www.wroclaw.pl

    Przedsiębiorczość akademicka

    Poznaj program wsparcia Mozart. Skorzystaj z oferty FAST lub WAZZA

    Wśród priorytetów Wrocławia jest współpraca biznesu ze środowiskiem akademickim, w szczególności z jego najmłodszym pokoleniem. Stąd też z myślą o młodych naukowcach i działających w mieście firmach, realizowane są programy mające na celu rozwój organizacji studenckich i kół naukowych, wsparcie wrocławskiego rynku pracy oraz kreatywne projektowanie miejskich rozwiązań.

    Dają one możliwość wykorzystania potencjału intelektualnego i rozległej wiedzy ludzi nauki na rzecz rozwoju wrocławskich przedsiębiorstw. Z kolei studenci i pracownicy uczelni zyskują możliwość pracy w środowisku biznesowym i mają szansę wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.