczeństwa. Dlatego tak ważna jest dbałość o język, którego używamy na co dzień, aby nie wykluczał, szanował odmienność i był spoiwem cementującym wspólnoty ludzkie.
Prof. Adam Bodnar, działacz na rzecz praw człowieka

Z ankiet zrealizowanych na potrzeby rocznego raportu ABSL wynika, że blisko 80 proc. firm uwzględnia różnorodność i inkluzywność w swojej strategii biznesowej. Jednocześnie z prowadzonych przez ABSL analiz wynika, że jakość życia – zarówno dobrostan pracowników jak i otoczenie, odgrywają rosnącą rolę przy pozyskiwaniu inwestycji. Z perspektywy inwestorów niezwykle ważna jest atrakcyjność i wizerunek miast, przekładająca się na zdolność do przyciągania pracowników z kraju i świata.

Potrzebna współpraca biznesu, NGO i miasta

We Wrocławiu w obchodach zorganizowanych w Business Garden udział wziął m.in. wiceprezydent Wrocławia, Jakub Mazur.

Siłą naszego miasta jest otwartość i różnorodność. Wrocław to miasto spotkań wielu kultur, ludzi różnych wyznań, narodowości, poglądów. Tolerancja, otwartość, różnorodność, równość i sprawiedliwość społeczna to słowa, za którymi powinny iść konkretne działania. Naszą ambicją jest nawiązanie szerokiej współpracy pomiędzy miastem, organizacjami pozarządowymi oraz biznesem. Wszystko po to, by osiągnąć synergię i skuteczność w podejmowanych działaniach.
Jakub Mazur

Wrocław jest jednym z trzech największych ośrodków usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W stolicy Dolnego Śląska działa obecnie 208 centrów usług, które zatrudniają 59 500 osób. W latach 2017-2022 odnotowano 8 proc. wzrost zatrudnienia co oznacza utworzenie blisko 19 000 nowych miejsc pracy w ciągu 5 lat.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych zrzesza ponad 220 największych światowych firm, zatrudniających obecnie w Polsce ponad 400 tys. osób. Aż 1,7 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 80 lokalizacjach, tworzy prężny sektor wspierający rozwój gospodarczy m. in. dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wdrażanym przez międzynarodowe korporacje. Jego celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl