Program pomocy w związku z budową lub zakupem budynków lub budowli

  • Zwolnienie z podatku od nieruchomości.

    Program na budowę lub zakup budynków lub budowli


Program pomocy dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia.
 

PLIK DO POBRANIA
Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LXIV/1639/14  

Realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu albo zakupie budynku lub budowli na rynku pierwotnym, lub od Gminy Wrocław, lub od podmiotów, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe, uprawnia do zwolnienia z podatku od nieruchomości do 6 lat.

Realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu nowego ogólnodostępnego parkingu i prowadzeniu w nim usług o charakterze komercyjnym, uprawnia do zwolnienia z podatku od nieruchomości na 15 lat (jeżeli wartość inwestycji przekroczy 5 mln zł).

Szczegóły:

  • W przypadku poniesienia nakładów wynoszących co najmniej 600 tys. zł (albo 1,8 mln zł w odniesieniu do średniego przedsiębiorcy albo 4,2 mln zł w odniesieniu do dużego przedsiębiorcy) przysługuje zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres roku.
  • Przy poniesieniu wyższych nakładów na realizację nowej inwestycji, przedsiębiorcom przysługuje dodatkowe zwolnienie na okres 1 miesiąca za każde zainwestowane 50 tys. zł (albo 150 tys. zł odniesieniu do średniego przedsiębiorcy albo 350 tys. zł w odniesieniu do dużego przedsiębiorcy).
  • Maksymalny okres zwolnienia z podatku od nieruchomości wynosi 6 lat.  

Warunkiem udzielenia pomocy jest złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami przed rozpoczęciem inwestycji, a następnie ich uzupełnienie w ciągu 2 lat od zakończenia inwestycji. Wnioski przyjmowane są na bieżąco.

Kontakt:
Urząd Miejski Wrocławia
Zespół Pomocy Publicznej
ul. Kotlarska 41
50-151 Wrocław

tel. 71 777 89 17
tel. 71 777 89 86
tel. 71 777 75 40
tel. 71 777 70 76

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1639 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1639 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1639 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 4 do uchwały nr 1639 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 5 do uchwały nr 1639 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 6 do uchwały nr 1639 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 7 do uchwały nr 1639 - PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 8 do uchwały nr 1639 - PLIK DO POBRANIA

Zgłoś uwagę