www.wroclaw.pl

    Edukacja Przedsiębiorczości

    Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności i przedsiębiorczości, która pozwoli im dobrze radzić sobie w życiu i dostosować się do zmieniających się warunków otoczenia...

    O edukacji w zakresie przedsiębiorczości mówi się od dawna. Przedsiębiorczość jest pojęciem szerokim, na które składają się umiejętności i wiedza finansowa oraz kompetencje miękkie, niezbędne do skutecznego działania.

    Znaczenie umiejętności finansowych dostrzegła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wprowadzając w 2012 roku do badań 15-latków pod kątem przygotowania do życia komponent finansowy. Z kolei pracodawcy często zwracają uwagę na fakt, że młodzi pracownicy nie potrafią pracować w zespole, a to z kolei stanowi jedną z ważniejszych umiejętności człowieka przedsiębiorczego.

    Dlatego też projekty wrocławskiego Programu Edukacji Przedsiębiorczości łączą w sobie wiedzę finansową i umiejętności miękkie, ze szczególnym naciskiem na pracę zespołową. To podwaliny gospodarki opartej na mądrości, w której młody człowiek łatwiej i szybciej dostosuje się do zmieniających się warunków otoczenia.