wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 8°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama
Pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości wroclaw.pl
Pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości

Pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia ma na celu pobudzenie rozwoju gospodarczego.

Reklama

Pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości

Miasto zaprezentowało pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców, decydujących się na prowadzenie swoich działalności we Wrocławiu. To także zwolnienia dla przedsiębiorców działających w obrębie wrocławskich parków przemysłowych, parków technologicznych oraz stref ekonomicznych. Celem jest zachęcenie do inwestowania we Wrocławiu, wzrost zatrudnienia oraz wsparcie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwolnione z podatku mogą być budynki:

Drugi z programów pomocy jest przeznaczony dla przedsiębiorców inwestujących na terenie:

Program pozwala na zwolnienie od podatku od nieruchomości przedsiębiorcy dokonującego inwestycji na terenie parku przemysłowego, technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej 3 lata, a powierzchnia objęta zwolnieniem jest uzależniona od wysokości nakładów inwestycyjnych, jakie poniesie przedsiębiorca. W przypadku wybudowania lub zakupu nowego budynku lub budowli, zwolnienie obejmie na okres 5 lat całość ich powierzchni.

Przykład 1:

Firma, będąca średnim przedsiębiorcą, inwestuje 500 tysięcy złotych w modernizację hali fabrycznej na terenie parku technologicznego. Modernizacja umożliwia wytwarzanie nowych produktów. W ciągu 3 lat firma zaoszczędzi nawet 160 tysięcy złotych – to pełne zwolnienie z podatku od nieruchomości powierzchni ok. 2 300 mkw.

Przykład 2:

Mały przedsiębiorca, który modernizuje posiadane przez siebie pomieszczenia, zwiększa swoje możliwości produkcyjne. Koszt modernizacji wynosi 100 tysięcy złotych. Firma uzyskuje zwolnienie na 3 lata, co pozwoli jej zaoszczędzić 40 tysięcy złotych. Odpowiada to podatkowi od nieruchomości za ok. 570 mkw. powierzchni.

Trzecia uchwała to zwolnienia od podatku od nieruchomości by wspierać nowe inwestycje dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Wrocławia.

Jak złożyć wnioski do programów?

Wniosek powinien zostać złożony przed rozpoczęciem inwestycji. Taki wniosek powinien zawierać:

Nie ma urzędowego formularza takiego wniosku, dlatego też przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc mogą go przedstawić w dowolnym układzie i formacie, pod warunkiem, że będzie on w formie pisemnej i będzie zawierał ww. informacje.

Po wstępnej weryfikacji wniosku Prezydent przekazuje informację o przyjęciu inwestycji do programu pomocy publicznej lub o odrzuceniu wniosku, jeżeli udzielenie pomocy będzie niedopuszczalne. Wnioski zawierające braki (np. brak wskazania lokalizacji projektu) nie są odrzucane i można uzupełniać.

Gdzie składać wnioski?

Wszystkie wnioski o przystąpienie do programu pomocy regionalnej powinny być adresowane do Prezydenta Wrocławia, przy czym wnioski na podstawie uchwały nr LXIV/1642/14 powinny być składane za pośrednictwem Prezesa Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Fizycznie wszystkie wnioski najlepiej składać w kancelarii Wydziału Zarzadzania Należnościami (ul. Kotlarska 41).

Dodatkowe dokumenty

Do 2 lat od zakończenia inwestycji objętej wnioskiem, wnioskodawca powinien uzupełnić wniosek poprzez złożenie dodatkowych dokumentów - m.in. oświadczenia o dacie rozpoczęciu budowy, oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów, oświadczenie o utrzymaniu inwestycji w okresie 3 lub 5 lat itp. Inne przedkładane dokumenty to m.in. kopia dziennika budowy (wystarczy 1, 3 i ostatnia strona dziennika).

Po weryfikacji dokumentów Prezydent przekazuje informację o udzieleniu pomocy - z określeniem jej maksymalnej wielkości i czasu trwania - lub o odmowie udzielenia pomocy, jeżeli z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że udzielenie pomocy jest niedopuszczalne.

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl