Program dla rozpoczynających działalność gospodarczą

  • Zwolnienie z podatku dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodrczą.

    Zwolnienie z podatku dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodrczą.


Program pomocy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia (pomoc de minimis).
 

PLIK DO POBRANIA
Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LXIV/1643/14

Warunki uzyskania zwolnienia podatkowego:

  • prowadzenie działalność gospodarczej nie dłużej niż 12 miesięcy,
  • złożenie wniosku,
  • posiadanie siedziby na terenie Wrocławia,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości objętej zwolnieniem przez cały czas jego trwania.

Zwolnienie na 5 lat z podatku od nieruchomości.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest prowadzenie działalności nie dłużej niż rok liczony od momentu uzyskania wpisu w odpowiednim rejestrze lub ewidencji, w chwili złożenia wniosku.Wnioski przyjmowane są na bieżąco.


Kontakt:
Urząd Miejski Wrocławia
Zespół Pomocy Publicznej
ul. Kotlarska 41
50-151 Wrocław

tel. 71 777 89 17
tel. 71 777 89 86
tel. 71 777 75 40
tel. 71 777 70 76

Zgłoś uwagę