Program na inwestycje w obrębie parków przemysłowych

  • Zwolnienie z podatku na inwestycje w obrębie parków przemysłowych.

    Zwolnienie z podatku na inwestycje w obrębie parków przemysłowych.


Program pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia.

 PLIK DO POBRANIA
 Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LXIV/1641/14 

  • Realizacja nowych inwestycji w obrębie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia.
  • Za każde zainwestowane 5 tys. złotych w modernizację budynku w związku z nową inwestycją – przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmujące 50 mkw. powierzchni użytkowej na okres 3 lat.
  • Nowowybudowane oraz nowozakupione budynki lub budowle podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości w całości przez okres 5 lat. 

Warunkiem udzielenia pomocy jest złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami przed rozpoczęciem inwestycji, a następnie ich uzupełnienie w ciągu 2 lat od zakończenia inwestycji. Wnioski przyjmowane są na bieżąco. 

Kontakt:

Urząd Miejski Wrocławia
Dział Pomocy Publicznej i Projektów Miejskich
ul. Kotlarska 41
50-151 Wrocław

tel. 71 777 70 76
tel. 71 777 89 86
tel. 71 777 89 41

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1641 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1641 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1641 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 4 do uchwały nr 1641 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 5 do uchwały nr 1641 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 6 do uchwały nr 1641 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 7 do uchwały nr 1641 - PLIK DO POBRANIA

Zgłoś uwagę