wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: niekorzystna

Dane z godz. 04:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Aktualności
 4. Duże działki budowlane we Wrocławiu sprzedaje WPT. Zobacz, za ile można je kupić i co można tam wybudować

Wrocławski Park Technologiczny ogłosił trzy konkursy ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej. Cena wywoławcza netto to 1 400 zł za 1 mkw. Mogą tam powstać m.in. biura, siedziby firm, banki, hotele, szkoły wyższe, przedszkola, kina lub teatry oraz obiekty sportowe i placówki służby zdrowia.

Reklama

Działki budowlane na sprzedaż we Wrocławiu. Oferta WPT przy ul. Fabrycznej

Największy z gruntów przy ul. Fabrycznej, które chce sprzedać Wrocławski Park Technologiczny (WPT) ma powierzchnię 3232 mkw. Drugi co do wielkości mierzy 2459 mkw., trzeci  2268 mkw.

Działki położone są na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w sprawie terenów przemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej, zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 16 lutego 2005 r. Nr 28,655). Teren oznaczony w MPZP jest symbolem 16AG2.

Nieruchomości gruntowe posiadają dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem dróg wewnętrznych oraz dostęp do sieci energetycznej, wodnej i kanalizacyjnej (możliwość podłączenia do sieci posadowionych w drodze).

WPT: działki inwestycyjne na sprzedaż we Wrocławiu, przeznaczenie terenu

Kategorie przeznaczenia terenu:

 • obsługa firm – działalność biurowa związana z prowadzeniem interesów, np. siedziby firm, działalność prawnicza, rachunkowość, księgowość, doradztwo, badanie rynku, pośrednictwo, dostarczanie informacji, sporządzanie opracowań, reklama;
 • finanse – działalność związana z pośrednictwem finansowym, np. działalność banków, domów maklerskich, firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych;
 • nauka – działalność szkół wyższych, instytucji naukowo-badawczych, działalność projektowo-wdrożeniowa;
 • edukacja – działalność przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych;
 • kultura – działalność teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki, bibliotek, domów kultury, klubów muzycznych literackich, kabaretów;
 • turystyka – działalność obiektów i zespołów o walorach turystycznych, działalność biur podróży i agencji turystycznych, hoteli, moteli, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, informacji turystycznej;
 • sport i rekreacja – działalność w zakresie poprawy kondycji fizycznej i aktywnego wypoczynku, np. hale sportowe, boiska, korty, lodowiska, baseny, kryte pływalnie, siłownie, kręgielnie, kluby bilardowe;
 • służba zdrowia wbudowana – działalność: przychodni zdrowia, gabinetów lekarskich, prowadzona w obiektach o innym przeznaczeniu, w których znajduje się mniej niż 50% ich powierzchni użytkowej ;
 • handel detaliczny wbudowany: działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów; z wyłączeniem sprzedaży paliw, na powierzchni sprzedażowej do 2000 m2, prowadzona:
  • w obiektach o innym przeznaczeniu, w których zajmuje mniej niż 50% ich powierzchni użytkowej;
  • domach handlowych – reprezentacyjnych, wielokondygnacyjnych obiektach prowadzonych przez jeden podmiot, a także usługi drobne, np. fotograf, poligrafia, gabinet kosmetyczny, fryzjerstwo, pralnia, szewc;
 • gastronomia wbudowana – działalność: restauracji, kawiarni i herbaciarni, winiarni, piwiarni i pubów, barów, cukierni, prowadzona w obiektach o innym przeznaczeniu, w których zajmuje mniej niż 50% ich powierzchni użytkowej;
 • produkcja – działalność przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych;
 • handel hurtowy – działalność związana ze sprzedażą hurtową towarów;
 • budownictwo – działalność przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu przygotowania terenu pod budowę, wznoszenie budowli, wykonywanie instalacji budowlanych, budowlanych prac wykończeniowych, wynajmu sprzętu budowalnego;
 • transport – działalność związana z przewozem składowaniem, magazynowaniem, importem i eksportem różnorodnych materiałów i produktów, wynajmowaniem sprzętu i maszyn, np. środków transportu maszyn rolniczych lub przemysłowych, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, stacje paliw, a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych.

Działki budowlane WPT: cena za metr kwadratowy

WPT informuje, że cena wywoławcza netto wynosi 1 400 zł za 1 mkw. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Konkurs ofert: kto może wziąć udział

W konkursie ofert mogą brać udział: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną.

Składanie ofert na zakup działek inwestycyjnych

Zainteresowane podmioty WPT zaprasza do składania ofert. Oferta winna obejmować:

 • wysokość oferowanej ceny:
 • warunki transakcji sprzedaży, w tym: sposób finansowania zakupu nieruchomości (np. środki własne, kredyt, etc.);
 • charakterystykę oferenta (np. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, formę prowadzonej działalności gospodarczej, w tym informację czy podmiot jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.);
 • termin zawarcia umowy sprzedaży;
 • jeżeli uczestnikiem postępowania ofertowego jest konsorcjum, grupa kapitałowa lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa polskiego, to wówczas za uczestnika postępowania ofertowego będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, grupy kapitałowej lub grupy podmiotów gospodarczych legitymujących się stosownymi pełnomocnictwami;
 • uczestnicy będący spółkami prawa handlowego lub innymi osobami prawnymi, zobowiązani są do przedłożenia dokumentów uprawniających do wzięcia czynnego udziału w konkursie ofert.

Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami WPT skontaktuje się z oferentem, który złożył ofertę obejmująca najwyższą cenę, spośród wszystkich złożonych ofert.

Termin składania ofert na kupno działek budowlanych

Zgłoszenie do udziału w konkursie ofert: wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone do 30.06.2022 r., do godziny 15:00 bezpośrednio w sekretariacie siedziby WPT, we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18. Szczegółowe informacje udzielana są telefonicznie: +48 781 871 804.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl